Symphony® og PersonalFit™ PLUS: Mer melk når det trengs som mest

Symphony® er et valg tusenvis av sykehus i hele verden stoler på, takket være den dokumenterte kvaliteten og påliteligheten. Det unike sugemønsteret etterligner naturen og støtter mødre i å igangsette, bygge opp og opprettholde tilstrekkelig melkeproduksjon over tid.¹⁻³ PersonalFit™ PLUS pumpesettet bedrer ytelsen til Symphony® ytterligere ved å forbedre komforten og effektiviteten ved hver pumpeøkt. Dermed hjelper den mødre med å pumpe ut mer melk på den samme tiden⁴ og gi neste generasjon brukervennlighet og enkel rengjøring.⁵ Sammen optima­liserer Symphony® og PersonalFit™ PLUS pumpingen under hele spedbarnets opphold på sykehuset, og i tiden etterpå.

Støtte melkeproduksjonsprosessen

Melkeproduksjonsprosessen kan beskrives som en sammenhengende serie på fire trinn:

Brystvevet utvikler seg for å forberede seg på amming. Dette skjer hovedsakelig under svangerskapet, når de melkeproduserende cellene begynner å dannes⁶

Etter fødselen, når brystvorten stimuleres av at spedbarnet suger, blir cellene som ble utviklet under graviditeten, gradvis «slått på». Dette, sammen med hormonendringer hos moren, fører til aktivering av sekresjon (melken kommer igang) to til fire dager senere.⁶

Etter aktivering av sekresjon begynner melkeproduksjonen å øke. Hyppig amming den første måneden bygger opp melkeforsyningen slik at den oppfyller spedbarnets vedvarende krav over tid.⁷

Mot slutten av den første måneden er full melkeforsyning vanligvis etablert, slik at spedbarn født til termin fjerner den samme mengden med melk i døgnet som de kommer til å gjøre ved seks måneder.⁸ ⁹

Disse stadiene er forbundet med hverandre, så det er riktig å få ting til fra starten av. Igangsettingsstadiet mellom fødsel og aktivering av sekresjon er avgjørende for den fremtidige melkeproduksjonen. Når ammingen er svekket, kan stimulering av brystet ved å begynne å pumpe den første timen etter fødselen, istedenfor å vente til etter de første seks timene, gi betydelig økt melkeproduksjon senere.¹⁰ Under oppbyggings- og opprettholdelsesfasen erstatter pumping amminger eller kommer i tillegg til dem, hvis spedbarnet ikke kan die eller fjerne melk effektivt.


Symphony® er en svært effektiv pumpemetode, takket være de to forskningsbaserte programmene: Medela har utviklet det unike START-programmet som støtter pumpeavhengige mødre i å stimulere melkeproduksjonen på en lignende måte som et nyfødt barn gjør. OPPRETTHOLD er utviklet for å optimalisere melkeproduksjonenetter aktivering av sekresjon, for å øke og opprettholde laktasjonen.¹⁻³

Rundt 40 % av mødre har risiko for forsinket aktivering av sekresjon (dermelken kommer igang etter 72 timer).¹¹ Disse mødrene har 60 % større sannsynlighet for å slutte å amme etter fire uker,¹² og mange av disse oppgir for lite melk som grunn.¹³ Slike utfordringer kan håndteres hvis mødrene får hjelp med igangsettingen de første timene etter fødselen.

Disse stadiene er forbundet med hverandre, så det er riktig å få ting til fra starten av. Igangsettingsstadiet mellom fødsel og aktivering av sekresjon er avgjørende for den fremtidige melkeproduksjonen. Når ammingen er svekket, kan stimulering av brystet ved å begynne å pumpe den første timen etter fødselen, istedenfor å vente til etter de første seks timene, gi betydelig økt melkeproduksjon senere.¹⁰ Under oppbyggings- og opprettholdelsesfasen erstatter pumping amminger eller kommer i tillegg til dem, hvis spedbarnet ikke kan die eller fjerne melk effektivt.


Symphony® er en svært effektiv pumpemetode, takket være de to forskningsbaserte programmene: Medela har utviklet det unike START-programmet som støtter pumpeavhengige mødre i å stimulere melkeproduksjonen på en lignende måte som et nyfødt barn gjør. OPPRETTHOLD er utviklet for å optimalisere melkeproduksjonenetter aktivering av sekresjon, for å øke og opprettholde laktasjonen.¹⁻³


Rundt 40 % av mødre har risiko for forsinket aktivering av sekresjon (dermelken kommer igang etter 72 timer).¹¹ TDisse mødrene har 60 % større sannsynlighet for å slutte å amme etter fire uker,¹² og mange av disse oppgir for lite melk som grunn.¹³ Slike utfordringer kan håndteres hvis mødrene får hjelp med igangsettingen de første timene etter fødselen.

