Symphony® och PersonalFit™ PLUS: mer mjölk när det behövs som bäst

Symphony®-systemet är ett pålitligt val på tusentals sjukhus världen över tack vare dess beprövade kvalitet och tillförlitlighet. De unika sugmönstren som efterliknar ett barns sugmönster hjälper mammor att initiera, bygga upp och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion över tid.¹⁻³ PersonalFit™ PLUS pumpset optimerar funktionen hos Symphony® ytterligare genom att förbättra komforten och effektiviteten vid varje pumpningstillfälle och hjälper samtidigt mammor att pumpa ur mer mjölk,⁴ samtidigt som de erbjuder innovativ användarvänlighet och enkel rengöring.⁵ Symphony® och PersonalFit™ PLUS i kombination optimerar pumpningen under hela barnets sjukhusvistelse och även efteråt.

Stödjer mjölkproduktionsprocessen

Mjölkproduktionsprocessen kan beskrivas som fyra sammanhängande stadier:

Bröstvävnaden utvecklas som en förberedelse inför amningen. Detta sker framför allt under graviditeten, då mjölkproducerande celler börjar bildas.⁶

Efter födseln, när bröstvårtan stimuleras genom att barnet suger, så ”aktiveras” gradvis de celler som utvecklades under graviditeten. Detta leder, tillsammans med hormonella förändringar hos mamman, till sekretorisk aktivering (att mjölken rinner till) två till fyra dagar senare.⁶

Efter sekretorisk aktivering börjar mjölkproduktionen öka. Frekvent amning under den första månaden bygger en mjölkproduktion som uppfyller barnets kontinuerliga, långsiktiga behov.⁷

I slutet av första månaden har en full mjölkproduktion vanligtvis etablerats, och fullgångna barn suger ut samma volym under ett dygn som de kommer att göra vid sex månaders ålder.⁸ ⁹

Stadierna hänger ihop med varandra, och det är därför viktigt att saker och ting blir rätt från början. Initieringsstadiet mellan förlossning och sekretorisk aktivering spelar en avgörande roll för den framtida mjölkproduktionen. För en mamma som har svårt att amma kan stimulering av bröstet genom pumpning inom den första timmen efter födseln i stället för inom de första sex timmarna leda till en betydligt större mjölkproduktion längre fram.¹⁰ Om barnet inte kan amma under uppbyggnadsstadiet och stadiet med upprätthållen produktion, eller inte kan suga ut mjölk på ett effektivt sätt, så kan pumpning ersätta eller utgöra ett komplement till amningen.


Symphony® erbjuder en mycket effektiv pumpningsmetod tack vare sina två forskningsbaserade program INITIERA och UPPRÄTTHÅLL. Medela utvecklade sitt unika program INITIERA för att stödja pumpberoende mammor genom stimulering av mjölkproduktionen på liknande sätt som ett fullgånget barn kan göra. UPPRÄTTHÅLL är i sin tur utformat för att optimera mjölkvolymen efter sekretorisk aktivering för att bygga upp och upprätthålla mjölkproduktionen.¹⁻³

Omkring 40 % av alla mammor löper risk att drabbas av fördröjd sekretorisk aktivering (vilket innebär att mjölken rinner till efter 72 timmar).¹¹ Hos dessa mammor är sannolikheten 60 % större att de slutar amma efter fyra veckor,¹² och många uppger en otillräcklig mjölkproduktion som orsak.¹³ Om mammor fick hjälp med initierandet under de första timmarna och dagarna efter förlossningen skulle sådana problem kunna förebyggas.

Stadierna hänger ihop med varandra, och det är därför viktigt att saker och ting blir rätt från början. Initieringsstadiet mellan förlossning och sekretorisk aktivering spelar en avgörande roll för den framtida mjölkproduktionen. För en mamma som har svårt att amma kan stimulering av bröstet genom pumpning inom den första timmen efter födseln i stället för inom de första sex timmarna leda till en betydligt större mjölkproduktion längre fram.¹⁰ Om barnet inte kan amma under uppbyggnadsstadiet och stadiet med upprätthållen produktion, eller inte kan suga ut mjölk på ett effektivt sätt, så kan pumpning ersätta eller utgöra ett komplement till amningen.


Symphony® erbjuder en mycket effektiv pumpningsmetod tack vare sina två forskningsbaserade program INITIERA och UPPRÄTTHÅLL. Medela utvecklade sitt unika program INITIERA för att stödja pumpberoende mammor genom stimulering av mjölkproduktionen på liknande sätt som ett fullgånget barn kan göra. UPPRÄTTHÅLL är i sin tur utformat för att optimera mjölkvolymen efter sekretorisk aktivering för att bygga upp och upprätthålla mjölkproduktionen.¹⁻³


Omkring 40 % av alla mammor löper risk att drabbas av fördröjd sekretorisk aktivering (vilket innebär att mjölken rinner till efter 72 timmar).¹¹ Hos dessa mammor är sannolikheten 60 % större att de slutar amma efter fyra veckor,¹² och många uppger en otillräcklig mjölkproduktion som orsak.¹³ Om mammor fick hjälp med initierandet under de första timmarna och dagarna efter förlossningen skulle sådana problem kunna förebyggas.

