Gjør livet lettere for karrierer og mødre

PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony® gir en mer strømlinjeformet, effektiv prosess i barselavdelinger og nyfødt-intensivavdelinger, og sparer dermed tid og penger. Den bidrar også til å gjøre det lettere for helsepersonell å gi mødre den fysiske og emosjonelle støtten de trenger,samtidig som de sikrer at spedbarna får alle fordelene ved å få utelukkende brystmelk.

Mer melk når det teller

Hvis man ikke har nok brystmelk tilgjengelig på barselavdelingen og nyfødt-intensivavdelingen, kan det påvirke spedbarnets helse. Det er klinisk dokumentert at PersonalFit™ PLUS pumpesettet fjerner 11 % mer melk etter 15 minutter, sammenlignet med standarddesignet.¹ Og hvis ammingen er svekket, kan bruk av PersonalFit™ PLUS med Symphony®s unike sugemønster hjelpe mødre med å komme i gang og bygge opp langsiktig melkeproduksjon.²


Derfor øker PersonalFit™ PLUS sjansen for at spedbarn får utelukkende brystmelk: Dette er særlig viktig for sårbare spedbarn, der hver dråpe teller. Å gi brystmelk reduserer for eksempel forekomsten av og alvorlighetsgraden til en rekke infeksjoner, inkludert nekrotiserende enterokolitt.³


Større mengder med melk tilgjengelig fra egen mor kan også bety:


vesentlige reduksjoner i kostnadene på nyfødt-intensivavdeling⁴ ⁵


tidligere overføring av spedbarn fra nyfødt-intensivavdeling⁶


tidligere utskriving takket være redusert sykdom⁶ og bedret nevroutvikling⁷ ⁸


færre reinnleggelser på sykehus⁹ ¹⁰


bedre spedbarnshelse på lang sikt¹¹


redusert avhengighet av donormelk og morsmelkerstatning¹²


kostnadsbesparelser for sykehus¹³

Økt pasienttilfredshet

I tillegg til de praktiske fordelene som effektivitet er det klinisk dokumentert at PersonalFit™ PLUS gir mødre en mer behagelig pumpeopplevelse.¹ 1 Og når de bruker den med den dokumenterte Symphony® brystpumpen,² kan de være sikre på at de bygger melkeforsyningen sin på en optimal måte. Dette kan hjelpe dem med å være mer positive til pumping:Dermed støtter det økt grad av pasienttilfredshet.


Hvis en mor trenger å pumpe hjemme over tid, vil et PersonalFit™ PLUS pumpesett også fremme bedre tilfredshet med leie-brystpumper.

Mer melk når det teller

Hvis man ikke har nok brystmelk tilgjengelig på barselavdelingen og nyfødt-intensivavdelingen, kan det påvirke spedbarnets helse. Det er klinisk dokumentert at PersonalFit™ PLUS pumpesettet fjerner 11 % mer melk etter 15 minutter, sammenlignet med standarddesignet.¹ Og hvis ammingen er svekket, kan bruk av PersonalFit™ PLUS med Symphony®s unike sugemønster hjelpe mødre med å komme i gang og bygge opp langsiktig melkeproduksjon.²


Derfor øker PersonalFit™ PLUS sjansen for at spedbarn får utelukkende brystmelk: Dette er særlig viktig for sårbare spedbarn, der hver dråpe teller. Å gi brystmelk reduserer for eksempel forekomsten av og alvorlighetsgraden til en rekke infeksjoner, inkludert nekrotiserende enterokolitt.³


Større mengder med melk tilgjengelig fra egen mor kan også bety:


vesentlige reduksjoner i kostnadene på nyfødt-intensivavdeling⁴ ⁵


tidligere overføring av spedbarn fra nyfødt-intensivavdeling⁶


tidligere utskriving takket være redusert sykdom⁶ og bedret nevroutvikling⁷ ⁸


færre reinnleggelser på sykehus⁹ ¹⁰


bedre spedbarnshelse på lang sikt¹¹


redusert avhengighet av donormelk og morsmelkerstatning¹²


kostnadsbesparelser for sykehus¹³

Økt pasienttilfredshet

I tillegg til de praktiske fordelene som effektivitet er det klinisk dokumentert at PersonalFit™ PLUS gir mødre en mer behagelig pumpeopplevelse.¹ Og når de bruker den med den dokumenterte Symphony® brystpumpen,² kan de være sikre på at de bygger melkeforsyningen sin på en optimal måte. Dette kan hjelpe dem med å være mer positive til pumping:Dermed støtter det økt grad av pasienttilfredshet.


Hvis en mor trenger å pumpe hjemme over tid, vil et PersonalFit™ PLUS pumpesett også fremme bedre tilfredshet med leie-brystpumper.

Prosess: Raskere og mer strømlinjeformet

PersonalFit™ PLUS-utvalg

Det er fire typer PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony®.

Prosess: Raskere og mer strømlinjeformet

PersonalFit™ PLUS-utvalg

Det er fire typer PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony®.

Sterile pumpesett for sykehus, som kan brukes rett ut av pakningen.

Ready-to-Use pumpesett til engangsbruk for sykehus, som også kan brukes rett ut av pakningen.

Pumpesett for flergangsbruk for sykehus, som er flerbrukerprodukter og egner seg for reprosessering. De kan også steriliseres i autoklaver.

Pumpesett for flergangsbruk som er personlige produkter for mødre som bruker en leid Symphony® hjemme.

Prosess: Raskere og mer strømlinjeformet

PersonalFit™ PLUS-utvalg

Det er fire typer PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony®.