Derfor er Symphony®-programmene så effektive

Programmene er basert på Medelas utstrakte forskning innen spedbarnets dieatferd. Det er ikke bare morens melkeproduksjon som følger et mønster: Spedbarnets diemønster gjør også det.


I den første perioden etter fødselen er den nyfødtes suging på brystet for en stor del «ikke-næringsgivende», stimulerende suging. Det er små topper med «næringsgivende» suging der babyen får små mengder råmelk, pluss pauser.¹⁴ START-programmet etterligner disse uregelmessige suge- og pausemønstrene.


Når morens melkeproduksjon øker under oppbyggingsfasen, begynner spedbarnet å die annerledes: Det begynner med rask suging for å stimulere strømmen, og blir deretter langsommere for å få i seg mer melk.¹⁵ Det er derfor OPPRETTHOLD har en 2-Phase Expression®-modell som starter med en stimuleringsfase med høyere frekvens,¹⁶ etterfulgt av en langsommere utpumpingsfase for å få melk.¹⁷

Mer melk nå
og i fremtiden

En randomisert, kontrollert studie¹ (av 105 mødre med for tidlig fødte spedbarn viste at bruk av START, etterfulgt av OPPRETTHOLD når aktivering av sekresjon skjer, gjorde at det var 50 % mer melk tilgjengelig innen de første 14 dagene (se diagrammet nedenfor), og mødrenes melkeforsyning «hentet seg inn» med melkeinntaket til det diende barnet.¹⁸


I tillegg setter OPPRETTHOLD-programmet i gang raskere melkeutdriving.¹⁶ ¹⁹ Mødre merker ikke alltid dette, men skjønner at det skjer når melken begynner å strømme under pumping. Å gå over til utpumpingsfasen på dette tidspunktet bidrar til å gi mer melk, ettersom den første melkeutdrivingen vanligvis gir rundt 36 % av melkevolumet.²⁰


For å kunne ha nytte av disse programmene, trenger moren det riktige pumpesettet. Det er her Medelas siste innovasjon, PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony®, virkelig utgjør en forskjell.

Derfor er Symphony®-programmene så effektive

Programmene er basert på Medelas utstrakte forskning innen spedbarnets dieatferd. Det er ikke bare morens melkeproduksjon som følger et mønster: Spedbarnets diemønster gjør også det.


I den første perioden etter fødselen er den nyfødtes suging på brystet for en stor del «ikke-næringsgivende», stimulerende suging. Det er små topper med «næringsgivende» suging der babyen får små mengder råmelk, pluss pauser.¹⁴ START-programmet etterligner disse uregelmessige suge- og pausemønstrene.


Når morens melkeproduksjon øker under oppbyggingsfasen, begynner spedbarnet å die annerledes: Det begynner med rask suging for å stimulere strømmen, og blir deretter langsommere for å få i seg mer melk.¹⁵ Det er derfor OPPRETTHOLD har en 2-Phase Expression®-modell som starter med en stimuleringsfase med høyere frekvens,¹⁶ etterfulgt av en langsommere utpumpingsfase for å få melk.¹⁷

Mer melk nå og i fremtiden

En randomisert, kontrollert studie¹ av 105 mødre med for tidlig fødte spedbarn viste at bruk av START, etterfulgt av OPPRETTHOLD når aktivering av sekresjon skjer, gjorde at det var 50 % mer melk tilgjengelig innen de første 14 dagene (se diagrammet nedenfor), og mødrenes melkeforsyning «hentet seg inn» med melkeinntaket til det diende barnet.¹⁸


I tillegg setter OPPRETTHOLD-programmet i gang raskere melkeutdriving.¹⁶ ¹⁹ Mødre merker ikke alltid dette, men skjønner at det skjer når melken begynner å strømme under pumping. Å gå over til utpumpingsfasen på dette tidspunktet bidrar til å gi mer melk, ettersom den første melkeutdrivingen vanligvis gir rundt 36 % av melkevolumet.²⁰


For å kunne ha nytte av disse programmene, trenger moren det riktige pumpesettet. Det er her Medelas siste innovasjon, PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony®, virkelig utgjør en forskjell.

