Ułatwiając życie opiekunom i matkom

Zestaw do odciągania PersonalFit™ PLUS do laktatora Symphony® zapewnia większą sprawność i wydajność procesów na oddziałach położniczych i OIOM-ach dla noworodków, przynosząc oszczędności czasu i pieniędzy. Ponadto pozwala on personelowi medycznemu zapewniać matkom fizyczne i emocjonalne wsparcie, którego potrzebują, jednocześnie dostarczając niemowlętom wszystkich korzyści płynących z diety opartej wyłącznie na mleku matki.

Więcej mleka wtedy, kiedy jest ono najważniejsze

Niedostateczne ilości mleka matki na oddziale OIOM dla noworodków mogą wpływać na zdrowie niemowląt. Badania kliniczne udowodniły, że zestawy PersonalFit™ PLUS umożliwiają uzyskanie o 11% więcej mleka po 15 minutach odciągania w porównaniu do standardowych konstrukcji.¹ W przypadku problemów z karmieniem piersią stosowanie zestawu PersonalFit™ PLUS w połączeniu z wyjątkowymi programami ssania, jakie oferuje laktator Symphony®, może pomóc matkom skutecznie zainicjować i rozwinąć laktację.²


Wyniki te sprawiają, że PersonalFit™ PLUS zwiększa szanse niemowląt na otrzymywanie diety opartej wyłącznie na pokarmie kobiecym: to szczególnie istotne dla wrażliwych noworodków, dla których liczy się każda kropla. Podawanie mleka matki ogranicza między innymi występowanie oraz nasilenie różnorodnych infekcji, w tym martwiczego zapalenia jelit.³


Dostępność większych ilości mleka matki może także oznaczać:


znaczące ograniczenie kosztów na OIOM-ach dla noworodków⁴ ⁵


wcześniejsze przeniesienie noworodków z oddziałów OIOM⁶


wcześniejszy wypis dzięki ograniczeniu chorób⁶ oraz przyspieszeniu neurorozwoju⁷ ⁸


mniejsze prawdopodobieństwo powrotu do szpitala⁹ ¹⁰


lepszy długotrwały stan zdrowia u niemowląt¹¹


ograniczone zapotrzebowanie na mleko od dawczyń i mieszankę mleczną¹²


oszczędność kosztów dla szpitali¹³

Zwiększone zadowolenie pacjentek

Poza praktycznymi korzyściami w zakresie wydajności, zestaw PersonalFit™ PLUS posiada klinicznie udowodnione działanie zapewniające matkom większy komfort odciągania.¹ Użytkowanie go w połączeniu z laktatorem Symphony®, którego działanie jest poparte dowodami naukowymi,² daje pewność optymalnego rozwoju laktacji. Sprawia to, że kobiety bardziej pozytywnie podchodzą do odciągania, co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na wyższe wskaźniki zadowolenia pacjentek.


W przypadku kobiet, które przez długi czas odciągają pokarm w domu, użytkowanie zestawów do odciągania PersonalFit™ PLUS zwiększa także poziom zadowolenia z wypożyczanych laktatorów.

Więcej mleka wtedy, kiedy jest ono najważniejsze

Niedostateczne ilości mleka matki na oddziale OIOM dla noworodków mogą wpływać na zdrowie niemowląt. Badania kliniczne udowodniły, że zestawy PersonalFit™ PLUS umożliwiają uzyskanie o 11% więcej mleka po 15 minutach odciągania w porównaniu do standardowych konstrukcji.¹ W przypadku problemów z karmieniem piersią stosowanie zestawu PersonalFit™ PLUS w połączeniu z wyjątkowymi programami ssania, jakie oferuje laktator Symphony®, może pomóc matkom skutecznie zainicjować i rozwinąć laktację.²


Wyniki te sprawiają, że PersonalFit™ PLUS zwiększa szanse niemowląt na otrzymywanie diety opartej wyłącznie na pokarmie kobiecym: to szczególnie istotne dla wrażliwych noworodków, dla których liczy się każda kropla. Podawanie mleka matki ogranicza między innymi występowanie oraz nasilenie różnorodnych infekcji, w tym martwiczego zapalenia jelit.³


