Inwestycja w mleko matki dla następnego pokolenia

Zdrowotne i rozwojowe korzyści wynikające z diety opartej wyłącznie na mleku matki sprawiają, że inwestycje w ten aspekt zdrowia niemowląt są wręcz bezcenne. Optymalizując proces odciągania pokarmu w sytuacjach, kiedy karmienie piersią jest ograniczone lub niemożliwe, zestawy do odciągania PersonalFit™ PLUS do laktatora Symphony® odgrywają ważną rolę w zapewnianiu niemowlętom dobroczynnych skutków takiego karmienia.

Dlaczego mleko matki pełni funkcję lekarstwa dla wcześniaków

Matki niemowląt urodzonych przedwcześnie bardzo często potrzebują pomocy z zainicjowaniem laktacji, a dla ich dzieci szczególnie ważna jest dieta oparta na pokarmie kobiecym. Karmienie wcześniaka mlekiem biologicznej matki jest szczególnie ważne, ponieważ pokarm taki zawiera składniki skuteczniej wspierające rozwój odporności w porównaniu do mleka matek niemowląt donoszonych.¹

Mleko biologicznej matki (OMM) chroni także przed wieloma chorobami związanymi z przedwczesnymi narodzinami, w tym:

martwiczym zapaleniem jelit²

sepsą³

retinopatią wcześniaczą⁴

dysplazją oskrzelowo-płucną⁵

Dieta oparta na mleku biologicznej matki jest kluczowa dla neurorozwoju niemowlęcia. Mózg niemowląt urodzonych w 32 tygodniu ciąży musi urosnąć o co najmniej 35%, aby osiągnąć objętość typową dla donoszonego niemowlęcia.⁶ Okres poporodowy jest więc czasem intensywnego rozwoju.


Poza ochronnym działaniem mleka matki biologicznej, mleko wcześniacze zawiera także o 20% więcej średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych niż mleko matek noworodków donoszonych: kwasy te wspomagają rozwój mózgu.⁷


Badania wykazują także, że po osiągnięciu wieku 18 miesięcy niemowlęta o bardzo niskiej masie urodzeniowej (VLBW), które podczas pobytu na OIOM-ie otrzymywały dziennie ponad 110 ml mleka matki na kilogram, posiadają o pięć punktów wyższy wskaźnik IQ w porównaniu do dzieci, które nie otrzymywały tego pokarmu.⁸


Wcześniaki karmione pokarmem kobiecym:

wypisywane są ze szpitala średnio o dwa tygodnie wcześniej niż dzieci, którym podaje się mieszankę mleczną⁹

6,8 raza rzadziej powracają do szpitala w ciągu pierwszego roku życia⁸

Istnieją także dowody potwierdzające wpływ karmienia piersią lub mlekiem matki na ograniczanie ryzyka wystąpienia zespołu nagłej śmierci niemowląt oraz białaczki, a także innych infekcji, w tym zapalenia ucha środkowego.¹⁰

Korzyści, które trwają przez całe życie

Natychmiastowy zwrot z inwestycji

Niemowlęta zaczynają odnosić korzyści z diety opartej wyłącznie na mleku matki od samego początku – siara nie tylko zapewnia optymalne odżywienie dla wzrostu dziecka, lecz także dostarcza czynniki promujące rozwój układu pokarmowego i zmniejszające ryzyko infekcji.¹¹ ¹²


Pierwsze godziny, dni i tygodnie po poro­dzie to optymalny czas na to, aby zainicjować i rozwinąć laktację. Jeżeli tak się nie stanie ze względu na ograniczone możliwości karmienia piersią, matka może mieć trudności z nadrobieniem niewystarczającego poziomu produkcji mleka.