Symphony® bidrar til å gjøre 50 % mer melk tilgjengelig i løpet av de første 14 dagene:¹⁸

Symphony® bidrar til å gjøre 50 % mer melk tilgjengelig i løpet av de første 14 dagene:¹⁸

Symphony® bidrar til å gjøre 50 % mer melk tilgjengelig i løpet av de første 14 dagene:⁴

PersonalFit™ PLUS:
Mer melk og mer komfort

PersonalFit™ PLUS pumpesettets banebrytende utforming er basert på unike kliniske studier utført av Medela. Disse viste – for første gang – hvilken rolle brysttraktens utforming spiller i å optimalisere fjerning av melk.⁴ ⁵ ²¹


Bruk av Symphony® med PersonalFit™ PLUS når melken har kommet inn, fjerner 11 % mer melk etter 15 minutter, sammenlignet med standard pumpesett. Det tømmer også brystet 4 % mer effektivt⁴ – god tømming av brystet er et viktig prinsipp for å opprettholde melkeproduksjonen.⁷


Komfort er avgjørende for pumpeavhengige mødre, og derfor har Symphony® en spesielt skånsom²² funksjon for gradvis økning av vakuumet. PersonalFit™ PLUS gjør dette enda bedre med en unik brysttrakt som gir bedre passform mot det lakterende brystet, slik at utpumpingen blir mer skånsom.²¹

I tillegg har PersonalFit™ PLUS pumpesettet et overstrømningsvern (også kalt et lukket system). Membranen med koblingen bidrar til å hindre at melken renner over i slangen eller motoren under bruk. Derfor trenger ikke mødrene å sitte rett opp når de pumper, men kan finne den stillingen som er mest behagelig. Det er viktig å være avslappet for å lykkes med pumpingen, ettersom ubehag kan hindre produksjonen av oksytocin, som er avgjørende for frigjøringen av melk.²³

Alle disse fordelene betyr at Symphony® og PersonalFit PLUS virker sammen for å gi spedbarnet mer melk de første levedagene, ukene og senere. Og jo mer melk spedbarnet får, desto større er fordelene for barnets helse.²⁴⁻²⁸

PersonalFit™ PLUS pumpesettets banebrytende utforming er basert på unike kliniske studier utført av Medela. Disse viste – for første gang – hvilken rolle brysttraktens utforming spiller i å optimalisere fjerning av melk.⁴ ⁵ ²¹


Bruk av Symphony® med PersonalFit™ PLUS når melken har kommet inn, fjerner 11 % mer melk etter 15 minutter, sammenlignet med standard pumpesett. Det tømmer også brystet 4 % mer effektivt⁴ – god tømming av brystet er et viktig prinsipp for å opprettholde melkeproduksjonen.⁷


Komfort er avgjørende for pumpeavhengige mødre, og derfor har Symphony® en spesielt skånsom²² funksjon for gradvis økning av vakuumet. PersonalFit™ PLUS gjør dette enda bedre med en unik brysttrakt som gir bedre passform mot det lakterende brystet, slik at utpumpingen blir mer skånsom.²¹


I tillegg har PersonalFit™ PLUS pumpesettet et overstrømningsvern (også kalt et lukket system). Membranen med koblingen bidrar til å hindre at melken renner over i slangen eller motoren under bruk. Derfor trenger ikke mødrene å sitte rett opp når de pumper, men kan finne den stillingen som er mest behagelig. Det er viktig å være avslappet for å lykkes med pumpingen, ettersom ubehag kan hindre produksjonen av oksytocin, som er avgjørende for frigjøringen av melk.²³


Alle disse fordelene betyr at Symphony® og PersonalFit PLUS virker sammen for å gi spedbarnet mer melk de første levedagene, ukene og senere. Og jo mer melk spedbarnet får, desto større er fordelene for barnets helse.²⁴⁻²⁸

Bare Medela

Medela har kontinuerlig satt industristandarder etter at de lanserte sin første sykehusklassifiserte brystpumpe i 1980. Da den forskningsbaserte Symphony® kom i 2001, med sin 2-Phase Expression®-teknologi, markerte det starten på en ny tidsalder i pumping av brystmelk. De hevet listen ytterligere i 2009, da de lanserte den første versjonen av sin unike igangsettingsteknologi. Nå er PersonalFit™ PLUS den siste nyskapningen som setter nye standarder i pumpeytelse.