Säkerställer en kontinuerlig vård för mammor och barn

Medela strävar efter att stödja mammor med rätt teknik vid rätt tidpunkt, så att de kan ge sina barn bröstmjölk så länge de vill. Genom att hyra en Symphony® bröstpump och köpa ett PersonalFit™ PLUS pumpset för hemmabruk kan mammor fortsätta dra nytta av samma bekväm¹ och effektiva¹ system som de använde när de började pumpa på sjukhuset. På så vis kan de känna sig trygga i att de fortfarande får vård av hög kvalitet, något som kan ge dem mer självförtroende när det gäller att pumpa under längre tid.

En pumpningslösning för varje viktigt stadium

Stödjer mammor och barn på sjukhuset

Den sjukhusklassade Symphony® bröstpump har det unika programmet INITIERA som är utformat för att efterlikna sug- och pausmönstret hos ett fullgånget barn under de första amningsdagarna. Det kan användas av mammor som är beroende av pump för att stimulera och få igång deras mjölkproduktion.


Därefter kan mammorna övergå till programmet UPPRÄTTHÅLL. I detta program används 2-Phase Expression®-tekniken, ett pumpmönster som är baserat på fullgångna barns sätt att suga vid bröstet under etablerad amning. Det är utformat för att optimera mjölkmängden när bröstmjölken har runnit till (runt två till fyra dagar efter födseln). Dessa forskningsbaserade program har visat sig bygga och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion inför framtiden.¹


Vid användning av Symphony® bröstpump med PersonalFit™ PLUS pumpset i stället för standardversionen får man ut 11 % mer mjölk under en pumpning på 15 minuter, och dessutom är tömningen av bröstet 4 % mer effektiv.² Totalt sett innebär detta att större volymer av mammans egen bröstmjölk kan göras tillgängliga på sjukhus, vilket i sin tur kan bidra till att barn kan flyttas tidigare från den neonatala intensivvårdsavdelningen och skrivas ut tidigare³ tack vare minskad förekomst av sjukdomar⁴ och förbättrad neurologisk utveckling.⁵

PersonalFit™ PLUS passar särskilt bra för mammor som genomgått kejsarsnitt eller återhämtar sig från en komplicerad förlossning, tack vare översvämningsskyddet som gör det möjligt att pumpa i en mer avslappnad ställning. Det är även kliniskt bevisat att PersonalFit™ PLUS erbjuder en mer bekväm pumpning, och 100 % av alla mammor gav ett positivt omdöme om brösttrattens passform vid testning.⁶

Förberedelser inför hemmalivet

Den genomsnittliga tid som en mamma tillbringar på sjukhuset efter förlossningen blir allt kortare. I vissa fall skrivs mamman ut innan mjölken har runnit till. I andra fall kan barnet behöva ligga kvar på avdelningen medan mamman delar sin tid mellan sjukhuset och hemmet.


Det är viktigt att mammor i dessa situationer upplever samma höga standard på den pumpningsrelaterade vården, oavsett var pumpningen utförs. Vårdpersonal kan stödja mammor genom att rekommendera dem att använda en Symphony® som hyrs hos en pumputhyrningscentral eller ett apotek, tillsammans med PersonalFit™ PLUS pumpset. På så sätt kan mammor fortsätta initiera och sedan bygga upp mjölkproduktionen i hemmet under den första månaden på ett lika effektivt sätt som de skulle ha gjort på sjukhuset.

Stödjer mammor och barn på sjukhuset

Den sjukhusklassade Symphony® bröstpump har det unika programmet INITIERA som är utformat för att efterlikna sug- och pausmönstret hos ett fullgånget barn under de första amningsdagarna. Det kan användas av mammor som är beroende av pump för att stimulera och få igång deras mjölkproduktion.


Därefter kan mammorna övergå till programmet UPPRÄTTHÅLL. I detta program används 2-Phase Expression®-tekniken, ett pumpmönster som är baserat på fullgångna barns sätt att suga vid bröstet under etablerad amning. Det är utformat för att optimera mjölkmängden när bröstmjölken har runnit till (runt två till fyra dagar efter födseln). Dessa forskningsbaserade program har visat sig bygga och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion inför framtiden.¹


