Sikre kontinuerlig pleie for mødre og spedbarn

Medela har som mål å støtte mødre med den riktige teknologien til riktig tid, slik at de kan gi babyen sin brystmelk så lenge de ønsker. Ved å leie en Symphony® og kjøpe PersonalFit™ PLUS for hjemmebruk kan mødre fortsette å nyte godt av det samme behagelige¹ og effektive¹ systemet de begynte å pumpe med på sykehuset. Dette kan gjøre dem trygge på at de fortsatt får pleie av høy standard, slik at de kan føle seg sikrere på å pumpe over tid.

En pumpeløsning for hvert viktige stadium

Støtter mødre og spedbarn på sykehus

Symphony® sykehusklassifisert brystpumpe har et unikt START-program som er laget for å etterligne suge- og hvilemønsteret til et spedbarn født ved termin i de første laktasjonsdagene. Dette kan brukes av pumpeavhengige mødre for å stimulere og sette i gang melkeproduksjonen.


Deretter kan mødre bytte til Symphony® OPPRETTHOLD-programmet. Dette programmet bruker Medela 2-Phase Expression® -teknologi, et pumpemønster som bygger på måten fullbårne nyfødte suger på ved brystet under etablert laktasjon. Det er laget for å optimalisere melkemengden når brystmelken har kommet i gang (rundt to til fire dager etter fødselen). Disse forskningsbaserte programmene har vist seg å bygge opp og opprettholde en tilstrekkelig melkeforsyning for fremtiden.¹


Når man bruker Symphony® brystpumpe sammen med PersonalFit™ PLUS pumpesett i stedet for standarddesignet, oppnår man 11 % mer melk i løpet av en 15 minutters pumpeøkt, og den er 4 % mer effektiv for å tømme brystet.² Totalt betyr dette større volum med egen brystmelk tilgjengelig på sykehuset, som igjen kan gi tidligere overføring av spedbarn fra nyfødt-intensivavdeling og tidligere utskriving,³ takket være mindre sykdom⁴ og bedre nevroutvikling.⁵

For mødre som har tatt keisersnitt eller har hatt en vanskelig fødsel, er PersonalFit™ PLUS særlig nyttig, takket være funksjonen med overstrømningsvern som gjør at de kan pumpe i en mer avslappet stilling. Det er også klinisk dokumentert at PersonalFit™ PLUS gir en mer behagelig pumpeopplevelse, og 100 % av mødrene vurderte passformen til brysttrakten positivt.⁶

Forberede til livet hjemme

Tiden en mor blir på sykehuset etter å ha født, blir generelt kortere. I noen tilfeller skrives de ut før melken har kommet i gang. I andre tilfeller kan det hende spedbarnet må bli igjen på avdelingen mens mor deler tiden sin mellom sykehuset og hjemmet.


I disse situasjonene er det viktig at mødrene opplever de samme høye standardene for pumping, uansett hvor de pumper. Helsepersonell kan hjelpe mødre ved å anbefale dem å bruke en Symphony® fra en pumpeutleier eller apotek, sammen med et PersonalFit™ PLUS pumpesett. På denne måten kan mødrene fortsette å igangsette, og deretter bygge opp, melkeforsyningen hjemme den første måneden, like effektivt som de ville ha gjort på sykehuset.

Støtter mødre og spedbarn på sykehus

Symphony® sykehusklassifisert brystpumpe har et unikt START-program som er laget for å etterligne suge- og hvilemønsteret til et spedbarn født ved termin i de første laktasjonsdagene. Dette kan brukes av pumpeavhengige mødre for å stimulere og sette i gang melkeproduksjonen.


Deretter kan mødre bytte til Symphony® OPPRETTHOLD-programmet. Dette programmet bruker Medela 2-Phase Expression® -teknologi, et pumpemønster som bygger på måten fullbårne nyfødte suger på ved brystet under etablert laktasjon. Det er laget for å optimalisere melkemengden når brystmelken har kommet i gang (rundt to til fire dager etter fødselen). Disse forskningsbaserte programmene har vist seg å bygge opp og opprettholde en tilstrekkelig melkeforsyning for fremtiden.¹


