Maakt het zorgverleners
en moeders gemakkelijker

De PersonalFit™ PLUS afkolfset voor Symphony® zorgt voor meer gestroomlijnde, efficiënte processen op de kraam- en NICU-afdelingen, wat zowel tijd als geld bespaart. Hij maakt het voor professionele zorgverleners ook gemakkelijker om moeders de fysieke en emotionele steun te verlenen die ze nodig hebben, terwijl baby’s alle voordelen genieten van exclusieve borstvoeding.

Meer melk wanneer het nodig is

Een tekort aan moedermelk op de kraam-en NICU-afdelingen kan een grote invloed hebben op de gezondheid van baby’s. Het is klinisch bewezen dat PersonalFit™ PLUS afkolfsets na 15 minuten 11% meer melk verwijderen dan sets met een standaard ontwerp.¹ Wanneer de borstvoeding bovendien niet vlot verloopt, kan de combinatie van de PersonalFit™ PLUS met de unieke zuigpatronen van de Symphony® moeders helpen om de melkproductie met succes op gang te brengen en langdurig in stand te houden.²


Daarom vergroot PersonalFit™ PLUS de kans dat baby’s exclusief borstvoeding krijgen: dit is vooral belangrijk voor kwetsbare baby’s voor wie elke druppel telt. Zo vermindert borstvoeding bijvoorbeeld de kans op en de ernst van diverse infecties, waaronder necrotiserende enterocolitis.³


Grotere volumes moedermelk van de eigen moeder ter beschikking hebben kan ook leiden tot:


veel lagere NICU-kosten⁴ ⁵


een snellere transfer van baby’s van de NICU⁶


een sneller ontslag dankzij minder ziektes⁶ en betere neurologische ontwikkeling⁷ ⁸


minder heropnames in het ziekenhuis⁹ ¹⁰


betere gezondheidsresultaten voor de baby op lange termijn¹¹


minder afhankelijkheid van donormelk en kunstvoeding¹²


kostenbesparingen voor ziekenhuizen¹³

Grotere patiënttevredenheid

PersonalFit™ PLUS biedt niet alleen praktische voordelen, maar het is ook klinisch bewezen dat deze afkolfset moeders een comfortabeler kolfervaring biedt.¹ Wanneer ze de afkolfset bovendien in combinatie met de wetenschappelijk onderbouwde Symphony® borstpomp gebruiken,² kunnen ze er zeker van zijn dat ze hun productie optimaal opbouwen. Hierdoor kunnen ze een positiever gevoel krijgen over kolven, wat uiteindelijk tot betere scores op het vlak van patiënttevredenheid leidt.


Ook als een moeder thuis langdurig moet kolven, leidt het gebruik van een PersonalFit™ PLUS afkolfset met een huurkolf tot meer tevredenheid.

Meer melk wanneer het nodig is

Een tekort aan moedermelk op de kraam-en NICU-afdelingen kan een grote invloed hebben op de gezondheid van baby’s. Het is klinisch bewezen dat PersonalFit™ PLUS afkolfsets na 15 minuten 11% meer melk verwijderen dan sets met een standaard ontwerp. 1 Wanneer de borstvoeding bovendien niet vlot verloopt, kan de combinatie van de PersonalFit™ PLUS met de unieke zuigpatronen van de Symphony® moeders helpen om de melkproductie met succes op gang te brengen en langdurig in stand te houden.²


Daarom vergroot PersonalFit™ PLUS de kans dat baby’s exclusief borstvoeding krijgen: dit is vooral belangrijk voor kwetsbare baby’s voor wie elke druppel telt. Zo vermindert borstvoeding bijvoorbeeld de kans op en de ernst van diverse infecties, waaronder necrotiserende enterocolitis.³