Vid användning av Symphony® bröstpump med PersonalFit™ PLUS pumpset i stället för standardversionen får man ut 11 % mer mjölk under en pumpning på 15 minuter, och dessutom är tömningen av bröstet 4 % mer effektiv.² Totalt sett innebär detta att större volymer av mammans egen bröstmjölk kan göras tillgängliga på sjukhus, vilket i sin tur kan bidra till att barn kan flyttas tidigare från den neonatala intensivvårdsavdelningen och skrivas ut tidigare³ tack vare minskad förekomst av sjukdomar⁴ och förbättrad neurologisk utveckling.⁵


PersonalFit™ PLUS passar särskilt bra för mammor som genomgått kejsarsnitt eller återhämtar sig från en komplicerad förlossning, tack vare översvämningsskyddet som gör det möjligt att pumpa i en mer avslappnad ställning. Det är även kliniskt bevisat att PersonalFit™ PLUS erbjuder en mer bekväm pumpning, och 100 % av alla mammor gav ett positivt omdöme om brösttrattens passform vid testning.⁶

Förberedelser inför hemmalivet

Den genomsnittliga tid som en mamma tillbringar på sjukhuset efter förlossningen blir allt kortare. I vissa fall skrivs mamman ut innan mjölken har runnit till. I andra fall kan barnet behöva ligga kvar på avdelningen medan mamman delar sin tid mellan sjukhuset och hemmet.


Det är viktigt att mammor i dessa situationer upplever samma höga standard på den pumpningsrelaterade vården, oavsett var pumpningen utförs. Vårdpersonal kan stödja mammor genom att rekommendera dem att använda en Symphony® som hyrs hos en pumputhyrningscentral eller ett apotek, tillsammans med PersonalFit™ PLUS pumpset. På så sätt kan mammor fortsätta initiera och sedan bygga upp mjölkproduktionen i hemmet under den första månaden på ett lika effektivt sätt som de skulle ha gjort på sjukhuset.

Lätt att hitta rätt storlek på brösttratten

Eftersom PersonalFit™ PLUS brösttratt finns med en rad olika kanalstorlekar för att göra det enklare att hitta en storlek som passar, behöver mammor mäta och anteckna storleken på sina bröstvårtor inför att de eller någon anhörig ska hämta ut hyrpumpen.


Medela erbjuder en lättförståelig storleksguide för brösttrattar som på ett tydligt sätt förklarar hur detta går till, och de grundläggande principerna visas i grafiken till höger.

Lätt att hitta rätt storlek på brösttratten

Eftersom PersonalFit™ PLUS brösttratt finns med en rad olika kanalstorlekar för att göra det enklare att hitta en storlek som passar, behöver mammor mäta och anteckna storleken på sina bröstvårtor inför att de eller någon anhörig ska hämta ut hyrpumpen.


Medela erbjuder en lättförståelig storleksguide för brösttrattar som på ett tydligt sätt förklarar hur detta går till, och de grundläggande principerna visas i grafiken till höger.

Mät diametern på bröstvårtan.

Kanalen ska vara cirka 4 mm större än bröstvårtans diameter.

PersonalFit™ PLUS finns med en rad olika kanalstorlekar.

Möjligheter för uthyrningscentraler

Att hjälpa mammor att nå sina pumpnings- och amningsmål är ett kraftfullt sätt att skapa stark lojalitet hos kunderna och behålla dem. Det skapar också möjlighet att stödja mammorna med fler produkter när deras familjer når nya skeden i livet.


Från extraflaskor för lagring av bröstmjölk till bröstvårdsprodukter, blöjor, rengöringsredskap och mycket annat – det finns enorma möjligheter i korsförsäljning. Och eftersom det ofta är en släkting eller nära vän som besöker uthyrningscentralen för mammans räkning, särskilt under de första dagarna efter förlossningen, ökar det kundtrafiken ytterligare.


En positiv kundupplevelse är nyckeln till framgång, och den höga vårdkvalitet och användarvänlighet som erbjuds av Symphony® och PersonalFit™ PLUS bidrar till att göra mammors hyrupplevelser så positiva som möjligt.

Möjligheter för uthyrningscentraler

Att hjälpa mammor att nå sina pumpnings- och amningsmål är ett kraftfullt sätt att skapa stark lojalitet hos kunderna och behålla dem. Det skapar också möjlighet att stödja mammorna med fler produkter när deras familjer når nya skeden i livet.


Från extraflaskor för lagring av bröstmjölk till bröstvårdsprodukter, blöjor, rengöringsredskap och mycket annat – det finns enorma möjligheter i korsförsäljning. Och eftersom det ofta är en släkting eller nära vän som besöker uthyrningscentralen för mammans räkning, särskilt under de första dagarna efter förlossningen, ökar det kundtrafiken ytterligare.