Sterile pumpesett for sykehus, som kan brukes rett ut av pakningen.

Ready-to-Use pumpesett til engangsbruk for sykehus, som også kan brukes rett ut av pakningen.

Pumpesett for flergangsbruk for sykehus, som er flerbrukerprodukter og egner seg for reprosessering. De kan også steriliseres i autoklaver.

Pumpesett for flergangsbruk som er personlige produkter for mødre som bruker en leid Symphony® hjemme.

Et intuitivt system

PersonalFit™ PLUS pumpesett for engangsbruk gir den enkleste prosessen. Brukeren vasker hendene, tar delene ut av pakningen og monterer ved å:


1. sette inn brysttrakten

2. feste slangene

3. sku på oppsamlingsflasken


Så kan brukeren koble pumpesettet til Symphony® og begynne å pumpe.Denne innledende prosessen er den samme for alle typer PersonalFit™ PLUS pumpesett, selv om de gjenbrukbare versjonene må steriliseres før første gangs bruk og settes sammen på en litt annen måte: Du finner fullstendig informasjon i bruksanvisningen.

Deretter, etter hver pumpeøkt:


Sterile pumpesett til engangsbruk kasseres umiddelbart.


Ready-to-Use pumpesett kan brukes opptil åtte ganger på et døgn, før de kasseres. De demonteres, rengjøres, tørkes og monteres igjen mellom øktene.


Pumpesett for flergangsbruk trenger å steriliseres en gang om dagen, og rengjøres etter hver gangs bruk som beskrevet over. Pumpesett for flergangsbruk for sykehus må også reprosesseres mellom hver bruker. Prosedyrene kan variere avhengig av lokale forskrifter og sykehusets retningslinjer. Du finner fullstendig informasjon om dette også i bruksanvisningen.


Dette brukervennlige, intuitive systemet innebærer at pleiere kan bruke mindre tid på å gi instruksjoner om bruk av pumpesett, og mer tid på å fokusere på morens og barnets velvære.


Et intuitivt system

PersonalFit™ PLUS pumpesett for engangsbruk gir den enkleste prosessen. Brukeren vasker hendene, tar delene ut av pakningen og monterer ved å:


1. sette inn brysttrakten
2. feste slangene
3. sku på oppsamlingsflasken


Så kan brukeren koble pumpesettet til Symphony® og begynne å pumpe.Denne innledende prosessen er den samme for alle typer PersonalFit™ PLUS pumpesett, selv om de gjenbrukbare versjonene må steriliseres før første gangs bruk og settes sammen på en litt annen måte: Du finner fullstendig informasjon i bruksanvisningen.

Deretter, etter hver pumpeøkt:


Sterile pumpesett til engangsbruk kasseres umiddelbart.


Ready-to-Use pumpesett kan brukes opptil åtte ganger på et døgn, før de kasseres. De demonteres, rengjøres, tørkes og monteres igjen mellom øktene.


Pumpesett for flergangsbruk trenger å steriliseres en gang om dagen, og rengjøres etter hver gangs bruk som beskrevet over. Pumpesett for flergangsbruk for sykehus må også reprosesseres mellom hver bruker. Prosedyrene kan variere avhengig av lokale forskrifter og sykehusets retningslinjer. Du finner fullstendig informasjon om dette også i bruksanvisningen.

Dette brukervennlige, intuitive systemet innebærer at pleiere kan bruke mindre tid på å gi instruksjoner om bruk av pumpesett, og mer tid på å fokusere på morens og barnets velvære.

Neste generasjons hygiene

De oppsiktsvekkende antimikrobielle, betennelseshemmende og immunmo­dulerende egenskapene til brystmelk betyr at den spiller en avgjørende rolle i å støtte spedbarnets immunsystem.¹⁴ ¹⁵ Behandling av den krever imidlertid hygieniske forhold for å opprettholde melkens kvalitet og sikkerhet.

PersonalFit™ PLUS Ready-to-Use pumpesett til engangsbruk er et trygt, kostnadseffektivt valg som kan brukes for spedbarn som er født på eller før termin, syke spedbarn og mødre.¹⁶ De er:

formet ved over 150 °C (302 °F) for å tilintetgjøre potensielle patogener

produsert og pakket i et rent rom under laminær strømning, noe som skaper et aseptisk arbeidsområde¹⁷

mikrobiologisk testet¹⁸ før markedsføring

PersonalFit™ PLUS sterilt pumpesett til engangsbruk er tilgjengelige for markeder der bruk av ikke-sterile produkter ikke er tillatt, eller der det bes om sterile produkter. De er:

validert i samsvar med gjeldende standarder¹⁸⁻²¹ for sterilt medisinsk utstyr

behandlet med etylenoksid – sertifisert som sterile i hele produktets holdbarhetstid

forseglet i individuell steril emballasje


Beskytte melk mot kontaminering

Alle PersonalFit™ PLUS pumpesett har overstrømningsvern (også kalt et lukket system) for bedre hygiene. Membranen som utgjør overstrømningsvernet, passer lett inn i pumpesettets kobling for å bidra til at melk kommer inn i slangen, selv om brukeren sitter tilbakelent i en avslappet stilling.

Bare Medela

Medela har alltid delt informasjon og ideer med helsepersonell, og dermed fått en dyp forståelse av de utfordringene de møter. Medelas Breastfeeding and Lactation Symposium er en plattform for å dele disse erfaringene og utveksle kunnskap – innsikt som Medela bruker til å utvikle bedre pumpeløsninger og teknologi for å gi brystmelk.