Dostępność większych ilości mleka matki może także oznaczać:


znaczące ograniczenie kosztów na OIOM-ach dla noworodków⁴ ⁵


wcześniejsze przeniesienie noworodków z oddziałów OIOM⁶


wcześniejszy wypis dzięki ograniczeniu chorób⁶ oraz przyspieszeniu neurorozwoju⁷ ⁸


mniejsze prawdopodobieństwo powrotu do szpitala⁹ ¹⁰


lepszy długotrwały stan zdrowia u niemowląt¹¹


ograniczone zapotrzebowanie na mleko od dawczyń i mieszankę mleczną¹²


oszczędność kosztów dla szpitali¹³

Zwiększone zadowolenie pacjentek

Poza praktycznymi korzyściami w zakresie wydajności, zestaw PersonalFit™ PLUS posiada klinicznie udowodnione działanie zapewniające matkom większy komfort odciągania.¹ Użytkowanie go w połączeniu z laktatorem Symphony®, którego działanie jest poparte dowodami naukowymi,² daje pewność optymalnego rozwoju laktacji. Sprawia to, że kobiety bardziej pozytywnie podchodzą do odciągania, co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na wyższe wskaźniki zadowolenia pacjentek.


W przypadku kobiet, które przez długi czas odciągają pokarm w domu, użytkowanie zestawów do odciągania PersonalFit™ PLUS zwiększa także poziom zadowolenia z wypożyczanych laktatorów.

Proces: szybszy i sprawniejszy

Rodzina produktów PersonalFit™ PLUS

Dostępne są cztery rodzaje zestawów do odciągania PersonalFit™ PLUS do laktatora Symphony®.

Proces: szybszy i sprawniejszy

Rodzina produktów PersonalFit™ PLUS

Dostępne są cztery rodzaje zestawów do odciągania PersonalFit™ PLUS do laktatora Symphony®.

Sterylne, jednorazowe zestawy do odciągania, które mogą być używane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Jednorazowe zestawy do odciągania Ready-to-Use, które również mogą być używane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Zestawy do wielokrotnego odciągania pokarmu dla szpitali, które nadają się do stosowania przez wiele użytkowniczek. Można także sterylizować je w autoklawie.

Zestawy do wielokrotnego odciągania pokarmu do stosowania przez jedną osobę, przeznaczone dla matek wypożyczających laktator Symphony® do użytku w domu.

Proces: szybszy i sprawniejszy

Rodzina produktów PersonalFit™ PLUS

Dostępne są cztery rodzaje zestawów do odciągania PersonalFit™ PLUS do laktatora Symphony®.

Sterylne, jednorazowe zestawy do odciągania, które mogą być używane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Jednorazowe zestawy do odciągania Ready-to-Use, które również mogą być używane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Zestawy do wielokrotnego odciągania pokarmu dla szpitali, które nadają się do stosowania przez wiele użytkowniczek. Można także sterylizować je w autoklawie.

Zestawy do wielokrotnego odciągania pokarmu do stosowania przez jedną osobę, przeznaczone dla matek wypożyczających laktator Symphony® do użytku w domu.

Intuicyjny system

Jednorazowe zestawy do odciągania PersonalFit™ PLUS zapewniają najłatwiejszy przebieg procesów. Wystarczy, że użytkowniczka umyje ręce, wyjmie części z opakowania i złoży zestaw poprzez:


1. zamocowanie lejka

2. włożenie rurek

3. przykręcenie butelki na pokarm


Następnie użytkowniczka podłącza zestaw do laktatora Symphony® i rozpoczyna odciąganie. Ten wstępny proces jest identyczny dla wszystkich zestawów do odciągania PersonalFit™ PLUS, chociaż w przypadku zestawów do wielokrotnego użycia konieczna jest dezynfekcja przed pierwszym użyciem, a proces składania przebiega nieco inaczej: szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkowania.

Następnie po każdej sesji odciągania:


Sterylne, jednorazowe zestawy do odciągania należy od razu wyrzucić.


Zestawy Ready-to-Use można wykorzystać maksymalnie osiem razy w ciągu 24 godzin przed wyrzuceniem. Pomiędzy sesjami odciągania wystarczy rozłożyć je, umyć, osuszyć i ponownie złożyć.


Zestawy do wielokrotnego odciągania pokarmu wymagają dezynfekcji raz dziennie oraz czyszczenia po każdym użytku, jak opisano powyżej. Szpitalne zestawy do wielokrotnego odciągania także wymagają dezynfekcji po każdej użytkowniczce. Procedury mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów i wytycznych obowiązujących w szpitalu. Także w tym przypadku szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkowania.