Grotere volumes moedermelk van de eigen moeder ter beschikking hebben kan ook leiden tot:


veel lagere NICU-kosten⁴ ⁵


een snellere transfer van baby’s van de NICU⁶


een sneller ontslag dankzij minder ziektes⁶ en betere neurologische ontwikkeling⁷ ⁸


minder heropnames in het ziekenhuis⁹ ¹⁰


betere gezondheidsresultaten voor de baby op lange termijn¹¹


minder afhankelijkheid van donormelk en kunstvoeding¹²


kostenbesparingen voor ziekenhuizen¹³

Grotere patiënttevredenheid

PersonalFit™ PLUS biedt niet alleen praktische voordelen, maar het is ook klinisch bewezen dat deze afkolfset moeders een comfortabeler kolfervaring biedt.¹ Wanneer ze de afkolfset bovendien in combinatie met de wetenschappelijk onderbouwde Symphony® borstpomp gebruiken,² kunnen ze er zeker van zijn dat ze hun productie optimaal opbouwen. Hierdoor kunnen ze een positiever gevoel krijgen over kolven, wat uiteindelijk tot betere scores op het vlak van patiënttevredenheid leidt.


Ook als een moeder thuis langdurig moet kolven, leidt het gebruik van een PersonalFit™ PLUS afkolfset met een huurkolf tot meer tevredenheid.

Proces: sneller en meer gestroomlijnd

PersonalFit™ PLUS serie

Er zijn vier typen PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony®.

Proces: sneller en meer gestroomlijnd

PersonalFit™ PLUS serie

Er zijn vier typen PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony®.

Steriele disposable afkolfsets voor ziekenhuizen die rechtstreeks uit de verpakking kunnen worden gebruikt.

Ready-to-Use disposable afkolfsets voor ziekenhuizen die ook rechtstreeks uit de verpakking kunnen worden gebruikt.

Herbruikbare afkolfsets voor ziekenhuizen die voor meerdere gebruikers ontworpen zijn en opnieuw
voor gebruik kunnen worden klaargemaakt. Deze kunnen ook in een autoclaaf worden gesteriliseerd.

Herbruikbare afkolfsets die voor één gebruiker bedoeld zijn en worden gebruikt door moeders die thuis een gehuurde Symphony® gebruiken

Proces: sneller en meer gestroomlijnd

PersonalFit™ PLUS serie

Er zijn vier typen PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony®.

Steriele disposable afkolfsets voor ziekenhuizen die rechtstreeks uit de verpakking kunnen worden gebruikt.

Ready-to-Use disposable afkolfsets voor ziekenhuizen die ook rechtstreeks uit de verpakking kunnen worden gebruikt.

Herbruikbare afkolfsets voor ziekenhuizen die voor meerdere gebruikers ontworpen zijn en opnieuw voor gebruik kunnen worden klaargemaakt. Deze kunnen ook in een autoclaaf worden gesteriliseerd.

Herbruikbare afkolfsets die voor één gebruiker bedoeld zijn en worden gebruikt door moeders die thuis een gehuurde Symphony® gebruiken.

Een intuïtief systeem

Disposable PersonalFit™ PLUS afkolfsets bieden het gemakkelijkste proces. De gebruiker wast gewoonweg de handen, haalt de onderdelen uit de verpakking en stelt ze samen door:


1. het borstschild te plaatsen

2. de slangen vast te maken

3. de opvangfles vast te schroeven


De gebruiker sluit de afkolfset vervolgens aan op de Symphony® en begint met kolven. Dit proces is hetzelfde voor alle typen PersonalFit™ PLUS afkolfsets, hoewel de herbruikbare versies vóór het eerste gebruik moeten worden gedesinfecteerd en enigszins anders worden samengesteld: alle details zijn terug te vinden in de gebruiksaanwijzing.

Vervolgens, na elke kolfsessie:


Steriele afkolfsets voor eenmalig gebruik worden onmiddellijk weggegooid.


Ready-to-Use afkolfsets kunnen binnen 24 uur maximaal acht keer worden gebruikt voordat ze worden weggegooid. Ze kunnen tussen twee sessies eenvoudig worden gedemonteerd, gereinigd, gedroogd en weer samengesteld.


Herbruikbare afkolfsets moeten eenmaal per dag worden gesteriliseerd en na elk gebruik worden gereinigd. Herbruikbare afkolfsets voor ziekenhuizen moeten tussen twee gebruikers ook telkens opnieuw voor gebruik worden klaargemaakt. De procedures kunnen verschillen naargelang de lokale regelgeving en richtlijnen van het ziekenhuis. Ook in dit geval zijn alle details terug te vinden in de gebruiksaanwijzing.


