Wsparcie dla personelu medycznego na całym świecie

Klienci firmy Medela mogą korzystać z naszego doświadczenia badawczego w dziedzinie odciągania pokarmu, a także z portfolio najwyższej jakości produktów. Naszą misją jest poprawa zdrowia matek i niemowląt poprzez życiodajne korzyści płynące z karmienia pokarmem kobiecym. To właśnie dlatego oferujemy wartość dodaną w postaci wyjątkowego połączenia badań, szkoleń, edukacji i wsparcia – chcemy dzielić się wiedzą, a poprzez to pozytywnie wpływać na stan zdrowia tych, którzy liczą się najbardziej: kolejnego pokolenia niemowląt.

Tylko Medela

Badania naukowe

Medela wspiera badania prowadzone na najbardziej prestiżowych uniwersytetach, instytutach badawczych oraz szpitalach świata, a ich wyniki często podważają fundamentalne zasady.

Ultrasonograficzne badania piersi podczas laktacji¹ zakwestionowały przyjęte modele usuwania mleka oraz podręcznikową wiedzę na temat anatomii piersi.

Badanie rytmów ssania² zmieniło naukowy sposób rozumienia procesu karmienia niemowląt.

Porównanie odciągania z obu piersi jednocześnie do odciągania naprzemiennego wykazało wzrost ilości uzyskiwanego mleka nawet o 18%.³

Przełomowe odkrycia na temat właściwości pokarmu kobiecego – w tym dotyczące zawartości komórek macierzystych⁴ – przyczyniają się do coraz większej świadomości niesionych przez niego korzyści.

Te i podobne niezwykłe odkrycia publikowane są we wiodących czasopismach naukowych oraz prezentowane na globalnych konferencjach, w tym organizowanym przez firmę Medela Sympozjum na temat Karmienia Piersią i Laktacji.


Innowacje

Wiedza oparta na badaniach stanowi integralną część procesu innowacji w firmie Medela. Ścisła współpraca z personelem medycznym pozwala nam opracowywać lepsze produkty; jest ona dodatkowo poparta jakością wykonania oraz dbałością o szczegóły, których należy oczekiwać od wiodącego producenta sprzętu medycznego.

Za pomocą zestawów PersonalFit™ PLUS do laktatora Symphony® zmieniliśmy zasady konstrukcji zestawów do odciągania – było to możliwe dzięki naszemu doświadczeniu. Utworzenie wyjątkowej bazy danych zawierającej trójwymiarowe skany piersi dało firmie Medela metodę badania lejków o różnych kształtach, a następnie możliwości prowadzenia badań stosowanych oraz rozwoju produktów. Wynikiem tych działań jest nowy zestaw do odciągania o klinicznie udowodnionym działaniu zwiększającym wydajność i komfort odciągania⁵⁻⁷

Szkolenia

Doświadczeni pracownicy firmy Medela regularnie przekazują pracownikom szpitali oraz wypożyczalni aktualne informacje o nowych produktach i usługach. Naszym celem jest zapewnianie personelowi medycznemu odpowiednich, opartych na dowodach rozwiązań umożliwiających wspieranie matek na każdym etapie laktacji.

Medela zapewnia także pełne wsparcie produktów – w tym szkolenia bezpośrednie – a także porady dotyczące najlepszych praktyk w postaci filmów instruktażowych oraz arkuszy informacyjnych. Jakość i zakres tych usług daje klientom firmy Medela pewność, że są oni w stanie nadal zapewniać matkom opuszczającym oddziały opiekę na szpitalnym poziomie.


Edukacja

Firma Medela dokłada starań, aby wspomagać personel medyczny i matki w dokonywaniu świadomych wyborów poprzez dostarczanie treści edukacyjnych dostępnych poprzez wiele kanałów, zarówno internetowych, jak i tradycyjnych

Najważniejsze materiały dla personelu medycznego:

artykuły i sprawozdania dotyczące pokarmu kobiecego i karmienia

szczegóły badań klinicznych stanowiących podstawę opracowywania produktów Medela

oparte na dowodach broszury dotyczące najważniejszych kwestii

arkusze informacyjne o produktach

plakaty zawierające wizualizacje projektów badawczych

QuickCards: poręczne instrukcje korzystania z produktów

arkusze i infografiki edukacyjne

filmy szkoleniowe

Najważniejsze materiały dla matek:

nominowany do nagrody e-book Niezwykłe właściwości mleka matki

artykuły internetowe dotyczące różnorodnych tematów, począwszy od zmian w piersiach w trakcie ciąży aż po odstawianie od piersi, dostępne na stronie medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia

arkusze/infografiki edukacyjne

filmy i animacje na naszych kanałach w serwisie YouTube

Materiały te tworzą wyjątkowy ekosystem wiedzy Medela, a dostęp oraz pobieranie są bezpłatne.

Długotrwała współpraca

Od jej zapoczątkowania w roku 1996 współpraca firmy Medela z Uniwersytetem Australii Zachodniej przyniosła następujące korzyści:

16

pełnych lub częściowych stypendiów doktoranckich


84

zrecenzowane artykuły w czasopismach naukowych


21

rozdziałów książek


20

artykułów przeglądowych


196

abstraktów konferencyjnych


Długotrwała współpraca

Od jej zapoczątkowania w roku 1996 współpraca firmy Medela z Uniwersytetem Australii Zachodniej przyniosła następujące korzyści:

16

pełnych lub częściowych stypendiów doktoranckich


84

zrecenzowane artykuły w czasopismach naukowych


21

rozdziałów książek


20

artykułów przeglądowych


196

abstraktów konferencyjnych


Dostęp do wsparcia firmy Medela

Strona internetowa Medela dla przedstawicieli personelu medycznego: medela.pl/karmienie-piersia-dla-specjalistow

Materiały edukacyjne do pobrania: medela.pl/karmienie-piersia-dla-specjalistow/porady/materialy-edukacyjne

Międzynarodowe Sympozjum na temat Karmienia Piersią i Laktacji: medela.pl/karmienie-piersia-dla-specjalistow/informacje-i-wydarzenia

W celu zorganizowania sesji szkoleniowej należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medela.

Dostęp do wsparcia firmy Medela

Strona internetowa Medela dla przedstawicieli personelu medycznego: medela.pl/karmienie-piersia-dla-specjalistow

Materiały edukacyjne do pobrania: medela.pl/karmienie-piersia-dla-specjalistow/porady/materialy-edukacyjne

Międzynarodowe Sympozjum na temat Karmienia Piersią i Laktacji: medela.pl/karmienie-piersia-dla-specjalistow/informacje-i-wydarzenia

W celu zorganizowania sesji szkoleniowej należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medela.

Najwyższe standardy kliniczne

Wszystkie badania kliniczne prowadzone przez firmę Medela spełniają wymagania normy dotyczącej dobrych praktyk klinicznych (ISO 14155) ustanowionej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Są one certyfikowane przez wszystkie państwowe organy do spraw etycznych i medycznych w krajach, w których są prowadzone.