Investere i brystmelk for neste generasjon

De helse- og utviklingsmessige fordelene ved et kosthold utelukkende med egen brystmelk gjør det til et uvurderlig investeringsfelt for spedbarnshelse. Ved å optimalisere brystpumpingsprosessen når ammingen er svekket eller umulig, spiller PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony® en viktig rolle i å sikre at spedbarn likevel kan få fordelene ved et slikt kosthold.

Derfor er mors brystmelk medisin for spedbarn som er født for tidlig

Mødre til for tidlig fødte spedbarn er blant de som mest sannsynlig vil trenge hjelp til å få i gang melkeforsyningen, og spedbarna deres er de som har mest å vinne på et kosthold med brystmelk. Det er spesielt viktig å gi for tidlig fødte spedbarn melk fra egen mor, ettersom denne melken har flere komponenter som er spesifikke for økt immunitet og beskyttelse enn melken ved termin.¹

Egen brystmelk hjelper også til med å beskytte mot en rekke tilstander som er forbundet med for tidlig fødsel, inkludert:

tarmkatarr (nekrotiserende enterokolitt)²

sepsis³

retinopati grunnet prematuritet⁴

bronkopulmonær dysplasi⁵

En diett med egen brystmelk er avgjørende for spedbarnets nevroutvikling. Spedbarn født ved 32 uker trenger fremdeles å utvikle minst 35 % mer hjernevolum for å oppnå kapasiteten til et spedbarn som er født ved termin.⁶ Dette betyr at de raskt må ta igjen utviklingen i perioden etter fødselen.


I tillegg til de beskyttende fordelene ved et kosthold med egen brystmelk inneholder brystmelken til mødre med spedbarn født før termin 20 % mer fettsyrer enn brystmelk ved termin: Disse fettsyrene bidrar til hjernens vekst.⁷


Forskning viser også at innen barnet er 18 måneder, vil spedbarn med svært lav fødselsvekt, som har fått mer enn 110 ml per kg per dag med brystmelk ved intensivavdelingen, ha en fordel på så mye som fem IQ-poeng fremfor dem som ikke fikk det.⁸


For tidlig fødte spedbarn som får brystmelk:

skrives ut i gjennomsnitt to uker tidligere enn spedbarn som får morsmelkerstatning⁹

har 6,8 ganger mindre sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus igjen det første året⁸

Det er også dokumentert at amming og å gi spedbarn brystmelk reduserer risikoen for plutselig spedbarnsdød (krybbedød) og leukemi, samt andre infeksjoner inkludert otitis media.¹⁰

Fordeler som varer hele livet

Umiddelbare fordeler

Spedbarn kan begynne å få fordelene med et kosthold utelukkende med brystmelk helt fra begynnelsen. I tillegg til å gi optimal ernæring for vekst er råmelk rik på faktorer som gir god tarmutvikling og reduserer infeksjonsrisiko.¹¹ ¹²


De første timene, dagene og ukene etter fødselen er en gylden mulighet for å få i gang og bygge opp melkeproduksjonen. Hvis dette ikke skjer fordi ammingen er svekket, vil det trolig bli vanskelig for moren å kompensere for den manglende mengden av melk det fører til.


Det er her PersonalFit™ PLUS kan hjelpe. Når den brukes sammen med Symphony® brystpumpen, utgjør det et system for fjerning av melk som hjelper mødre til spedbarn som er født før eller til termin, med å bygge opp og opprettholde tilstrekkelig melkeproduksjon over tid. I tillegg styrker PersonalFit™ PLUS pumpesett ytelsen til Symphony® ved å forbedre komforten og effektiviteten til hver pumpeøkt. Slik bidrar den til å hjelpe mødre med å pumpe ut større mengder av melk til spedbarnet.¹³ ¹⁴

En langvarig lagring

Fordelene med et kosthold utelukkende med brystmelk varer mye lenger enn spedbarnets opphold på nyfødt-intensivavdeling. Derfor er det viktig å sikre at mødrene bygger opp en tilstrekkelig forsyning, slik at de er klare for livet hjemme med babyen sin.


Brystmelk reduserer risikoen for sykdommer over et helt livsløp. Spedbarn som ammes, har 13 % mindre sjanse for å bli overvektige som barn eller tenåringer.¹⁵ Dette reduserer også risikoen for tilhørende tilstander som type 2 diabetes, koronar hjertesykdom og en rekke krefttyper.¹⁵⁻¹⁷


Produksjon av brystmelk har også positive helseeffekter for mødre: For hver 12. måned en kvinne produserer melk, reduseres risikoen for brystkreft med 4,3 %, og denne effekten er kumulativ.¹⁸

Fordeler som varer hele livet

Umiddelbare fordeler

Spedbarn kan begynne å få fordelene med et kosthold utelukkende med brystmelk helt fra begynnelsen. I tillegg til å gi optimal ernæring for vekst er råmelk rik på faktorer som gir god tarmutvikling og reduserer infeksjonsrisiko.¹¹ ¹²


De første timene, dagene og ukene etter fødselen er en gylden mulighet for å få i gang og bygge opp melkeproduksjonen. Hvis dette ikke skjer fordi ammingen er svekket, vil det trolig bli vanskelig for moren å kompensere for den manglende mengden av melk det fører til.


