Symphony® en PersonalFit™ PLUS:
meer melk wanneer deze het meest nodig is

De Symphony® is een vertrouwde keuze in duizenden ziekenhuizen wereldwijd, dankzij de beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid. Door de natuur te imiteren helpen de unieke zuigpatronen moeders om de melkproductie op te starten, op te bouwen en langdurig in stand te houden.¹⁻³ De PersonalFit™ PLUS afkolfset bevordert daarnaast dewerking van de Symphony® door het comfort en de efficiëntie van elke kolfsessie te verbeteren zodat moeders meer melk in dezelfde tijd afkolven⁴ en door een hogere gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid te bieden.⁵ Samen verbeteren de Symphony® en PersonalFit™ PLUS het kolven tijdens en na het ziekenhuisverblijf van baby’s.

Ondersteuning van het melkproductieproces

Het melkproductieproces kan worden omschreven als een aaneensluitend geheel van vier stadia:

De ontwikkeling van borstweefsel ter voorbereiding van de borstvoeding; dit gebeurt hoofdzakelijk tijdens de zwangerschap wanneer melkproducerende cellen zich beginnen te vormen.⁶

Na de geboorte worden de cellen die zich tijdens de zwangerschap hebben ontwikkeld, geleidelijk aan ‘ingeschakeld’ wanneer de tepel door het zuigen van de baby wordt gestimuleerd. Dit leidt samen met enkele hormonale veranderingen in de moeder tot de secretoire activatie (productie komt op gang) twee tot vier dagen later.⁶

Na de secretoire activatie begint de melkproductie toe te nemen. Frequent aanleggen gedurende de eerste maand helpt de melkproductie opbouwen om te kunnen voldoen aan de langdurige behoeften van de baby.⁷

Na de eerste maand is gewoonlijk de volledige melkproductie op peil. Voldragen baby’s zullen op dat ogenblik in 24 uur hetzelfde volume verwerken als op zes maanden.⁸ ⁹

Deze stadia zijn met elkaar verbonden, waardoor het belangrijk is om meteen goed van start te gaan. Het initiatiestadium tussen de geboorte en de secretoire activatie is van cruciaal belang voor de verdere melkproductie. Wanneer de borstvoeding moeilijk verloopt, kan stimuleren van de borst door binnen het eerste uur na de geboorte af te kolven (in plaats van binnen de eerste zes uren), later tot een aanzienlijk grotere melkproductie leiden.¹⁰ Tijdens de stadia van opbouwen en in stand houden, kan het kolven de borstvoeding vervangen of aanvullen wanneer de baby niet of niet voldoende aan de borst kan drinken.


De Symphony® zorgt voor een bijzonder effectieve kolfmethode dankzij de twee op onderzoek gebaseerde programma’s: Medela ontwikkelde het unieke INITIATE-programma om moeders die van de borstkolf afhankelijk zijn te helpen om hun melkproductie op dezelfde manier te stimuleren als een voldragen baby. Daarnaast is het MAINTAIN-programma ontwikkeld om de melkproductie na de secretoire activatie te optimaliseren om de lactatie op te bouwen en in stand te houden.¹⁻³

Ongeveer 40% van alle moeders loopt het risico van een vertraagde secretoire activatie (wanneer de melkproductie pas na 72 uren op gang komt).¹¹ Deze moeders hebben 60% kans dat ze de borstvoeding op vier weken stoppen,¹² hoofdzakelijk vanwege onvoldoende melk.¹³ Zulke moeilijkheden kunnen worden overwonnen als moeders in de eerste uren en dagen na de geboorte bij de initiatie zouden worden ondersteund.

Deze stadia zijn met elkaar verbonden, waardoor het belangrijk is om meteen goed van start te gaan. Het initiatiestadium tussen de geboorte en de secretoire activatie is van cruciaal belang voor de verdere melkproductie. Wanneer de borstvoeding moeilijk verloopt, kan stimuleren van de borst door binnen het eerste uur na de geboorte af te kolven (in plaats van binnen de eerste zes uren), later tot een aanzienlijk grotere melkproductie leiden.¹⁰ Tijdens de stadia van opbouwen en in stand houden, kan het kolven de borstvoeding vervangen of aanvullen wanneer de baby niet of niet voldoende aan de borst kan drinken.


De Symphony® zorgt voor een bijzonder effectieve kolfmethode dankzij de twee op onderzoek gebaseerde programma’s: Medela ontwikkelde het unieke INITIATE-programma om moeders die van de borstkolf afhankelijk zijn te helpen om hun melkproductie op dezelfde manier te stimuleren als een voldragen baby. Daarnaast is het MAINTAIN-programma ontwikkeld om de melkproductie na de secretoire activatie te optimaliseren om de lactatie op te bouwen en in stand te houden.¹⁻³


Ongeveer 40% van alle moeders loopt het risico van een vertraagde secretoire activatie (wanneer de melkproductie pas na 72 uren op gang komt).¹¹ Deze moeders hebben 60% kans dat ze de borstvoeding op vier weken stoppen,¹² hoofdzakelijk vanwege onvoldoende melk.¹³


Zulke moeilijkheden kunnen worden overwonnen als moeders in de eerste uren en dagen na de geboorte bij de initiatie zouden worden ondersteund.