Når man bruker Symphony® brystpumpe sammen med PersonalFit™ PLUS pumpesett i stedet for standarddesignet, oppnår man 11 % mer melk i løpet av en 15 minutters pumpeøkt, og den er 4 % mer effektiv for å tømme brystet.² Totalt betyr dette større volum med egen brystmelk tilgjengelig på sykehuset, som igjen kan gi tidligere overføring av spedbarn fra nyfødt-intensivavdeling og tidligere utskriving,³ takket være mindre sykdom⁴ og bedre nevroutvikling.⁵


For mødre som har tatt keisersnitt eller har hatt en vanskelig fødsel, er PersonalFit™ PLUS særlig nyttig, takket være funksjonen med overstrømningsvern som gjør at de kan pumpe i en mer avslappet stilling. Det er også klinisk dokumentert at PersonalFit™ PLUS gir en mer behagelig pumpeopplevelse, og 100 % av mødrene vurderte passformen til brysttrakten positivt.⁶

Forberede til livet hjemme

Tiden en mor blir på sykehuset etter å ha født, blir generelt kortere. I noen tilfeller skrives de ut før melken har kommet i gang. I andre tilfeller kan det hende spedbarnet må bli igjen på avdelingen mens mor deler tiden sin mellom sykehuset og hjemmet.


I disse situasjonene er det viktig at mødrene opplever de samme høye standardene for pumping, uansett hvor de pumper. Helsepersonell kan hjelpe mødre ved å anbefale dem å bruke en Symphony® fra en pumpeutleier eller apotek, sammen med et PersonalFit™ PLUS pumpesett. På denne måten kan mødrene fortsette å igangsette, og deretter bygge opp, melkeforsyningen hjemme den første måneden, like effektivt som de ville ha gjort på sykehuset.

Sikre riktig passform på brysttrakten

Ettersom PersonalFit™ PLUS brysttrakter finnes i en rekke traktstørrelser for å sikre en god passform, må mødre måle og notere ned brystvortestørrelsen sin, slik at de har det klart når de eller et familiemedlem henter leiepumpen.

Medela har en enkel veiledning til brysttraktstørrelser, som forklarer tydelig hvordan man skal gjøre det, og de grunnleggende prinsippene er beskrevet i grafikken til høyre.

Sikre riktig passform på brysttrakten

Ettersom PersonalFit™ PLUS brysttrakter finnes i en rekke traktstørrelser for å sikre en god passform, må mødre måle og notere ned brystvortestørrelsen sin, slik at de har det klart når de eller et familiemedlem henter leiepumpen.

Medela har en enkel veiledning til brysttraktstørrelser, som forklarer tydelig hvordan man skal gjøre det, og de grunnleggende prinsippene er beskrevet i grafikken til høyre.

Måle brystvortens diameter.

Trakten skal være ca. 4 mm større enn brystvortediameteren.

PersonalFit™ PLUS trakter finnes i en rekke størrelser.

Muligheter for leiestasjoner

Å hjelpe mødre med å nå pumpe-og ammemålene deres er et viktig verktøy for å skape sterk kundelojalitet. Det gir også muligheten til å hjelpe mødre med flere produkter etter som familien kommer til nye faser i livet.

Kryssalg er en stor mulighet, fra ekstra flasker for oppbevaring av brystmelk til brystpleieprodukter, bleier, rengjøringsartikler med mer. Og ettersom det ofte er en slektning eller nær venn som besøker leiestasjonen på vegne av moren, særlig den første tiden etter fødselen, gir dette enda større kundetrafikk.

En positiv kundeopplevelse er nøkkelen til denne suksessen, og pleienivået og brukervennligheten til Symphony® og PersonalFit™ PLUS bidrar til å gjøre morens opplevelse av leieavtalen så tilfredsstillende som mulig.

Muligheter for leiestasjoner

Å hjelpe mødre med å nå pumpe-og ammemålene deres er et viktig verktøy for å skape sterk kundelojalitet. Det gir også muligheten til å hjelpe mødre med flere produkter etter som familien kommer til nye faser i livet.

Kryssalg er en stor mulighet, fra ekstra flasker for oppbevaring av brystmelk til brystpleieprodukter, bleier, rengjøringsartikler med mer. Og ettersom det ofte er en slektning eller nær venn som besøker leiestasjonen på vegne av moren, særlig den første tiden etter fødselen, gir dette enda større kundetrafikk.

