Støtter helsepersonell over hele verden

Som Medela-kunde drar du nytte av vår ekspertise innen vitenskapen om å pumpe ut brystmelk, samt vår portefølje av kvalitetsprodukter. Medelas misjon er å bedre helsen til mor og spedbarn gjennom de livsgivende fordelene til brystmelk. Det er derfor vi gir ekstra verdi med en unik pakke av forskning, opplæring, utdanning og støtte – ved å dele kunnskap og gi bedre resultater for dem som betyr mest: neste generasjons spedbarn som du ivaretar.

Bare Medela

Forskning

Medela støtter arbeid ved noen av verdens mest prestisjefylte universiteter, forskningsinstitutter og sykehus, og utfordrer ofte etablerte prinsipper.

Ultralydstudier av det lakterende brystet¹ stilte spørsmål ved etablerte modeller for fjerning av melk, og omskrev lærebøkene om brystets anatomi.

Forskning på sugemønstre² endret den vitenskapelige forståelsen av hvordan spedbarnet spiser.

Da vi sammenlignet dobbeltpumping med enkeltpumping, oppdaget vi at det oppnådde opptil 18 % mer melk.³

Banebrytende oppdagelser om brystmelkens egenskaper – for eksempel hvordan den inneholder stamceller⁴ · – blir hele tiden bedre og øker bevisstheten om de verdifulle fordelene.

Disse og mange andre spennende funn publiseres i ledende tidsskrifter og presenteres ved globale konferanser, inkludert Medelas International Breastfeeding and Lactation Symposium.


Innovasjon

Forskningsbasert kunnskap er en integrert del av Medelas innovasjonsprosess. Vi samarbeider tett med helsepersonell for å utvikle bedre produkter, støttet av den tekniske kvaliteten og oppmerksomheten på detaljer som forventes fra en ledende produsent av medisinsk utstyr.

Med PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony® omdefinerte vi prinsippene for pumpesettdesign ved å bruke vår egen ekspertise. Ved å bygge opp en eksklusiv database med 3D-brystskanninger etablerte Medela en metode for å undersøke brysttrakter med ulike fasonger. Dette førte til anvendt forskning og produktutvikling. Resultatet er et nytt pumpesett som er klinisk dokumentert å øke effektiviteten og komforten ved pumping.⁵⁻⁷

Opplæring

Medelas svært erfarne ansatte oppdaterer regelmessig sykehuspersonell og leievirksomheter med informasjon om nye produkter og tjenester. Vårt mål er å støtte helsepersonell med egnede, evidensbaserte løsninger som hjelper mødre i alle stadier av laktasjon.

Medela gir også full produktstøtte – inkludert personlig opplæring – samt veiledning om beste praksis via instruksjonsvideoer og tekniske faktaark. Kvaliteten og bredden på denne tjenesten betyr også at når mødre er klare til å forlate avdelingen, kan Medela-kunder gi dem trygg pleie på sykehusnivå.


Opplæring

Medela bestreber seg på å sette helsepersonell og mødre i stand til å ta informerte valg ved å tilby opplæringsmateriell, tilgjengelig gjennom en rekke kanaler, både på nett og andre måter.

Viktig innhold for helsepersonell:

artikler og rapporter om å gi brystmelk

detaljer om klinisk forskning bak Medelas produkter

evidensbaserte brosjyrer om viktige problemer

produktfaktaark

postere som visualiserer forskningsprosjekter

Hurtigveiledninger: praktiske produktinstruksjoner

opplæringsark og infografikk

opplæringsvideoer

Viktig innhold for mødre:

Den prisvinnende e-boken Vitenskapen om den fantastiske brystmelken

nettartikler som dekker emner fra endringer i brystet under graviditet til avvenning, på medela.no/amming

opplæringsark/infografikk

videoer og animasjoner på våre YouTube-kanaler

Alle disse ressursene fra et unikt kunnskapsøkosystem fra Medela – for gratis tilgang og nedlasting.

Langvarig samarbeid

Siden 1996 har Medelas partnerskap med University of Western Australia gitt:

16

stipender som dekker hele eller deler av doktorgradsstudier


84

artikler i fagtidsskrifter


21

bokkapitler


20

oversiktsartikler


196

sammendrag fra konferanser


Langvarig samarbeid

Siden 1996 har Medelas partnerskap med University of Western Australia gitt:

16

stipender som dekker hele eller deler av doktorgradsstudier


84

artikler i fagtidsskrifter


21

bokkapitler


20

oversiktsartikler


196

sammendrag fra konferanser


Tilgang til Medela støtte

Medelas nettsted for helsepersonell:
medela.no/amming-fagpersoner

Last ned opplæringsmateriell fra: medela.no/amming-fagpersoner/rad/undervisningsmateriell

Internasjonalt symposium for amming og laktasjon:
medela.no/amming-fagpersoner/nyheter-arrangementer

Kontakt din lokale Medela-representant for å arrangere opplæring.

Tilgang til Medela støtte

Medelas nettsted for helsepersonell: medela.no/amming-fagpersoner

Last ned opplæringsmateriell fra: medela.no/amming-fagpersoner/rad/undervisningsmateriell

Internasjonalt symposium for amming og laktasjon: medela.no/amming-fagpersoner/nyheter-arrangementer

Kontakt din lokale Medela-representant for å arrangere opplæring.

Høyeste kliniske standarder

Alle Medelas kliniske studier oppfyller den uavhengige standarden for God klinisk praksis (ISO 14155) fastsatt av International Organisation for Standardization (ISO). De er alle sertifisert av alle nasjonale etiske og medisinske myndigheter i land der studiene utføres.