Waarom Symphony® programma’s zo effectief zijn

De programma’s zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek van Medela naar het voedingsgedrag van baby’s. Niet alleen de melkproductie bij moeders vormt een aaneensluitend geheel, maar ook de voedingspatronen van baby’s.


In de periode vlak na de geboorte is de tijd die een pasgeboren baby aan de borst doorbrengt grotendeels ‘niet-voedend’, stimulerend zuigen. Deze tijd wordt afgewisseld met korte periodes van ‘voedend’ zuigen om kleine hoeveelheden colostrum binnen te krijgen en pauzes.¹⁴ Het INITIATE-programma imiteert deze onregelmatige zuig- en pauzeerpatronen.


Naarmate de melkproductie van de moeder tijdens het stadium van opbouwen toeneemt, begint de baby anders te drinken: hij begint snel te zuigen om de melkstroom te stimuleren, waarna hij vertraagt om meer melk binnen te krijgen.¹⁵ Daarom heeft het MAINTAIN-programma een 2-Phase Expression® model, dat begint met een stimulatiefase met een hogere frequentie,¹⁶gevolgd door een tragere afkolffase om de melk te verwijderen.¹⁷

Meer melk, nu en in de toekomst

Uit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek¹ (RCT) bij 105 moeders met premature baby’s bleek dat het gebruik van het INITIATE-programma, gevolgd door het MAINTAIN-programma na de secretoire activatie, 50% meer melk voortbracht in de eerste 14 dagen (zie onderstaand schema), waarna de melkproductie van de moeders uiteindelijk op gelijke hoogte kwam met de melkinname van een voldragen baby.¹⁸


Bovendien leidt het MAINTAIN-prog­ramma tot een snellere toeschietreflex.¹⁶ ¹⁹ Moeders kunnen dit niet altijd voelen, maar stellen het wel vast wanneer de melk tijdens het kolven begint te stromen. Door op dat moment over te schakelen op de afkolffase wordt er meer melk verkregen, aangezien tijdens de eerste toeschietreflex gewoonlijk ongeveer 36% van het melkvolume van een sessie wordt geproduceerd.²⁰


Een moeder heeft meer baat bij deze programma’s als ze over de juiste afkolfset beschikt. Hier maakt de nieuwste innovatie van Medela, de PersonalFit™ PLUS afkolfset voor Symphony®, een echt verschil.

Waarom Symphony® programma’s zo effectief zijn

De programma’s zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek van Medela naar het voedingsgedrag van baby’s. Niet alleen de melkproductie bij moeders vormt een aaneensluitend geheel, maar ook de voedingspatronen van baby’s.


In de periode vlak na de geboorte is de tijd die een pasgeboren baby aan de borst doorbrengt grotendeels ‘niet-voedend’, stimulerend zuigen. Deze tijd wordt afgewisseld met korte periodes van ‘voedend’ zuigen om kleine hoeveelheden colostrum binnen te krijgen en pauzes.¹⁴ Het INITIATE-programma imiteert deze onregelmatige zuig- en pauzeerpatronen.


Naarmate de melkproductie van de moeder tijdens het stadium van opbouwen toeneemt, begint de baby anders te drinken: hij begint snel te zuigen om de melkstroom te stimuleren, waarna hij vertraagt om meer melk binnen te krijgen.¹⁵ Daarom heeft het MAINTAIN-programma een 2-Phase Expression® model, dat begint met een stimulatiefase met een hogere frequentie,¹⁶ gevolgd door een tragere afkolffase om de melk te verwijderen.¹⁷

Meer melk, nu en in de toekomst

Uit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek¹ (RCT) bij 105 moeders met premature baby’s bleek dat het gebruik van het INITIATE-programma, gevolgd door het MAINTAIN-programma na de secretoire activatie, 50% meer melk voortbracht in de eerste 14 dagen (zie onderstaand schema), waarna de melkproductie van de moeders uiteindelijk op gelijke hoogte kwam met de melkinname van een voldragen baby.¹⁸


Bovendien leidt het MAINTAIN-prog­ramma tot een snellere toeschietreflex.¹⁶ ¹⁹ Moeders kunnen dit niet altijd voelen, maar stellen het wel vast wanneer de melk tijdens het kolven begint te stromen. Door op dat moment over te schakelen op de afkolffase wordt er meer melk verkregen, aangezien tijdens de eerste toeschietreflex gewoonlijk ongeveer 36% van het melkvolume van een sessie wordt geproduceerd.²⁰


Een moeder heeft meer baat bij deze programma’s als ze over de juiste afkolfset beschikt. Hier maakt de nieuwste innovatie van Medela, de PersonalFit™ PLUS afkolfset voor Symphony®, een echt verschil.

