Investeren in moedermelk voor de volgende generatie

De gezondheids- en ontwikkelingsvoordelen van voeding met uitsluitend moedermelk van de eigen moeder maken het investeringen van onschatbare waarde in de gezondheid van baby’s. Doordat de PersonalFit™ PLUS afkolfset voor Symphony® het kolfproces bevordert als de borstvoeding moeilijk verloopt of onmogelijk is, is hij van groot belang om baby’s toch de voordelen van deze voeding te geven.

Waarom moedermelk het beste medicijn is voor premature baby’s

Moeders van premature baby’s hebben vaak de meeste hulp nodig om de melkproductie op te starten, terwijl hun baby’s het meeste baat hebben bij een voeding met moedermelk. Premature baby’s voeden met moedermelk van hun eigen moeder is vooral belangrijk omdat deze meer specifieke bestanddelen voor een betere immuniteit en bescherming bevat dan moedermelk voor voldragen baby’s.¹

Moedermelk van de eigen moeder (OMM, own mother’s milk) biedt ook bescherming tegen uiteenlopende aandoeningen die bij prematuriteit voorkomen, waaronder:

necrotiserende enterocolitis (NEC)²

sepsis³

retinopatie door prematuriteit⁴

bronchopulmonale dysplasie⁵

Een voeding met moedermelk van de eigen moeder is van cruciaal belang voor de neurologische ontwikkeling van baby’s. Bij baby’s die op 32 weken worden geboren, moet nog minstens 35% van hun hersenvolume groeien om de capaciteit van een voldragen baby te bereiken.⁶ Dit betekent dat zij dit na hun geboorte snel moeten inhalen.


Naast de beschermende voordelen van voeding met OMM bevat premature moedermelk ook 20% meer middelketenvetzuren dan melk van moeders met voldragen baby’s: deze vetzuren bevorderen de hersengroei.⁷


Uit onderzoek blijkt ook dat baby’s met een zeer laag geboortegewicht (VLBW) die op de intensive care meer dan 110 ml moedermelk per kg per dag kregen op de leeftijd van 18 maanden een voordeel van vijf IQ-punten hebben boven baby’s die dat niet kregen.⁸


Premature baby’s die met moedermelk worden gevoed:

mogen gemiddeld twee weken eerder naar huis dan baby’s die kunstvoeding kregen⁹

worden in hun eerste levensjaar 6,8 keer minder vaak terug opgenomen in het ziekenhuis⁸

Er zijn ook bewijzen dat borstvoeding en het voeden van baby’s met moedermelk het risico op wiegendood (SIDS, sudden infant death syndrome) en leukemie, evenals op andere infecties zoals otitis media sterk verminderen.¹⁰

Voordelen die een leven lang duren

Onmiddellijke resultaten

Baby’s kunnen vanaf de geboorte voordeel halen uit een voeding met uitsluitend moedermelk. Zo is het colostrum niet alleen optimaal voor de groei, maar is het ook rijk aan bestanddelen die de darmontwikkeling bevorderen en het risico op infecties verkleinen.¹¹ ¹²


De eerste uren, dagen en weken na de geboorte vormen een uitgelezen kans om de melkproductie op te starten en op te bouwen. Als de orstvoeding echter moeilijk op gang komt, zal de moeder waarschijnlijk moeite hebben om dit tekort in melkvolume zelf te compenseren.


In zo’n geval komt de PersonalFit™ PLUS van pas. Wanneer deze afkolfset in combinatie met de Symphony® borstkolf wordt gebruikt, vormt hij een melkverwijderingssysteem dat moeders van pre­mature en voldragen baby’s helpt bij het opstarten, opbouwen en in stand houden van een langdurige adequate melkproductie. De PersonalFit™ PLUS afkolfset bevordert daarnaast de werking van de Symphony® door het comfort en de efficiëntie van elke afkolfsessie te verbeteren zodat moeders grotere melkvolumes voor hun baby’s kunnen afkolven.¹³ ¹⁴

Een investering op lange termijn

De voordelen van voeding met uitsluitend moedermelk duren veel langer dan het verblijf van de baby in het ziekenhuis of de NICU. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat moeders een adequate productie opbouwen voor het leven met hun baby’s thuis.


Voeden met moedermelk vermindert het risico op ziekte in het verdere leven. Kinderen of tieners die als baby borstvoeding hebben gekregen, hebben een 13% lagere kans om overgewicht te ontwikkelen.¹⁵ Hierdoor daalt het risico vanaandoeningen die daarmee verband houden, zoals diabetes type 2, coronaire hartziekte en een aantal vormen van kanker.¹⁵⁻¹⁷


Moedermelk produceren heeft ook positieve gevolgen voor de gezondheid van moeders: voor elke 12 maanden dat een vrouw melk produceert, neemt het risico van borstkanker met 4,3% af en dit effect is cumulatief.¹⁸

Voordelen die een leven lang duren

Onmiddellijke resultaten

Baby’s kunnen vanaf de geboorte voordeel halen uit een voeding met uitsluitend moedermelk. Zo is het colostrum niet alleen optimaal voor de groei, maar is het ook rijk aan bestanddelen die de darmontwikkeling bevorderen en het risico op infecties verkleinen.¹¹ ¹²


De eerste uren, dagen en weken na de geboorte vormen een uitgelezen kans om de melkproductie op te starten en op te bouwen. Als de orstvoeding echter moeilijk op gang komt, zal de moeder waarschijnlijk moeite hebben om dit tekort in melkvolume zelf te compenseren.


