Gör livet lättare för både vårdgivare och mammor

PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony® ger mer effektiva processer på förlossningsavdelningar och neonatala intensivvårdsavdelningar, vilket sparar tid och pengar. Det bidrar också till att göra det lättare för vårdpersonal att ge mammor det fysiska och känslomässiga stöd de behöver och samtidigt se till att barnen får ta del av alla fördelar det innebär att matas med enbart bröstmjölk.

Mer mjölk när det som bäst behövs

När det inte finns tillräckligt med bröstmjölk på en förlossningsavdelning eller en neonatal intensivvårdsavdelning kan det påverka barnens hälsa. Det är kliniskt bevisat att PersonalFit™ PLUS pumpset driver ut 11 % mer mjölk efter 15 minuter jämfört med standardversionen.¹ Och för mammor som har svårt att komma igång med amningen kan PersonalFit™ PLUS i kombination med det unika sugmönstret hos Symphony® bröstpump bidra till att initiera och bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt.²


Genom detta ökar PersonalFit™ PLUS chansen för att barn matas med enbart bröstmjölk, något som är särskilt viktigt för sårbara barn där varje droppe räknas. Till exempel minskar matning med bröstmjölk förekomsten av och allvarlighetsgraden hos ett antal olika infektioner, däribland nekrotiserande enterokolit.³


Att ha större volymer av bröstmjölk från den egna mamman tillgängliga kan även leda till:


stora kostnadsminskningar på neonatala intensivvårdsavdelningar⁴ ⁵


att barnet kan lämna den neonatala intensivvårdsavdelningen tidigare⁶


tidigare utskrivning tack vare minskad sjukdomsrisk⁶ och förbättrad neurologisk utveckling⁷ ⁸


färre sjukhusåterbesök⁹ ¹⁰


förbättrad hälsa hos barn på lång sikt¹¹


minskat behov av donerad bröstmjölk och ersättning¹²


kostnadsbesparingar för sjukhus¹³

Ökad patientnöjdhet

Utöver de praktiska och effektivitetsmässiga fördelarna är det kliniskt bevisat att mammor upplever pumpningen som mer bekväm med PersonalFit™ PLUS.¹ Och när de använder det tillsammans med den evidensbaserade Symphony® bröstpump² kan de känna sig trygga i att de bygger upp sin mjölkproduktion på ett optimalt sätt. Det kan bidra till att de ser mer positivt på pumpning, vilket i slutändan bidrar till ökad patientnöjdhet.


Även mammor som behöver pumpa ur bröstmjölk i hemmet under längre tid och behöver använda en hyrpump är mer nöjda vid användning av PersonalFit™ PLUS pumpset.

Mer mjölk när det som bäst behövs

När det inte finns tillräckligt med bröstmjölk på en förlossningsavdelning eller en neonatal intensivvårdsavdelning kan det påverka barnens hälsa. Det är kliniskt bevisat att PersonalFit™ PLUS pumpset driver ut 11 % mer mjölk efter 15 minuter jämfört med standardversionen.¹ Och för mammor som har svårt att komma igång med amningen kan PersonalFit™ PLUS i kombination med det unika sugmönstret hos Symphony® bröstpump bidra till att initiera och bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt.²


Genom detta ökar PersonalFit™ PLUS chansen för att barn matas med enbart bröstmjölk, något som är särskilt viktigt för sårbara barn där varje droppe räknas. Till exempel minskar matning med bröstmjölk förekomsten av och allvarlighetsgraden hos ett antal olika infektioner, däribland nekrotiserande enterokolit.³


Att ha större volymer av bröstmjölk från den egna mamman tillgängliga kan även leda till:


stora kostnadsminskningar på neonatala intensivvårdsavdelningar⁴ ⁵


att barnet kan lämna den neonatala intensivvårdsavdelningen tidigare⁶


tidigare utskrivning tack vare minskad sjukdomsrisk⁶ och förbättrad neurologisk utveckling⁷ ⁸


färre sjukhusåterbesök⁹ ¹⁰


förbättrad hälsa hos barn på lång sikt¹¹


minskat behov av donerad bröstmjölk och ersättning¹²


kostnadsbesparingar för sjukhus¹³

Ökad patientnöjdhet

Utöver de praktiska och effektivitetsmässiga fördelarna är det kliniskt bevisat att mammor upplever pumpningen som mer bekväm med PersonalFit™ PLUS.¹ Och när de använder det tillsammans med den evidensbaserade Symphony® bröstpump² kan de känna sig trygga i att de bygger upp sin mjölkproduktion på ett optimalt sätt. Det kan bidra till att de ser mer positivt på pumpning, vilket i slutändan bidrar till ökad patientnöjdhet.


Även mammor som behöver pumpa ur bröstmjölk i hemmet under längre tid och behöver använda en hyrpump är mer nöjda vid användning av PersonalFit™ PLUS pumpset.

Process: snabbare och mer effektiv

PersonalFit™ PLUS-sortimentet

Det finns fyra typer av PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony®.

Process: snabbare och mer effektiv

PersonalFit™ PLUS-sortimentet

Det finns fyra typer av PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony®.

Sterila engångspumpset för sjukhusbruk som kan användas direkt efter uppackning.

Ready-to-Use engångspumpset för sjukhusbruk som även de kan användas direkt efter uppackning.

Återanvändningsbara pumpset för sjukhusbruk – produkter för flera användare. Kan steriliseras. Sterilisering i autoklav är möjligt.

Återanvändningsbara pumpset avsedda för en användare. För mammor som använder en hyrd Symphony® i hemmet.