Varför Symphony®-programmen är så effektiva

Programmen är baserade på Medelas omfattande forskning på barns amningsbeteenden. Det är inte bara mammans mjölkproduktion som utvecklas i sammanhängande stadier: det gör även barnets sugmönster.


Under den första tiden efter förlossningen utgörs det nyfödda barnets tid vid bröstet till stor del av ”icke-närande” sugning som stimulerar. Detta blandas med korta inslag av ”närande” sugning så att barnet får i sig små mängder colostrum, samt pauser.¹⁴ Programmet INITIERA efterliknar dessa oregelbundna sug- och pausmönster.


Eftersom mammans mjölkproduktion ökar under uppbyggnadsstadiet börjar barnet äta på ett annat sätt: det börjar med att suga snabbt för att stimulera flödet och suger sedan långsammare för att få i sig mer mjölk.¹⁵ Detta är skälet till att UPPRÄTTHÅLL har en 2-Phase Expression®-modell som inleds med en stimuleringsfas med högre frekvens¹⁶ följt av en långsammare utdrivningsfas för att pumpa ur mjölken.¹⁷

Mer mjölk – både nu och i framtiden

En randomiserad kontrollerad studie 1 som omfattade 105 mammor med för tidigt födda barn visade att användning av programmet INITIERA följt av UPPRÄTTHÅLL direkt när sekretorisk aktivering inträffade ledde till en 50 % större tillgänglig mjölkmängd under de första 14 dagarna (se diagrammet nedan), vilket innebar att mammans mjölkproduktion så småningom ”hann ikapp” det fullgångna barnets mjölkintag.¹⁸


Dessutom initierar programmet UPPRÄTTHÅLL en snabbare mjölkutsöndring.¹⁶ ¹⁹ Mammor känner inte alltid detta, men märker att det sker när mjölken börjar flöda under pumpning. När man i samband med detta växlar till utdrivningsfasen bidrar det till att man får ut mer mjölk, eftersom den första mjölkutsöndringen vanligtvis utgör cirka 36 % av den totala mjölkvolymen under ett pumpningstillfälle.²⁰


För att mammor ska kunna dra nytta av de här programmen behöver de rätt typ av pumpset. Det är här som Medelas senaste innovation, PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony®, verkligen kan göra skillnad.

Varför Symphony®-programmen är så effektiva

Programmen är baserade på Medelas omfattande forskning på barns amningsbeteenden. Det är inte bara mammans mjölkproduktion som utvecklas i sammanhängande stadier: det gör även barnets sugmönster.


Under den första tiden efter förlossningen utgörs det nyfödda barnets tid vid bröstet till stor del av ”icke-närande” sugning som stimulerar. Detta blandas med korta inslag av ”närande” sugning så att barnet får i sig små mängder colostrum, samt pauser.¹⁴ Programmet INITIERA efterliknar dessa oregelbundna sug- och pausmönster.


Eftersom mammans mjölkproduktion ökar under uppbyggnadsstadiet börjar barnet äta på ett annat sätt: det börjar med att suga snabbt för att stimulera flödet och suger sedan långsammare för att få i sig mer mjölk.¹⁵ TDetta är skälet till att UPPRÄTTHÅLL har en 2-Phase Expression®-modell som inleds med en stimuleringsfas med högre frekvens¹⁶ följt av en långsammare utdrivningsfas för att pumpa ur mjölken.¹⁷

Mer mjölk – både nu och i framtiden

En randomiserad kontrollerad studie 1 som omfattade 105 mammor med för tidigt födda barn visade att användning av programmet INITIERA följt av UPPRÄTTHÅLL direkt när sekretorisk aktivering inträffade ledde till en 50 % större tillgänglig mjölkmängd under de första 14 dagarna (se diagrammet nedan), vilket innebar att mammans mjölkproduktion så småningom ”hann ikapp” det fullgångna barnets mjölkintag.¹⁸


Dessutom initierar programmet UPPRÄTTHÅLL en snabbare mjölkutsöndring.¹⁶ ¹⁹ Mammor känner inte alltid detta, men märker att det sker när mjölken börjar flöda under pumpning. När man i samband med detta växlar till utdrivningsfasen bidrar det till att man får ut mer mjölk, eftersom den första mjölkutsöndringen vanligtvis utgör cirka 36 % av den totala mjölkvolymen under ett pumpningstillfälle.²⁰


För att mammor ska kunna dra nytta av de här programmen behöver de rätt typ av pumpset. Det är här som Medelas senaste innovation, PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony®, verkligen kan göra skillnad.

