Ustalając na nowo zasady konstrukcji zestawów do odciągania

Zestaw do odciągania PersonalFit™ PLUS do laktatora Symphony® posiada klinicznie udowodnione działanie zwiększające ilość uzyskiwanego mleka,¹ komfort,¹ ² oraz wydajność¹ w porównaniu do zestawów o standardowej konstrukcji. To zestaw nowej generacji, dzięki któremu więcej niemowląt może otrzymywać życiodajne korzyści wynikające z podawania mleka matki. Aby go opracować, firma Medela przeprowadziła przełomowe badania w oparciu o własne doświadczenia w dziedzinie odciągania pokarmu. Pozwoliły one po raz pierwszy zademonstrować kluczową rolę, jaką kształt lejka odgrywa w optymalizacji odciągania pokarmu.

Innowacja poparta badaniami naukowymi

Jak firma Medela dokonała przełomu

Badania wykazały, że prawidłowo dopasowany lejek jest niezbędny do komfortowego, wydajnego odciągania.³ Brodawka powinna być wyśrodkowana w tunelu oraz mieć możliwość swobodnego rozszerzania i poruszania się − to właśnie dlatego lejki Medela dostępne są w wersjach z różnymi wielkościami tuneli. Jednak na podstawie obserwacji odciągających matek badacze z firmy Medela zauważyli, że nawet pomimo prawidłowego doboru szerokości tunelu często występował problem niewła­ściwego dopasowania kształtu piersi oraz pozostałej części lejka, czyli kołnierza – który, tak jak obecnie ma to miejsce w przypadku większości modeli lejków, od 50 lat rozwarty był pod standardowym kątem 90°.

Wyjątkowa baza danych trójwymiarowych skanów piersi

Badacze z firmy Medela wykorzystali swą wyjątkową – i największą na świecie – bazę danych zawierającą trójwymiarowe skany piersi podczas laktacji, aby przeprowadzić symulację i analizę dopasowania lejka o rozwarciu 90°.⁴ W ten sposób odkryli, że w dwóch trzecich przypadków końcówka brodawki nie dosięgała do tunelu. Ponadto dochodziło do kontaktu punktowego krawędzi lejka ze skórą, co skutkować może miejscowym uciskaniem tkanki piersi.⁴ Ucisk tkanki może natomiast przekładać się na ograniczenie przepływu mleka z kanalików mlecznych, które – jak wykazały pionierskie badania wspierane przez firmę Medela – znajdują się znacznie bliżej powierzchni skóry, niż wcześniej sądzono.⁵

Podczas testów kołnierzy o szerszych kątach rozwarcia badacze odkryli, że kąt 105° pozwala na lepsze dopasowanie do konturów skanowanych piersi, niezależnie od ich kształtu i wielkości. Ponadto kształt ten pozwolił na głębsze wsunięcie brodawki do tunelu oraz ograniczenie kontaktu punktowego na krawędzi, co zapewnia matkom większy komfort odciągania oraz możliwość zwiększenia przepływu mleka.⁴

Innowacja poparta badaniami naukowymi

Jak firma Medela dokonała przełomu

Badania wykazały, że prawidłowo dopasowany lejek jest niezbędny do komfortowego, wydajnego odciągania.³ Brodawka powinna być wyśrodkowana w tunelu oraz mieć możliwość swobodnego rozszerzania i poruszania się − to właśnie dlatego lejki Medela dostępne są w wersjach z różnymi wielkościami tuneli. Jednak na podstawie obserwacji odciągających matek badacze z firmy Medela zauważyli, że nawet pomimo prawidłowego doboru szerokości tunelu często występował problem niewła­ściwego dopasowania kształtu piersi oraz pozostałej części lejka, czyli kołnierza – który, tak jak obecnie ma to miejsce w przypadku większości modeli lejków, od 50 lat rozwarty był pod standardowym kątem 90°.

Wyjątkowa baza danych trójwymiarowych skanów piersi

Badacze z firmy Medela wykorzystali swą wyjątkową – i największą na świecie – bazę danych zawierającą trójwymiarowe skany piersi podczas laktacji, aby przeprowadzić symulację i analizę dopasowania lejka o rozwarciu 90°.⁴ TW ten sposób odkryli, że w dwóch trzecich przypadków końcówka brodawki nie dosięgała do tunelu. Ponadto dochodziło do kontaktu punktowego krawędzi lejka ze skórą, co skutkować może miejscowym uciskaniem tkanki piersi.⁴ Ucisk tkanki może natomiast przekładać się na ograniczenie przepływu mleka z kanalików mlecznych, które – jak wykazały pionierskie badania wspierane przez firmę Medela – znajdują się znacznie bliżej powierzchni skóry, niż wcześniej sądzono.⁵

Podczas testów kołnierzy o szerszych kątach rozwarcia badacze odkryli, że kąt 105° pozwala na lepsze dopasowanie do konturów skanowanych piersi, niezależnie od ich kształtu i wielkości. Ponadto kształt ten pozwolił na głębsze wsunięcie brodawki do tunelu oraz ograniczenie kontaktu punktowego na krawędzi, co zapewnia matkom większy komfort odciągania oraz możliwość zwiększenia przepływu mleka.⁴

Testowane w trzech szeroko zakrojonych badaniach klinicznych

Wyniki uzyskane w trakcie ponad 1000 sesji odciągania

Więcej mleka

O 11% więcej uzyskanego mleka po 15 minutach odciągania

Czterdzieści dziewięć matek na etapie rozwiniętej laktacji wzięło udział w randomizowanym, kontrolowanym badaniu. Przeprowadziły one łącznie 196 sesji odciągania z wykorzystaniem standardowych oraz nowych zestawów do odciągania.


