Omdefinierar principerna för utformning av pumpset

Det är kliniskt beprövat att PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony® ger större mängder bröstmjölk,¹ ökad komfort¹ ² och högre effektivitet¹ jämfört med standardutformade pumpset. Resultatet är ett pumpset för nästa generation som hjälper fler barn att ta del av bröstmjölkens livgivande fördelar. Inför att pumpsetet skulle utvecklas påbörjade Medela banbrytande forskning som baserades på företagets expertis inom vetenskapen bakom urpumpning av bröstmjölk. Genom denna forskning kunde man för första gången visa på den avgörande roll som brösttrattens form spelar när det gäller att optimera urpumpningen.

Innovation med forskning som drivkraft

Så nådde Medela fram till genombrottet

Forskning har visat att en brösttratt med rätt passform är avgörande för att pumpningen ska bli bekväm och effektiv.³ Helst ska bröstvårtan vara centrerad i kanalen och ha utrymme att expandera och röra sig fritt. Det är därför Medelas brösttrattar har en rad olika kanalstorlekar. Genom att observera pumpande mammor insåg Medelas forskare emellertid att även om kanalstorleken var rätt så passade inte bröstets form ihop med brösttrattens öppningsdel. Den hade under de senaste 50 åren, precis som på många andra brösttrattar, haft en standardvinkel på 90°.

Unik databas med 3D-skannade bilder
av ammande bröst

Medelas forskare använde sin unika databas med 3D-skannade bilder av olika ammande bröst – världens största i sitt slag – för att simulera och utvärdera 90°-brösttrattens passform.⁴ De upptäckte att bröstvårtans spets i två tredjedelar av fallen inte nådde in i kanalen. Dessutom förekom tryck mot bröstet på olika punkter längs kanten, vilket i sin tur kunde orsaka hoptryckt bröstvävnad på vissa ställen.⁴ Medela var med och stödde banbrytande forskning kring bröstets anatomi som visade att mjölkgångarna är placerade närmare hudens yta än vad man tidigare hade trott,⁵ vilket innebär att mjölkflödet från mjölkgångarna kan minska om bröstvävnaden trycks ihop.

Genom att testa öppningar med större vinkel kom forskarna fram till att en vinkel på 105° passade bättre ihop med de skannade bröstens konturer, oavsett formen och storleken. Dessutom nådde bröstvårtan längre in i kanalen, och trycket mot olika punkter minskade runt kanten, vilket borde innebära en mer bekväm pumpningsupplevelse för mammor och även ett potentiellt förbättrat mjölkflöde.⁴

Innovation med forskning som drivkraft

Så nådde Medela fram till genombrottet

Forskning har visat att en brösttratt med rätt passform är avgörande för att pumpningen ska bli bekväm och effektiv.³ Helst ska bröstvårtan vara centrerad i kanalen och ha utrymme att expandera och röra sig fritt. Det är därför Medelas brösttrattar har en rad olika kanalstorlekar. Genom att observera pumpande mammor insåg Medelas forskare emellertid att även om kanalstorleken var rätt så passade inte bröstets form ihop med brösttrattens öppningsdel. Den hade under de senaste 50 åren, precis som på många andra brösttrattar, haft en standardvinkel på 90°.

Unik databas med 3D-skannade bilder av ammande bröst

Medelas forskare använde sin unika databas med 3D-skannade bilder av olika ammande bröst – världens största i sitt slag – för att simulera och utvärdera 90°-brösttrattens passform.⁴ De upptäckte att bröstvårtans spets i två tredjedelar av fallen inte nådde in i kanalen. Dessutom förekom tryck mot bröstet på olika punkter längs kanten, vilket i sin tur kunde orsaka hoptryckt bröstvävnad på vissa ställen.⁴ Medela var med och stödde banbrytande forskning kring bröstets anatomi som visade att mjölkgångarna är placerade närmare hudens yta än vad man tidigare hade trott,⁵ vilket innebär att mjölkflödet från mjölkgångarna kan minska om bröstvävnaden trycks ihop.