Process: snabbare och mer effektiv

PersonalFit™ PLUS-sortimentet

Det finns fyra typer av PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony®.

Sterila engångspumpset för sjukhusbruk som kan användas direkt efter uppackning.

Ready-to-Use engångspumpset för sjukhusbruk som även de kan användas direkt efter uppackning.

Återanvändningsbara pumpset för sjukhusbruk – produkter för flera användare. Kan steriliseras. Sterilisering i autoklav är möjligt.

Återanvändningsbara pumpset avsedda för en användare. För mammor som använder en hyrd Symphony® i hemmet.

Intuitivt system

PersonalFit™ PLUS pumpset av endygnstyp är den mest lättanvända modellen. Allt användaren behöver göra är att tvätta händerna, ta ut delarna ur förpackningen och montera pumpsetet på följande sätt:


1. föra in brösttratten

2. fästa slangen

3. skruva fast uppsamlingsflaskan


Därefter ansluter användaren pumpsetet till Symphony® och börjar pumpa. Denna inledande process ser likadan ut för alla typer av PersonalFit™ PLUS pumpset. De återanvändningsbara versionerna måste dock steriliseras före första användningstillfället och monteras på ett något annorlunda sätt. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Efter varje pumpning: :


Sterila engångspumpset ska kasseras omedelbart.


Ready-to-Use-pumpset kan användas upp till åtta gånger inom ett dygn innan de ska kasseras. Mellan varje pumpning ska de tas isär, rengöras, torkas och monteras på nytt.


Återanvändningsbara pumpset måste steriliseras en gång per dag och rengöras efter varje användningstillfälle – se ovan. Återanvändningsbara pumpset för sjukhusbruk måste även steriliseras mellan varje användare. Rutinerna kan variera beroende på lokala bestämmelser och riktlinjer på sjukhuset. Fullständig information finns i bruksanvisningen.


Detta okomplicerade och intuitiva system gör att vårdpersonal kan ägna mindre tid åt att instruera mammor i hur pumpsetet ska användas och i stället fokusera på mammans och barnets välbefinnande.


Intuitivt system

PersonalFit™ PLUS pumpset av endygnstyp är den mest lättanvända modellen. Allt användaren behöver göra är att tvätta händerna, ta ut delarna ur förpackningen och montera pumpsetet på följande sätt:


1. föra in brösttratten
2. fästa slangen
3. skruva fast uppsamlingsflaskan


Därefter ansluter användaren pumpsetet till Symphony® och börjar pumpa. Denna inledande process ser likadan ut för alla typer av PersonalFit™ PLUS pumpset. De återanvändningsbara versionerna måste dock steriliseras före första användningstillfället och monteras på ett något annorlunda sätt. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Efter varje pumpning:


Sterila engångspumpset ska kasseras omedelbart.


Ready-to-Use-pumpset kan användas upp till åtta gånger inom ett dygn innan de ska kasseras. Mellan varje pumpning ska de tas isär, rengöras, torkas och monteras på nytt.


Återanvändningsbara pumpset måste steriliseras en gång per dag och rengöras efter varje användningstillfälle – se ovan. Återanvändningsbara pumpset för sjukhusbruk måste även steriliseras mellan varje användare. Rutinerna kan variera beroende på lokala bestämmelser och riktlinjer på sjukhuset. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Detta okomplicerade och intuitiva system gör att vårdpersonal kan ägna mindre tid åt att instruera mammor i hur pumpsetet ska användas och i stället fokusera på mammans och barnets välbefinnande.

Nästa generations hygien

Med sina fantastiska antimikrobiella, antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper spelar bröstmjölken en avgörande roll när det gäller att stödja barns immunsystem.¹⁴ ¹⁵ Den måste dock hanteras under hygieniska förhållanden för att bibehålla sin kvalitet och säkerhet.

PersonalFit™ PLUS Ready-to-Use endygnspumpset är ett säkert och kostnadseffektivt val för fullgångna barn, för tidigt födda barn, sjuka barn och mammor.¹⁶ De är:

formade vid över 150 °C, vilket gör att potentiella patogener förstörs

tillverkade och förpackade i ett renrum under laminär strömning, vilket skapar ett aseptiskt arbetsutrymme¹⁷

mikrobiologiskt testade¹⁸ före frisläppande

PersonalFit™ PLUS sterila endygnspumpset är tillgängliga på marknader där användning av icke-sterila produkter inte är tillåtet, eller där sterila produkter efterfrågas. De är:

validerade i enlighet med tillämpliga standarder¹⁸⁻²¹ · för sterila medicintekniska produkter

behandlade med etylenoxid – certifierade som sterila under hela sin livslängd

förpackade var för sig i förseglat, sterilt packmaterial


Skyddar bröstmjölken mot kontamination

Alla PersonalFit™ PLUS pumpset är utrustade med översvämningsskydd (som även kallas slutet system), vilket innebär bättre hygien. Membranet som skyddar mot översvämning monteras enkelt på pumpsetets anslutningsdel och förhindrar att mjölk kommer in i slangen även då användaren sitter tillbakalutad i en avslappnad ställning.

Endast Medela

Medela har alltid delat information och idéer med vårdpersonal och på så sätt fått en ingående förståelse för vilka utmaningar de ställs inför. Företagets symposium om amning och laktation är en plattform för utbyte av erfarenheter och kunskap som blir till insikter som Medela sedan kan använda för att utveckla förbättrade pumpningslösningar och tekniska lösningar för matning av bröstmjölk.