W takiej sytuacji pomocny może być zestaw PersonalFit™ PLUS. Podczas użytkowania w połączeniu z laktatorem Symphony® tworzy on system odciągania mleka, który wspiera inicjowanie, rozwinięcie i utrzymanie wystarczającej laktacji u matek wcześniaków i niemowląt donoszonych. Zestaw do odciągania PersonalFit™ PLUS dodatkowo zwiększa skuteczność laktatora Symphony®, podnosząc komfort i wydajność podczas każdej sesji odciągania i pomagając matkom w odciąganiu większych ilości mleka dla niemowląt.¹³ ¹⁴

Inwestycja długoterminowa

Zalety diety opartej wyłącznie na mleku matki trwają znacznie dłużej niż pobyt niemowlęcia w szpitalu lub na OIOM-iedla noworodków; to właśnie dlatego tak ważne jest, aby każda matka mogła rozwinąć wystarczający poziom laktacji umożliwiający karmienie dziecka w domu.


Karmienie mlekiem matki zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób w czasie całego życia. Karmienie piersią sprawia, że ryzyko wystąpienia nadwagi lub otyłości w wieku dziecięcym i nastoletnim spada o 13%.¹⁵ To z kolei przekłada się na zmniejszone zagrożenie wystąpieniem powiązanych chorób, w tym cukrzycy typu 2, choroby wieńcowej oraz wielu nowotworów.¹⁵⁻¹⁷


Produkcja mleka matki pozytywnie wpływa także na zdrowie matek: każde 12 miesięcy laktacji obniża ryzyko wystąpienia raka piersi o 4,3%, a efekt ten kumuluje się.¹⁸

Korzyści, które trwają przez całe życie

Natychmiastowy zwrot z inwestycji

Niemowlęta zaczynają odnosić korzyści z diety opartej wyłącznie na mleku matki od samego początku – siara nie tylko zapewnia optymalne odżywienie dla wzrostu dziecka, lecz także dostarcza czynniki promujące rozwój układu pokarmowego i zmniejszające ryzyko infekcji.¹¹ ¹²


Pierwsze godziny, dni i tygodnie po poro­dzie to optymalny czas na to, aby zainicjować i rozwinąć laktację. Jeżeli tak się nie stanie ze względu na ograniczone możliwości karmienia piersią, matka może mieć trudności z nadrobieniem niewystarczającego poziomu produkcji mleka.


W takiej sytuacji pomocny może być zestaw PersonalFit™ PLUS. Podczas użytkowania w połączeniu z laktatorem Symphony® tworzy on system odciągania mleka, który wspiera inicjowanie, rozwinięcie i utrzymanie wystarczającej laktacji u matek wcześniaków i niemowląt donoszonych. Zestaw do odciągania PersonalFit™ PLUS dodatkowo zwiększa skuteczność laktatora Symphony®, podnosząc komfort i wydajność podczas każdej sesji odciągania i pomagając matkom w odciąganiu większych ilości mleka dla niemowląt.¹³ ¹⁴

Inwestycja długoterminowa

Zalety diety opartej wyłącznie na mleku matki trwają znacznie dłużej niż pobyt niemowlęcia w szpitalu lub na OIOM-iedla noworodków; to właśnie dlatego tak ważne jest, aby każda matka mogła rozwinąć wystarczający poziom laktacji umożliwiający karmienie dziecka w domu.


Karmienie mlekiem matki zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób w czasie całego życia. Karmienie piersią sprawia, że ryzyko wystąpienia nadwagi lub otyłości w wieku dziecięcym i nastoletnim spada o 13%.¹⁵ To z kolei przekłada się na zmniejszone zagrożenie wystąpieniem powiązanych chorób, w tym cukrzycy typu 2, choroby wieńcowej oraz wielu nowotworów.¹⁵⁻¹⁷


Produkcja mleka matki pozytywnie wpływa także na zdrowie matek: każde 12 miesięcy laktacji obniża ryzyko wystąpienia raka piersi o 4,3%, a efekt ten kumuluje się.¹⁸