Symphony® bidrar till att göra 50 % mer mjölk tillgängligt under de första 14 dagarna:¹⁸

Symphony® bidrar till att göra 50 % mer mjölk tillgängligt under de första 14 dagarna:¹⁸

Fördelar med PersonalFit™ PLUS för Symphony®⁴

PersonalFit™ PLUS:
mer mjölk och högre komfort

Den banbrytande utformningen av PersonalFit™ PLUS pumpset är baserad på unika kliniska studier som genomförts av Medela. Dessa studier visade – för första gången – på den avgörande roll som brösttrattens utformning spelar när det gäller att optimera mjölkutdrivning.⁴ ⁵ ²¹


När Symphony® används tillsammans med PersonalFit™ PLUS direkt efter att mjölken har runnit till får man ut 11 % mer mjölk efter 15 minuter jämfört med om man använder pumpset av standardtyp. Dessutom blir tömningen av bröstet 4 % mer effektiv⁴ – att bröstet töms ordentligt är en viktig faktor för att mjölkproduktionen ska upprätthållas.⁷


För mammor som är beroende av pump är komforten mycket viktig, och därför är Symphony® utrustad med en extra skonsam²² funktion som ökar vakuumnivån gradvis. PersonalFit™ PLUS ökar komforten ytterligare med sin unika brösttratt som har en förbättrad passform mot det ammande bröstet, vilket främjar en skonsam pumpning.²¹

Dessutom är PersonalFit™ PLUS pumpset utrustat med ett översvämningsskydd (som även kallas slutet system). Membranet med anslutningsdelen förhindrar att mjölken svämmar över och kommer in i slangen eller motorn under användning. Tack vare detta behöver mammor inte sitta med rak rygg när de pumpar ur utan kan välja den ställning som är mest bekväm för dem. Det är viktigt att man är avslappnad under pumpning eftersom obehagskänslor kan hämma produktionen av oxytocin, ett ämne som är viktigt för att mjölken ska rinna till.²³

Alla dessa fördelar innebär att Symphony® och PersonalFit™ PLUS samverkar för att erbjuda barn mer mjölk under de första dagarna och veckorna efter födseln och därefter. Och ju mer mjölk barn får i sig, desto större blir hälsofördelarna.²⁴⁻²⁸

Den banbrytande utformningen av PersonalFit™ PLUS pumpset är baserad på unika kliniska studier som genomförts av Medela. Dessa studier visade – för första gången – på den avgörande roll som brösttrattens utformning spelar när det gäller att optimera mjölkutdrivning.⁴ ⁵ ²¹


När Symphony® används tillsammans med PersonalFit™ PLUS direkt efter att mjölken har runnit till får man ut 11 % mer mjölk efter 15 minuter jämfört med om man använder pumpset av standardtyp. Dessutom blir tömningen av bröstet 4 % mer effektiv⁴ – att bröstet töms ordentligt är en viktig faktor för att mjölkproduktionen ska upprätthållas.⁷


För mammor som är beroende av pump är komforten mycket viktig, och därför är Symphony® utrustad med en extra skonsam²² funktion som ökar vakuumnivån gradvis. PersonalFit™ PLUS ökar komforten ytterligare med sin unika brösttratt som har en förbättrad passform mot det ammande bröstet, vilket främjar en skonsam pumpning.²¹


Dessutom är PersonalFit™ PLUS pumpset utrustat med ett översvämningsskydd (som även kallas slutet system). Membranet med anslutningsdelen förhindrar att mjölken svämmar över och kommer in i slangen eller motorn under användning. Tack vare detta behöver mammor inte sitta med rak rygg när de pumpar ur utan kan välja den ställning som är mest bekväm för dem. Det är viktigt att man är avslappnad under pumpning eftersom obehagskänslor kan hämma produktionen av oxytocin, ett ämne som är viktigt för att mjölken ska rinna till.²³


Alla dessa fördelar innebär att Symphony® och PersonalFit™ PLUS samverkar för att erbjuda barn mer mjölk under de första dagarna och veckorna efter födseln och därefter. Och ju mer mjölk barn får i sig, desto större blir hälsofördelarna.²⁴⁻²⁸

Endast Medela

Medela har ständigt satt nya branschstandarder sedan företagets första sjukhusklassade bröstpump lanserades 1980. När den forskningsbaserade bröstpumpen Symphony® kom 2001, med sin 2-Phase Expression®-teknik, blev det startskottet för en ny era inom pumpning av bröstmjölk. 2009 höjde Medela ribban ytterligare när de lanserade den första versionen av sin unika initieringsteknik. I dag är PersonalFit™ PLUS den senaste innovationen som sätter nya standarder inom pumpprestanda.