In zo’n geval komt de PersonalFit™ PLUS van pas. Wanneer deze afkolfset in combinatie met de Symphony® borstkolf wordt gebruikt, vormt hij een melkverwijderingssysteem dat moeders van pre­mature en voldragen baby’s helpt bij het opstarten, opbouwen en in stand houden van een langdurige adequate melkproductie. De PersonalFit™ PLUS afkolfset bevordert daarnaast de werking van de Symphony® door het comfort en de efficiëntie van elke afkolfsessie te verbeteren zodat moeders grotere melkvolumes voor hun baby’s kunnen afkolven.¹³ ¹⁴

Een investering op lange termijn

De voordelen van voeding met uitsluitend moedermelk duren veel langer dan het verblijf van de baby in het ziekenhuis of de NICU. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat moeders een adequate productie opbouwen voor het leven
met hun baby’s thuis.


Voeden met moedermelk vermindert het risico op ziekte in het verdere leven. Kinderen of tieners die als baby borstvoeding hebben gekregen, hebben een 13% lagere kans om overgewicht te ontwikkelen.¹⁵ Hierdoor daalt het risico vanaandoeningen die daarmee verband houden, zoals diabetes type 2, coronaire hartziekte en een aantal vormen van kanker.¹⁵⁻¹⁷


Moedermelk produceren heeft ook positieve gevolgen voor de gezondheid van moeders: voor elke 12 maanden dat een vrouw melk produceert, neemt het risico van borstkanker met 4,3% af en dit effect is cumulatief.¹⁸

Een investering voor ziekenhuizen

Omdat moedermelk de gezondheidsresultaten op korte én lange termijn aanzienlijk verbetert, heeft het een hoge economische waarde. Aangezien het de incidentie en/of ernst van aan prematuriteit gerelateerde ziektes verlaagt, nemen indirect ook de bijbe­horende ziekenhuiskosten af. We nemen het voorbeeld van necrotiserende enterocolitis (NEC) en sepsis:


Premature baby’s die met moedermelk worden gevoed, lopen 10 keer minder kans op NEC.²⁰


€ 38.725 = gemiddelde kosten per geval van NEC.²¹


Elke extra 10 ml moedermelk per kg per dag verkleint het risico van sepsis voor een premature baby met 19%.³


U€ 8.886 = gemiddelde kosten per geval van sepsis.³


Grotere melkvolumes dankzij de PersonalFit™ PLUS en de initiatietechnologie van Medela kunnen er ook toe bijdragen dat ziekenhuizen minder op donormelk en kunstvoeding moeten terugvallen. Dit heeft dus niet alleen een positieve impact op de gezondheid van baby’s, maar dringt ook de kosten terug:


Moedermelk van de eigen moeder kost 60% minder dan kunstvoeding en 92% minder dan donormelk (indien moeders 300 tot 399 ml per dag produceren).²²


Op bredere schaal betekent dit dat als ziekenhuizen de gemiddelde dosis moedermelk in de eerste 28 dagen van het leven van baby’s tot meer dan 50 ml per kg per dag zouden opdrijven, ze € 27.529 per baby of in totaal € 1,6 miljoen zouden kunnen besparen.³

Een investering voor elke generatie

Als de nieuwe generatie baby’s met moedermelk wordt gevoed, heeft ook de maatschappij daar baat bij, aangezien de levensverwachting toeneemt, de levenskwaliteit verbetert¹⁰ en lagere kosten voor gezondheidszorg tot economische voordelen leiden.²³


In het Verenigd Koninkrijk helpt elke premature baby die moedermelk in plaats van kunstvoeding krijgt, gemiddeld ongeveer € 1.053 te besparen op de levenslange kosten voor gezondheidszorg.¹⁰


€ 54,4 miljoen: de geschatte besparing van totale levenslange kosten voor de National Health Service van het Verenigd Koninkrijk als 100% van de premature baby’s op de NICU met moedermelk zou worden gevoed.¹⁰


Er zouden ook 238 minder sterfgevallen zijn ten gevolge van neonatale infecties en wiegendood: dit gaat gepaard met een economische impact van € 178,7 miljoen op de levenslange productiviteit.¹⁰

Hoewel iedereen baat heeft bij meer beschikbare moedermelk, hebben professionele zorgverleners de kans om echt een verschil te maken door moeders te ondersteunen om hun baby’s uitsluitend met moedermelk te voeden. PersonalFit™ PLUS helpt dit niet alleen mogelijk te maken, maar ook gemakkelijker en efficiënter.

Melk van de eigen moeder kost:

(bij een productie van 300-399 ml per dag)²²Alleen Medela

Medela beschikt over een compleet productaanbod van wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor voedingsontwikkeling op de neonatale intensive care. Het doel is om baby’s die in een ziekenhuis zijn opgenomen met melk te voeden op een manier die zo dicht mogelijk aansluit bij borstvoeding en die de voedingsvaardigheid en ontwikkeling van ieder individu ondersteunt.