PersonalFit™ PLUS:
den nya standarden inom
utformning av pumpset

Utvecklad av forskare, testad av mammor, väl beprövad på sjukhus¹⁻³

Sterila engångspumpset för sjukhusbruk som kan användas direkt efter uppackning.

Ready-to-Use engångspumpset för sjukhusbruk som även de kan användas direkt efter uppackning.

Återanvändningsbara pumpset för sjukhusbruk – produkter för flera användare. Kan steriliseras. Sterilisering i autoklav är möjligt.

Återanvändningsbara pumpset avsedda för en användare. För mammor som använder en hyrd Symphony® i hemmet.

Öppningsvinkeln på 105° möjliggör optimal placering av bröstvårtan medan risken för hoptryckning av bröstvävnaden minimeras.⁴


Den ovala brösttratten går att vrida på, vilket gör att den passar många olika bröstformer.

Ett urval av olika kanalstorlekar gör det möjligt att hitta en brösttratt med optimal storlek.

Inbyggt översvämningsskydd gör det möjligt för mamman att hitta en bekväm sittställning så att pumpningsupplevelsen blir så avslappnad som möjligt.

Anslutningsdelen har en gångjärnsförsedd sektion vilket underlättar vid montering.

Öppningsvinkeln på 105° möjliggör optimal placering av bröstvårtan medan risken för hoptryckning av bröstvävnaden minimeras.⁴

Den ovala brösttratten går att vrida på, vilket gör att den passar många olika bröstformer.

Ett urval av olika kanalstorlekar gör det möjligt att hitta en brösttratt med optimal storlek.

Inbyggt översvämningsskydd gör det möjligt för mamman att hitta en bekväm sittställning så att pumpningsupplevelsen blir så avslappnad som möjligt.

Anslutningsdelen har en gångjärnsförsedd sektion vilket underlättar vid montering.

PersonalFit™ PLUS för Symphony® är ett innovativt nytt pumpset som optimerar pumpning av bröstmjölk genom att:

erbjuda en mer bekväm¹ ² och effektiv¹ mjölkutdrivning


öka chanserna för att barn får i sig enbart bröstmjölk

skapa mer effektiva processer, tack vare den enkla och lättrengjorda utformningen³

öka mjölkvolymerna,¹ vilket kan bidra till att minska beroendet av donerad bröstmjölk och ersättning

PersonalFit™ PLUS kan användas tillsammans med Symphony® bröstpump. Tillsammans bildar de ett komplett system för optimerad urpumpning av bröstmjölk, så att större mängder bröstmjölk finns tillgängliga när behovet är som störst.

Forskning och testning

Användarupplevelse

Utforska vetenskapen bakom nya PersonalFit™ PLUS och ta reda på hur Medela omdefinierat principerna för hur ett pumpset ska utformas.

Upptäck hur PersonalFit™ PLUS höjer komfortstandarden för pumpande mammor.

Processoptimering

Support och utbildning

PersonalFit™ PLUS hjälper till att göra livet enklare för både vårdpersonal och mammor – klicka här nedanför och ta reda på hur.

Ta reda på hur Medelas unika paket som integrerar forskning och utbildning stöder vårdpersonal världen över.

Fördelar med bröstmjölk

Från sjukhuset till hemmet

Ta reda på hur PersonalFit™ PLUS spelar en viktig roll när det gäller att se till att fler barn får dra fördel av bröstmjölk från den egna mamman.

PersonalFit™ PLUS pumpset hjälper till att garantera en kontinuerlig omsorg om mammor och barn under varje steg av amningen.

Symphony®-systemet

Fler videoklipp

Tillsammans tillgängliggör PersonalFit™ PLUS och Symphony® större mängder bröstmjölk när behovet är som störst.

Forskning och testning

Utforska vetenskapen bakom nya PersonalFit™ PLUS och ta reda på hur Medela omdefinierat principerna för hur ett pumpset ska utformas.

Användarupplevelse

Upptäck hur PersonalFit™ PLUS höjer komfortstandarden för pumpande mammor.

Processoptimering

PersonalFit™ PLUS hjälper till att göra livet enklare för både vårdpersonal och mammor – klicka här nedanför och ta reda på hur.

Support och utbildning

Ta reda på hur Medelas unika paket som integrerar forskning och utbildning stöder vårdpersonal världen över.

Fördelar med bröstmjölk

Ta reda på hur PersonalFit™ PLUS spelar en viktig roll när det gäller att se till att fler barn får dra fördel av bröstmjölk från den egna mamman.

Fördelar med bröstmjölk

Ta reda på hur PersonalFit™ PLUS spelar en viktig roll när det gäller att se till att fler barn får dra fördel av bröstmjölk från den egna mamman.

Från sjukhuset till hemmet

PersonalFit™ PLUS pumpset hjälper till att garantera en kontinuerlig omsorg om mammor och barn under varje steg av amningen.

Från sjukhuset till hemmet

PersonalFit™ PLUS pumpset hjälper till att garantera en kontinuerlig omsorg om mammor och barn under varje steg av amningen.

Symphony®-systemet

Tillsammans tillgängliggör PersonalFit™ PLUS och Symphony® större mängder bröstmjölk när behovet är som störst.

Fler videoklipp