En positiv kundeopplevelse er nøkkelen til denne suksessen, og pleienivået og brukervennligheten til Symphony® og PersonalFit™ PLUS bidrar til å gjøre morens opplevelse av leieavtalen så tilfredsstillende som mulig.

Gjenspeile melkeproduksjonen

Etter at spedbarnet er født, følger morens melkeproduksjon tre stadier: Igangsette, bygge opp og opprettholde. Symphony® har unike sugemønstre som etterligner spedbarnets spiseatferd i hvert stadium.¹

Støtte mødre på lang sikt

Når melkeforsyningen er etablert, kan pumpeavhengige mødre fortsette å bruke Symphony® brystpumpen med PersonalFit™ PLUS for å pumpe ofte. Når de gjør dette, vil de få brystmelk og bidra til å opprettholde forsyningen. Når de utelukkende pumper, er den komforten PersonalFit™ PLUS gir, en viktig fordel. I tillegg, ettersom PersonalFit™ PLUS pumpesett er enklere å bruke, håndtere og rengjøre enn standarddesign,⁶ ⁷ trenger hjemmebrukere mindre instruksjoner til å begynne med og påfølgende støtte.


Mødre som ikke er avhengige av pumping og som etablerer en tilstrekkelig melkeforsyning i løpet av den første måneden – uansett om det er med amming, pumping eller en kombinasjon av disse – trenger kanskje fortsatt å pumpe for å opprettholde melkeforsyningen hvis de er borte fra spedbarnet. Det finnes også mødre som ønsker å pumpe av og til for å ha melk som en annen omsorgsperson kan gi til babyen.

Hvilken pumpe man skal velge for å bruke hjemme avhenger av hvor mange ammeøkter som skal erstattes med pumping: Hvis moren for eksempel bare pumper av og til, kan en pumpe til personlig bruk være et alternativ.⁸ Medela brystpumper til personlig bruk med Flex™-teknologi har brysttrakter med de samme dokumenterte fordelene som PersonalFit™ PLUS.

Støtte mødre på lang sikt

Når melkeforsyningen er etablert, kan pumpeavhengige mødre fortsette å bruke Symphony® brystpumpen med PersonalFit™ PLUS for å pumpe ofte. Når de gjør dette, vil de få brystmelk og bidra til å opprettholde forsyningen. Når de utelukkende pumper, er den komforten PersonalFit™ PLUS gir, en viktig fordel. I tillegg, ettersom PersonalFit™ PLUS pumpesett er enklere å bruke, håndtere og rengjøre enn standarddesign,⁶ ⁷ trenger hjemmebrukere mindre instruksjoner til å begynne med og påfølgende støtte.


Mødre som ikke er avhengige av pumping og som etablerer en tilstrekkelig melkeforsyning i løpet av den første måneden – uansett om det er med amming, pumping eller en kombinasjon av disse – trenger kanskje fortsatt å pumpe for å opprettholde melkeforsyningen hvis de er borte fra spedbarnet. Det finnes også mødre som ønsker å pumpe av og til for å ha melk som en annen omsorgsperson kan gi til babyen.


Hvilken pumpe man skal velge for å bruke hjemme avhenger av hvor mange ammeøkter som skal erstattes med pumping: Hvis moren for eksempel bare pumper av og til, kan en pumpe til personlig bruk være et alternativ.⁸ Medela brystpumper til personlig bruk med Flex™-teknologi har brysttrakter med de samme dokumenterte fordelene som PersonalFit™ PLUS.


Medela tilbyr pleie på sykehusnivå til pumpende mødre – uansett om de pumper annenhver time, hver dag, eller bare av og til.

Medela tilbyr pleie på sykehusnivå til pumpende mødre – uansett om de pumper annenhver time, hver dag, eller bare av og til.

Bare Medela

Ved å bruke en unik enhet for måling av melkestrøm fant Medelas forskere ut at dobbeltpumping oppnår gjennomsnittlig 18 % mer melk, sammenlignet med enkeltpumping på ett og ett bryst.⁹ Man fant også at den utpumpede melken hadde et høyere energiinnhold.⁹ Det er derfor Medela anbefaler å bruke et dobbelt PersonalFit™ PLUS pumpesett med Symphony®.