Dit rechtlijnige, intuïtieve systeem houdt in dat verzorgers minder tijd nodig hebben om het gebruik.


Een intuïtief systeem

Disposable PersonalFit™ PLUS afkolfsets bieden het gemakkelijkste proces. De gebruiker wast gewoonweg de handen,
haalt de onderdelen uit de verpakking
en stelt ze samen door:


1. het borstschild te plaatsen
2. de slangen vast te maken
3. de opvangfles vast te schroeven


De gebruiker sluit de afkolfset vervolgens
aan op de Symphony® en begint met kolven. Dit proces is hetzelfde voor alle typen PersonalFit™ PLUS afkolfsets, hoewel de herbruikbare versies vóór het eerste gebruik moeten worden gedesinfecteerd en enigszins anders worden samengesteld: alle details zijn terug te vinden in de gebruiksaanwijzing.

Vervolgens, na elke kolfsessie:


Steriele afkolfsets voor eenmalig gebruik worden onmiddellijk weggegooid.


Ready-to-Use afkolfsets kunnen binnen 24 uur maximaal acht keer worden gebruikt voordat ze worden weggegooid. Ze kunnen tussen twee sessies eenvoudig worden gedemonteerd, gereinigd, gedroogd en weer samengesteld.


Herbruikbare afkolfsets moeten eenmaal per dag worden gesteriliseerd en na elk gebruik worden gereinigd. Herbruikbare afkolfsets voor ziekenhuizen moeten tussen twee gebruikers ook telkens opnieuw voor gebruik worden klaargemaakt. De procedures kunnen verschillen naargelang de lokale regelgeving en richtlijnen van het ziekenhuis. Ook in dit geval zijn alle details terug te vinden in de gebruiksaanwijzing.

Dit rechtlijnige, intuïtieve systeem houdt in dat verzorgers minder tijd nodig hebben om het gebruik van de afkolfset toe te lichten en zich meer kunnen bezighouden met het welzijn van moeder en baby.

De nieuwe maatstaf in hygiëne

Door de opmerkelijke antimicrobiële, ont­stekingsremmende en immunomodulerende eigenschappen is moedermelk belangrijk voor de ondersteuning van het immuunsysteem van baby’s.¹⁴ ¹⁵ Voor het beheer van deze moedermelk zijn echter hygiënische omstandigheden nodig om de kwaliteit en veiligheid te verzekeren.

De Ready-to-Use disposable PersonalFit™ PLUS afkolfsets zijn een veilige en kostenef­fectieve keuze die kan worden gebruikt voor voldragen baby’s, premature baby’s, en zieke baby’s en moeders.¹⁶ Ze zijn:

gevormd bij een temperatuur hoger dan 150 °C om potentiële pathogenen te vernietigen

geproduceerd en verpakt in een schone ruimte (cleanroom) met laminaire stroming, wat voor een aseptische werkomgeving zorgt¹⁷

microbiologisch getest¹⁸ vóór vrijgave

De steriele disposable PersonalFit™ PLUS afkolfsets zijn beschikbaar voor markten waar het gebruik van niet-steriele producten niet is toegestaan of voor situaties waarin steriele producten nodig zijn. Ze zijn:

gevalideerd overeenkomstig toepasselijke normen¹⁸⁻²¹ voor steriele medische hulpmiddelen

behandeld met ethyleenoxide – gegarandeerd steriel voor de volledige houdbaarheidsperiode

afgedicht verpakt in individuele steriele verpakking


Melk beschermen tegen besmetting

Alle PersonalFit™ PLUS afkolfsets beschikken over een overloopbeveiliging (ook wel een gesloten systeem genoemd) voor een betere hygiëne. Het membraan dat voor de over­loop­beveiliging zorgt, past eenvoudig in de connector van de afkolfset zodat de melk niet in de slangen terechtkomt, zelfs niet wanneer de gebruiker in een ontspannen houding achterover leunt.

Alleen Medela

Medela heeft kennis en ideeën altijd met professionele zorgverleners gedeeld, waardoor er een diepgaand inzicht is verkregen in hun uitdagingen. Haar Borstvoedings- en Lactatiekundig Symposium is een platform om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen – inzichten die Medela gebruikt om geavanceerde kolfoplossingen en borstvoedingstechnologieën te ontwikkelen.