Ten prosty, intuicyjny system pozwala opiekunom zaoszczędzić czas na udzielaniu instrukcji korzystania z zestawów i poświęcić go na troskę o samopoczucie matki oraz niemowlęcia.


Intuicyjny system

Jednorazowe zestawy do odciągania PersonalFit™ PLUS zapewniają najłatwiejszy przebieg procesów. Wystarczy, że użytkowniczka umyje ręce, wyjmie części z opakowania i złoży zestaw poprzez:


1. zamocowanie lejka
2. włożenie rurek
3. przykręcenie butelki na pokarm


Następnie użytkowniczka podłącza zestaw do laktatora Symphony® i rozpoczyna odciąganie. Ten wstępny proces jest identyczny dla wszystkich zestawów do odciągania PersonalFit™ PLUS, chociaż w przypadku zestawów do wielokrotnego użycia konieczna jest dezynfekcja przed pierwszym użyciem, a proces składania przebiega nieco inaczej: szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkowania.

Następnie po każdej sesji odciągania:


Sterylne, jednorazowe zestawy do odciągania należy od razu wyrzucić.


Zestawy Ready-to-Use można wykorzystać maksymalnie osiem razy w ciągu 24 godzin przed wyrzuceniem. Pomiędzy sesjami odciągania wystarczy rozłożyć je, umyć, osuszyć i ponownie złożyć.


Zestawy do wielokrotnego odciągania pokarmu wymagają dezynfekcji raz dziennie oraz czyszczenia po każdym użytku, jak opisano powyżej. Szpitalne zestawy do wielokrotnego odciągania także wymagają dezynfekcji po każdej użytkowniczce. Procedury mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów i wytycznych obowiązujących w szpitalu. Także w tym przypadku szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkowania.

Ten prosty, intuicyjny system pozwala opiekunom zaoszczędzić czas na udzielaniu instrukcji korzystania z zestawów i poświęcić go na troskę o samopoczucie matki oraz niemowlęcia.

Nowa generacja dbałości o higienę

Wyjątkowe przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i immunomodulacyjne właściwości pokarmu kobiecego sprawiają, że odgrywa on kluczową rolę we wspieraniu układu immunologicznego niemowląt.¹⁴ ¹⁵ Bezpieczne zarządzanie pokarmem i zapewnianie jego jakości wymaga jednak higienicznych warunków.

Jednorazowe zestawy do odciągania PersonalFit™ PLUS Ready-to-Use są bezpiecznym, wydajnym kosztowo rozwiązaniem, które nadaje się do użytku przez niemowlęta donoszone, urodzone przedwcześnie i chore oraz ich matki.¹⁶ Produkty te są:

formowane w temperaturze powyżej 150°C (302°F) w celu niszczenia potencjalnych patogenów

produkowane i pakowane w czystym pomieszczeniu z przepływem laminarnym tworzącym aseptyczną przestrzeń roboczą¹⁷

poddawane testom mikrobiologicznym¹⁸ przed wprowadzeniem na rynek

Sterylne, jednorazowe zestawy do odciągania PersonalFit™ PLUS oferowane są z myślą o rynkach, gdzie stosowanie produktów niesterylnych jest niedozwolone, lub sytuacjach wymagających użycia produktów sterylnych. Produkty te są:

poddawane walidacji zgodnie z normami obowiązującymi dla¹⁸⁻²¹ · sterylnych urządzeń medycznych

sterylizowane tlenkiem etylenu, gwarantującym sterylność przez cały okres przechowywania

sprzedawane w indywidualnych, sterylnych opakowaniach


Ochrona mleka przed skażeniem

Wszystkie zestawy do odciągania PersonalFit™ PLUS posiadają zabezpieczenie przed przelaniem (określane także jako system zamknięty) zwiększające poziom higieny. Membrana, która zapewnia ochronę przed przelaniem, mocowana jest do konektora zestawu, gdzie zapobiega przedostawaniu się mleka do rurek, nawet jeżeli użytkowniczka odciąga pokarm w zrelaksowanej pozycji.

Tylko Medela

Medela od zawsze dzieli się informacjami i pomysłami z przedstawicielami personelu medycznego, uzyskując przez to głębsze zrozumienie wyzwań, które przed nimi stoją. Sympozjum na temat Karmienia Piersią i Laktacji to platforma umożliwiająca wymianę doświadczeń i wiedzy – informacji, które Medela wykorzystuje do opracowywania udoskonalonych rozwiązań w zakresie odciągania i podawania mleka matki.