Rezultat: Po 15 minutach odciągania zestaw PersonalFit™ PLUS pozwolił na uzyskanie o 11% więcej mleka w porównaniu do standardowej konstrukcji.¹ Zaobserwowano także o 4% skuteczniejsze opróżnianie piersi¹ – to znacząca zaleta, ponieważ kluczową zasadą podtrzymywania laktacji jest dokładne opróżnianie.⁶

Większy komfort

Delikatniejsze i bardziej naturalne odciąganie zdaniem matek

Dwadzieścia dwie matki zależne od odciągaczy oceniły swoje doświadczenia po siedmiu dniach użytkowania w domu zestawu PersonalFit™ PLUS oraz siedmiu dniach korzystania ze standardowego zestawu do odciągania.


Rezultat: Zdaniem matek odciąganie mleka za pomocą zestawu do odciągania PersonalFit™ PLUS jest delikatniejsze i bardziej naturalne.⁷

Większa wydajność

Znaczące udoskonalenia w sposobie użytkowania i obsługi

Dwudziestu pięciu przedstawicieli personelu medycznego przez pięć dni obserwowało matki korzystające w szpitalu z nowego zestawu do odciągania.


Rezultat: Zaobserwowano znaczące udoskonalenia w łatwości czyszczenia oraz ogólnego użytkowania i obsługi zestawu PersonalFit™ PLUS.⁷

Więcej mleka

O 11% więcej uzyskanego mleka po 15 minutach odciągania

Czterdzieści dziewięć matek na etapie rozwiniętej laktacji wzięło udział w randomizowanym, kontrolowanym badaniu. Przeprowadziły one łącznie 196 sesji odciągania z wykorzystaniem standardowych oraz nowych zestawów do odciągania.


Rezultat: Po 15 minutach odciągania zestaw PersonalFit™ PLUS pozwolił na uzyskanie o 11% więcej mleka w porównaniu do standardowej konstrukcji.¹ Zaobserwowano także o 4% skuteczniejsze opróżnianie piersi¹ – to znacząca zaleta, ponieważ kluczową zasadą podtrzymywania laktacji jest dokładne opróżnianie.⁶

Większy komfort

Delikatniejsze i bardziej naturalne odciąganie zdaniem matek

Dwadzieścia dwie matki zależne od odciągaczy oceniły swoje doświadczenia po siedmiu dniach użytkowania w domu zestawu PersonalFit™ PLUS oraz siedmiu dniach korzystania ze standardowego zestawu do odciągania.


Rezultat: Zdaniem matek odciąganie mleka za pomocą zestawu do odciągania PersonalFit™ PLUS jest delikatniejsze i bardziej naturalne.⁷

Większa wydajność

Znaczące udoskonalenia w sposobie użytkowania i obsługi

Dwudziestu pięciu przedstawicieli personelu medycznego przez pięć dni obserwowało matki korzystające w szpitalu z nowego zestawu do odciągania.


Rezultat: Zaobserwowano znaczące udoskonalenia w łatwości czyszczenia oraz ogólnego użytkowania i obsługi zestawu PersonalFit™ PLUS.⁷

Dlaczego owalny kształt?

Specjaliści Medela ds. rozwoju produktów zmienili także kształt otworu lejka z okrągłego na owalny, umożliwiający obracanie o 360°. Oznacza to, że matki mogą przykładać go do piersi w różnych położeniach – poziomo, pionowo lub ukośnie – zależnie od tego, jakie ułożenie jest najbardziej komfortowe. Wszystkie sposoby ułożenia zapewniają dobrą szczelność oraz dopasowanie.

Stworzony dla aktywnych opiekunów i matek

Poza zmianą konstrukcji lejka firma Medela udoskonaliła także budowę całego zestawu, tak aby składał się zaledwie z kilku części, w tym lejka, konektora z pokrywką, membrany zabezpieczającej przed przelaniem oraz rurek z nakładką Symphony®. Celem tego zabiegu było usprawnienie procesu odciągania mleka w celu zaoszczędzenia czasu i pracy, co zostało potwierdzone testami użyteczności w szpitalach i w domach.

Tylko Medela

Badania naukowe Medela ma w genach. Firmie Medela udało się wypracować długotrwałe relacje z czołowymi badaczami i w wyniku tego pozyskać wiedzę, która często podważa fundamentalne zasady. Pozwala to uzyskać podstawy naukowe do opracowywania produktów i prowadzenia testów klinicznych.