Genom att testa öppningar med större vinkel kom forskarna fram till att en vinkel på 105° passade bättre ihop med de skannade bröstens konturer, oavsett formen och storleken. Dessutom nådde bröstvårtan längre in i kanalen, och trycket mot olika punkter minskade runt kanten, vilket borde innebära en mer bekväm pumpningsupplevelse för mammor och även ett potentiellt förbättrat mjölkflöde.⁴

Testad i tre omfattande kliniska studier

Resultat från över 1 000 pumpningstillfällen

Mer mjölk

Efter 15 minuters pumpning fick man ut 11 % mer mjölk

49 mammor som uppnått etablerad amning deltog i en randomiserad kontrollerad studie. De genomförde totalt 196 pumpningar, dels med standardpumpset, dels med nya pumpset.


Resultat: Efter 15 minuters pumpning fick mammorna vid användning av PersonalFit™ PLUS pumpset ut 11 % mer mjölk än vid användning av det standardutformade pumpsetet.¹ Dessutom var tömningen av bröstet 4 % mer effektiv.¹ Detta är signifikant eftersom en viktig faktor för att mjölkproduktionen ska upprätthållas är att bröstet töms ordentligt.⁶

Bättre komfort

Mammorna beskrev pumpningen som mer skonsam och naturlig

22 mammor som var beroende av pump betygsatte sina upplevelser av att använda PersonalFit™ PLUS hemma i sju dagar respektive standardpumpsetet i sju dagar.


Resultat: nslan vid urpumpning av bröstmjölk med PersonalFit™ PLUS pumpset beskrevs som mer skonsam och naturlig.⁷

Högre effektivitet

Signifikant förbättring vad gäller användarvänlighet
och hantering

25 vårdmedarbetare observerade mammor som använde det nya pumpsetet på sjukhus under fem dagar.


Resultat: De noterade stora förbättringar vad gäller rengöring och allmän användarvänlighet och hantering av PersonalFit™ PLUS.⁷

Mer mjölk

Efter 15 minuters pumpning fick man ut 11 % mer mjölk

49 mammor som uppnått etablerad amning deltog i en randomiserad kontrollerad studie. De genomförde totalt 196 pumpningar, dels med standardpumpset, dels med nya pumpset.


Resultat: Efter 15 minuters pumpning fick mammorna vid användning av PersonalFit™ PLUS pumpset ut 11 % mer mjölk än vid användning av det standardutformade pumpsetet.¹ Dessutom var tömningen av bröstet 4 % mer effektiv.¹ Detta är signifikant eftersom en viktig faktor för att mjölkproduktionen ska upprätthållas är att bröstet töms ordentligt.⁶

Bättre komfort

Mammorna beskrev pumpningen som mer skonsam och naturlig

22 mammor som var beroende av pump betygsatte sina upplevelser av att använda PersonalFit™ PLUS hemma i sju dagar respektive standardpumpsetet i sju dagar.


Resultat: Känslan vid urpumpning av bröstmjölk med PersonalFit™ PLUS pumpset beskrevs som mer skonsam och naturlig.⁷

Högre effektivitet

Signifikant förbättring vad gäller användarvänlighet
och hantering

25 vårdmedarbetare observerade mammor som använde det nya pumpsetet på sjukhus under fem dagar.


Resultat: De noterade stora förbättringar vad gäller rengöring och allmän användarvänlighet och hantering av PersonalFit™ PLUS.⁷

Varför den ovala formen?

Medelas produktutvecklare ändrade även formen på trattens öppning från en cirkel till en oval som kan vridas 360 grader. Det innebär att mamman kan hålla den i olika lägen vid bröstet – horisontellt, vertikalt eller snett – beroende på vad som är mest bekvämt för henne. I alla dessa lägen sluter tratten tätt och passar mot bröstet.

Utformad för upptagna vårdgivare och mammor

Utöver att ge brösttratten en ny utformning ändrade Medela även på pumpsetets konstruktion. Numera består det bara av några få delar, inklusive tratten, anslutningsdelen med lock, översvämningsskyddsmembranet och slangen med Symphony®-hatt. Syftet var att effektivisera mjölkutdrivningsprocessen för att spara tid och arbete; en förbättring som validerats genom användbarhetstester på sjukhus och i hem.

Endast Medela

Forskningen är en del av Medelas DNA. Medela har etablerat gedigna, långvariga samarbeten med ledande forskare och genom det nått fram till insikter som ofta utmanat grundläggande principer. Detta ger en vetenskaplig bas för produktinnovation och klinisk testning.