Inwestycja dla szpitali

Ze względu na swoje działanie znacząco poprawiające stan zdrowia zarówno w krótkoterminowej, jak i długoterminowej perspektywie, pokarm kobiecy ma wysoką wartość ekonomiczną. Zdolność ograniczania częstotliwości oraz/lub nasilenia chorób związanych z przedwczesnymi narodzinami sprawia, że ma on bezpośredni wpływ na obniżanie kosztów w szpitalu. Na przykładzie martwiczego zapalenia jelit oraz sepsy:


Ryzyko zachorowania na martwicze zapalenie jelit u wcześniaków karmionych mlekiem matki jest 10-krotnie mniejsze.²⁰


43 818 USD = średni koszt na każdy przypadek martwiczego zapalenia jelit.²¹


Każde kolejne 10 ml mleka matki na kg masy ciała dziennie zmniejsza zagrożenie sepsą u wcześniaka o 19%.³


10 055 USD = średni koszt na każdy przypadek sepsy.³


Zwiększona ilość mleka uzyskiwanego dzięki PersonalFit™ PLUS w połączeniu z technologią inicjacji firmy Medela może także zmniejszyć zapotrzebowanie szpitala na mleko od dawczyń oraz mieszankę mleczną. Nie tylko wpłynie to pozytywnie na zdrowie niemowląt, lecz także pozwoli ograniczyć koszty:


Uzyskanie mleka biologicznej matki kosztuje o 60% mniej w porównaniu do mieszanki mlecznej i o 92% mniej w porównaniu do mleka od dawczyni (jeżeli matka jest w stanie zapewnić od 300 do 399 ml dziennie).²²


Na większą skalę: zwiększenie w szpitalu średniej dawki mleka matki do ponad 50 ml na kg masy ciała dziennie w ciągu 28 pierwszych dni życia przełoży się na 31 154 USD oszczędności na niemowlę – to łącznie 1,8 miliona USD.³

Inwestycja dla każdego pokolenia

Dobroczynny wpływ karmienia mlekiem matki na zdrowie niemowląt przenosi się także na korzyści dla społeczeństwa, wynikające z przewidywanej długości życia,¹⁰ jakości życia oraz niższych kosztów opieki zdrowotnej.²³


Każdy wcześniak w Wielkiej Brytanii, który otrzymuje mleko matki zamiast mieszanki mlecznej, przynosi służbie zdrowia oszczędności wynoszące średnio 904 GBP.¹⁰


46,7 mln GBP: szacowana łączna wysokość oszczędności, które uzyskałaby służba zdrowia National Health Service w Wielkiej Brytanii, jeżeli wszystkim wcześniakom na OIOM-ie podawano by mleko matki.¹⁰


Występowałoby także o 238 mniej zgonów na skutek infekcji noworodkowych oraz nagłej śmierci łóżeczkowej: przekłada się to na wpływ gospodarczy rzędu 153,4 mln GBP w kontekście produktywności przez cały okres życia.¹⁰

Choć dostępność większych ilości mleka matki niesie korzyści dla każdego, to właśnie personel medyczny ma możliwość, aby rzeczywiście wpłynąć na dobrobyt niemowląt poprzez wspieranie matek w zapewnianiu dzieciom diety opartej wyłącznie na pokarmie kobiecym. Zestawy PersonalFit™ PLUS sprawiają, że jest to nie tylko możliwe, ale także łatwiejsze i wydajniejsze.

Koszty mleka matki biologicznej:

(w przypadku odciągania 300–399 ml dziennie)²²Tylko Medela

Medela oferuje gamę kompleksowych, opartych na dowodach rozwiązań wspierających rozwój karmienia na oddziałach intensywnej opieki dla noworodków. Jego celem jest podawanie hospitalizowanym niemowlętom mleka w sposób jak najbardziej zbliżony do karmienia piersią, który wspiera dojrzewanie i rozwój umiejętności związanych z karmieniem u każdego dziecka.