Symphony® helpt om gedurende de eerste 14 dagen 50% meer melk beschikbaar te maken:¹⁸

Symphony® helpt om gedurende de eerste 14 dagen 50% meer melk beschikbaar te maken:¹⁸

Voordelen van PersonalFit™ PLUS voor Symphony® ⁴

PersonalFit™ PLUS:
More milk and more comfort

Het baanbrekende ontwerp van de PersonalFit™ PLUS afkolfset is gebaseerd op unieke klinische studies die door Medela werden uitgevoerd. Hieruit bleek voor het eerst hoe belangrijk het ontwerp van het borstschild is voor een optimale melkverwijdering.⁴ ⁵ ²¹


Wanneer de Symphony® met PersonalFit™ PLUS wordt gebruikt nadat de melkproductie op gang is gekomen, wordt er na 15 minuten 11% meer melk verwijderd dan het geval is bij standaard afkolfsets. De borst wordt ook 4% beter geledigd,⁴ wat van groot belang is omdat een goede lediging van de borst belangrijk is om de melkproductie in stand te houden.⁷


Comfort is cruciaal voor moeders die van de borstkolf afhankelijk zijn. Daarom beschikt Symphony® over een functie die het vacuüm uitzonderlijk aangenaam²² geleidelijk doet toenemen. De PersonalFit™ PLUS draagt hiertoe verder bij dankzij een uniek borstschild dat beter op de lacterende borst past, waardoor het kolven aangenamer verloopt.²¹

Daarenboven heeft de PersonalFit™PLUS afkolfset een overloopbeveiliging (ook wel een gesloten systeem genoemd). Het membraan in de connector helpt voorkomen dat de melk tijdens het gebruik in de slangen of motor terechtkomt. Bijgevolg hoeven moeders niet langer rechtop te zitten tijdens het kolven, waardoor ze voortaan in de voor hen meest comfortabele houding kunnen kolven. Ontspannen zijn is erg belangrijk om het kolven te doen slagen. Een ongemakkelijk gevoel kan immers de productie van oxytocine, een hormoon dat essentieel is voor de melkafgifte, belemmeren.²³

Dankzij al deze voordelen werken Symphony® en PersonalFit™ PLUS perfect samen om baby’s gedurende de eerste dagen en weken van hun leven, maar ook daarna, van meer melk te voorzien.En hoe meer melk baby’s binnenkrijgen, hoe beter hun gezondheid wordt ondersteund.²⁴⁻²⁸

Het baanbrekende ontwerp van de PersonalFit™ PLUS afkolfset is gebaseerd op unieke klinische studies die door Medela werden uitgevoerd. Hieruit bleek voor het eerst hoe belangrijk het ontwerp van het borstschild is voor een optimale melkverwijdering.⁴ ⁵ ²¹


Wanneer de Symphony® met PersonalFit™ PLUS wordt gebruikt nadat de melkproductie op gang is gekomen, wordt er na 15 minuten 11% meer melk verwijderd dan het geval is bij standaard afkolfsets. De borst wordt ook 4% beter geledigd,⁴ , wat van groot belang is omdat een goede lediging van de borst belangrijk is om de melkproductie in stand te houden.⁷


Comfort is cruciaal voor moeders die van de borstkolf afhankelijk zijn. Daarom beschikt Symphony® over een functie die het vacuüm uitzonderlijk aangenaam²² geleidelijk doet toenemen. De PersonalFit™ PLUS draagt hiertoe verder bij dankzij een uniek borstschild dat beter op de lacterende borst past, waardoor het kolven aangenamer verloopt.²¹


Daarenboven heeft de PersonalFit™PLUS afkolfset een overloopbeveiliging (ook wel een gesloten systeem genoemd). Het membraan in de connector helpt voorkomen dat de melk tijdens het gebruik in de slangen of motor terechtkomt. Bijgevolg hoeven moeders niet langer rechtop te zitten tijdens het kolven, waardoor ze voortaan in de voor hen meest comfortabele houding kunnen kolven. Ontspannen zijn is erg belangrijk om het kolven te doen slagen. Een ongemakkelijk gevoel kan immers de productie van oxytocine, een hormoon dat essentieel is voor de melkafgifte, belemmeren.²³


Dankzij al deze voordelen werken Symphony® en PersonalFit™ PLUS perfect samen om baby’s gedurende de eerste dagen en weken van hun leven, maar ook daarna, van meer melk te voorzien.En hoe meer melk baby’s binnenkrijgen, hoe beter hun gezondheid wordt ondersteund.²⁴⁻²⁸

Alleen Medela

Sinds de lancering van zijn eerste borstkolf van ziekenhuiskwaliteit in 1980 heeft Medela voortdurend de standaard in de branche gesteld. De komst van de op onderzoek gebaseerde Symphony® in 2001, met de 2-Phase Expression® technologie, luidde het begin in van een nieuw tijdperk voor het afkolven van moedermelk. In 2009 legde het bedrijf de lat nog hoger met de lancering van de eerste versie van de unieke initiatietechnologie. Nu is de PersonalFit™ PLUS de nieuwste innovatie die een nieuwe standaard bepaalt op het vlak van kolven.