Stöd för vårdpersonal världen över

Som Medela-kund drar du nytta både av vår expertis inom de vetenskapliga aspekterna av urpumpning av bröstmjölk och av vår portfölj med produkter av högsta kvalitet. Medelas mission är att förstärka mammors och barns hälsa genom bröstmjölkens livgivande fördelar. Det är därför vi skapar mervärde med ett unikt paket som integrerar forskning, utbildning och support – för att dela med oss av vår kunskap och i slutändan förbättra livskvaliteten för det allra viktigaste vi har: våra barn.

Endast Medela

Forskning

Medela stödjer arbetet på några av världens mest prestigefyllda universitet, forskningsinstitut och sjukhus, och utmanar ofta vedertagna sanningar och principer

Genom ultraljudsstudier på ammande bröst¹ ifrågasattes etablerade modeller för mjölkutdrivning och läroböcker om bröstets anatomi fick skrivas om.

Forskning på sugmönster² ledde fram till en förändrad vetenskaplig syn på hur barn ammar.

När dubbelpumpning jämfördes med sekventiell enkelpumpning visade det sig att dubbelpumpning ledde till att mjölkvolymen ökade med upp till 18 %.³

Banbrytande upptäckter kring bröstmjölkens egenskaper – exempelvis att den innehåller stamceller⁴ – bidrar till att dess kraftfulla effekter ständigt blir mer uppmärksammade och uppskattade.

Dessa och många andra spännande fynd har publicerats i ledande tidskrifter och presenterats vid internationella konferenser, däribland Medelas eget symposium om amning och laktation.


Innovation

Forskningsbaserad kunskap är en viktig del av Medelas innovationsprocess. Genom ett nära samarbete med vårdpersonal kan vi utforma bättre produkter som baseras på det tekniska kunnande och öga för detaljer som man kan förvänta sig av en ledande tillverkare av medicinteknisk utrustning.

Med PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony® använde vi oss av vår expertis för att omdefiniera principerna för hur ett pumpset ska utformas. Genom att skapa en exklusiv databas med 3D-skannade bilder av ammande bröst upprättade Medela en metod för att undersöka brösttrattar med olika former, vilket ledde till tillämpad forskning och produktutveckling. Resultatet är ett nytt pumpset som genom kliniska studier har visat sig kunna erbjuda ökad effektivitet och bättre komfort vid pumpning.⁵⁻⁷

Utbildning

Medelas mycket erfarna medarbetare uppdaterar regelbundet sjukhuspersonal och uthyrningsverksamheter med information om nya produkter och tjänster. Vi strävar efter att stödja vårdpersonal med lämpliga, evidensbaserade lösningar som är till hjälp för mammor under varje steg i amningen.

Medela erbjuder också heltäckande produktsupport – däribland utbildning ”ansikte-mot-ansikte” – och rådgivning kring de bästa arbetssätten genom instruktionsfilmer och tekniska faktablad. Kvaliteten och bredden hos denna tjänst innebär också att Medela-kunder tryggt kan erbjuda mammor som är redo att lämna avdelningen en sakkunnig vård.


Utbildning

Medela strävar efter att göra det möjligt för vårdpersonal och mammor att fatta informerade beslut genom att tillhandahålla utbildningsmaterial via en rad olika kanaler, både online och offline.

Innehåll särskilt riktat till vårdpersonal:

artiklar och rapporter om bröstmjölk och matning

information om klinisk forskning bakom Medelas produkter

evidensbaserade broschyrer om kärnfrågor

produktfaktablad

posters där forskningsprojekt visualiseras

Snabbguider: smidiga produktinstruktioner

utbildningsblad och infografik

utbildningsfilmer

Innehåll särskilt riktat till mammor:

e-boken Bröstmjölkens fantastiska funktioner som nominerats till en utmärkelse

webbartiklar om allt från hur bröstet förändras under graviditeten till avvänjning, finns på www.medela.se/amning

utbildningsblad/infografik

filmer och animationer på våra YouTube-kanaler

Dessa resurser bildar tillsammans Medelas unika kunskapsekosystem, och allt material är fullt tillgängligt för kostnadsfri nedladdning.

Långsiktiga samarbeten

Sedan 1996 har Medelas partnerskap med University of Western Australia lett fram till:

16

heltäckande doktorandstipendier och 10 delstipendier


84

expertgranskade tidskriftsartiklar


21

bokkapitel


20

översiktsartiklar


196

konferensabstrakts


Långsiktiga samarbeten

Sedan 1996 har Medelas partnerskap med University of Western Australia lett fram till:

16

heltäckande doktorandstipendier och 10 delstipendier


84

expertgranskade tidskriftsartiklar


21

bokkapitel


20

översiktsartiklar


196

konferensabstrakts


Få tillgång till support från Medela

Medelas webbplats för vårdpersonal:
medela.se/amning-sjukvardspersonal

Ladda ned utbildningsmaterial här:
medela.se/amning-sjukvardspersonal/radgivning/utbildningsmaterial

Det internationella symposiet om amning och laktation: medela.se/amning-sjukvardspersonal/nyheter-evenemang

Kontakta din lokala Medela-representant om du vill anordna en utbildning.

Få tillgång till support från Medela

Medelas webbplats för vårdpersonal:
medela.se/amning-sjukvardspersonal

Ladda ned utbildningsmaterial här:
medela.se/amning-sjukvardspersonal/radgivning/utbildningsmaterial

Det internationella symposiet om amning och laktation: medela.se/amning-sjukvardspersonal/nyheter-evenemang

Kontakta din lokala Medela-representant om du vill anordna en utbildning.

Högsta möjliga kliniska standarder

Alla kliniska studier som genomförs av Medela följer den oberoende standarden för god klinisk praxis (ISO 14155) som utfärdats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). De är certifierade av samtliga nationella etiska och medicinska myndigheter i de länder där de genomförs.