Det er her PersonalFit™ PLUS kan hjelpe. Når den brukes sammen med Symphony® brystpumpen, utgjør det et system for fjerning av melk som hjelper mødre til spedbarn som er født før eller til termin, med å bygge opp og opprettholde tilstrekkelig melkeproduksjon over tid. I tillegg styrker PersonalFit™ PLUS pumpesett ytelsen til Symphony® ved å forbedre komforten og effektiviteten til hver pumpeøkt. Slik bidrar den til å hjelpe mødre med å pumpe ut større mengder av melk til spedbarnet.¹³ ¹⁴

En langvarig lagring

Fordelene med et kosthold utelukkende med brystmelk varer mye lenger enn spedbarnets opphold på nyfødt-intensivavdeling. Derfor er det viktig å sikre at mødrene bygger opp en tilstrekkelig forsyning, slik at de er klare for livet hjemme med babyen sin.


Brystmelk reduserer risikoen for sykdommer over et helt livsløp. Spedbarn som ammes, har 13 % mindre sjanse for å bli overvektige som barn eller tenåringer.¹⁵ Dette reduserer også risikoen for tilhørende tilstander som type 2 diabetes, koronar hjertesykdom og en rekke krefttyper.¹⁵⁻¹⁷


Produksjon av brystmelk har også positive helseeffekter for mødre: For hver 12. måned en kvinne produserer melk, reduseres risikoen for brystkreft med 4,3 %, og denne effekten er kumulativ.¹⁸

En investering for sykehus

Ettersom brystmelk forbedrer både kortsiktige og langsiktige helseresultater betydelig, har den en høy økonomisk verdi. Ettersom den reduserer forekomsten og/eller alvorlighetsgraden av sykdommer forbundet med for tidlig fødsel, betyr det at den indirekte reduserer tilknyttede sykehuskostnader. La oss for eksempel se på nekrotiserende enterokolittt (NEC) og sepsis:


For tidlig fødte spedbarn som får brystmelk, har opptil 10 ganger mindre sannsynlighet for å få NEC.²⁰


USD 43 818 = gjennomsnittlig kostnad per tilfelle med NEC.²¹


For hver ekstra 10 ml per kg per dag med brystmelk reduseres risikoen for sepsis hos for tidlig fødte spedbarn med opptil 19 %.³


USD 10 055 = gjennomsnittlig kostnad per tilfelle med sepsis.³


Økte mengder av melk med PersonalFit™ PLUS, sammen med Medelas igangsettingsteknologi, kan også bidra til å gjøre sykehus mindre avhengige av donormelk og morsmelkerstatning. I tillegg til å ha en positiv effekt på spedbarnshelse, kan dette kutte kostnader:


Egen brystmelk koster 60 % mindre enn morsmelkerstatning og 92 % mindre enn donormelk (når mor gir 300 til 399 ml per dag).²²


I større skala, hvis sykehus økte den gjennomsnittlige daglige dosen med brystmelk til over 50 ml per kg per dag de første 28 levedagene, kunne de spare USD 31 154 per spedbarn, eller totalt USD 1,8 millioner.³

En investering for hver generasjon

Hvis den neste generasjonen spedbarn får fordelene ved et kosthold med brystmelk, gir det samfunnet fordeler også, på grunn av økt forventet levealder, forbedret livskvalitet,¹⁰ og de økonomiske fordelene ved reduserte kostnader for helsevesenet.²³


I Storbritannia bidrar hvert for tidlig fødte spedbarn som får brystmelk i stedet for morsmelkerstatning, med besparelser for helsevesenet i løpet av livet, på ca. GBP 904.¹⁰


GBP 46,7 millioner: Den totale beregnede besparelsen i løpet av livet for Storbritannias National Health Service hvis 100 % av for tidlig fødte spedbarn fikk brystmelk i nyfødt-intensivavdeling.¹⁰


Det ville også blitt 238 færre dødsfall grunnet infeksjoner og krybbedød hos spedbarn: Dette er forbundet med en økonomisk effekt på GBP 153,4 millioner i produktivitet i løpet av livet.¹⁰

Selv om det er bra for alle at mer brystmelk er tilgjengelig, er det helsepersonell som har muligheten til å virkelig utgjøre en forskjell for spedbarn, ved å hjelpe mødrene med å gi spedbarna utelukkende brystmelk. PersonalFit™ PLUS bidrar til å gjøre dette ikke bare mulig, men også enklere og mer effektivt.

Kostnader ved egen brystmelk:

(ved pumping av 300–399 ml per dag)²²Bare Medela

Medela tilbyr en portefølje med omfattende, evidensbaserte løsninger for utvikling i nyfødt intensivpleie. Målet er å gi melk til det innlagte spedbarnet på en måte som er så lik amming som mulig, på en måte som støtter ethvert spedbarns spiseevne og utvikling.