En positiv kundupplevelse är nyckeln till framgång, och den höga vårdkvalitet och användarvänlighet som erbjuds av Symphony® och PersonalFit™ PLUS bidrar till att göra mammors hyrupplevelser så positiva som möjligt.

Avspegla mjölkproduktionen

Efter förlossningen genomgår mjölk­produktionen hos en mamma tre stadier: först initieras mjölkproduktionen, sedan byggs den upp, och sedan upprätthålls produktionsnivån. Symphony® har unika sugmönster som efterliknar barnets ätbeteende under vart och ett av dessa stadier.¹

Stöd för mammor på längre sikt

När produktionen har etablerats kan mammor som är beroende av pump fortsätta använda Symphony® bröstpump tillsammans med PersonalFit™ PLUS och pumpa ur ofta. Detta ger större mängder bröstmjölk och gör också att mjölkproduktionen upprätthålls. För mammor som enbart pumpar är de komfortnivåer som PersonalFit™ PLUS erbjuder en viktig fördel. Och eftersom PersonalFit™ PLUS pumpset är enklare att använda, hantera och rengöra än standardversioner⁶ ⁷ behöver mammor som använder dem i hemmet inte lika mycket inledande instruktioner eller kontinuerligt stöd.


Mammor som inte är beroende av pump och som har fått igång ett tillräckligt stort mjölkflöde under den första månaden – oavsett om det skett genom amning, pumpning eller en kombination av dessa – kan fortfarande behöva pumpa för att upprätthålla mjölkproduktionen när de inte är tillsammans med barnet. Det finns också de som vill pumpa ur mjölk då och då så att en annan person kan mata barnet.

För att välja rätt pump måste man beakta hur många amningstillfällen som ersätts genom pumpning: för mammor som bara pumpar ur då och då kan en pump för personligt bruk vara ett alternativ.⁸ Medelas bröstpumpar för personligt bruk med Flex™-teknik erbjuder brösttrattar med samma beprövade fördelar som PersonalFit™ PLUS.

Stöd för mammor på längre sikt

När produktionen har etablerats kan mammor som är beroende av pump fortsätta använda Symphony® bröstpump tillsammans med PersonalFit™ PLUS och pumpa ur ofta. Detta ger större mängder bröstmjölk och gör också att mjölkproduktionen upprätthålls. För mammor som enbart pumpar är de komfortnivåer som PersonalFit™ PLUS erbjuder en viktig fördel. Och eftersom PersonalFit™ PLUS pumpset är enklare att använda, hantera och rengöra än standardversioner⁶ ⁷ behöver mammor som använder dem i hemmet inte lika mycket inledande instruktioner eller kontinuerligt stöd.


Mammor som inte är beroende av pump och som har fått igång ett tillräckligt stort mjölkflöde under den första månaden – oavsett om det skett genom amning, pumpning eller en kombination av dessa – kan fortfarande behöva pumpa för att upprätthålla mjölkproduktionen när de inte är tillsammans med barnet. Det finns också de som vill pumpa ur mjölk då och då så att en annan person kan mata barnet.


För att välja rätt pump måste man beakta hur många amningstillfällen som ersätts genom pumpning: för mammor som bara pumpar ur då och då kan en pump för personligt bruk vara ett alternativ.⁸ 8 Medelas bröstpumpar för personligt bruk med Flex™-teknik erbjuder brösttrattar med samma beprövade fördelar som PersonalFit™ PLUS.


Medela erbjuder vård av sjukhuskvalitet till pumpande mammor – oavsett om de pumpar varannan timme, varje dag eller då och då.

Medela erbjuder vård av sjukhuskvalitet till pumpande mammor – oavsett om de pumpar varannan timme, varje dag eller då och då.

Endast Medela

Genom att använda ett unikt mätinstrument för mjölkflödeshastighet för att fastställa mjölkutsöndringen kom Medelas forskare fram till att man vid dubbelpumpning får ut 18 % mer mjölk i genomsnitt jämfört med enkelpumpning av ett bröst i taget.⁹ Dessutom visade det sig att den urpumpade mjölken hade högre energiinnehåll.⁹ Det är på grund av detta som Medela rekommenderar användning av ett PersonalFit™ PLUS dubbelpumpset tillsammans med Symphony®.