De grondbeginselen van afkolfsetontwerp opnieuw vastgesteld

Voor de PersonalFit™ PLUS afkolfset voor Symphony® is klinisch bewijs geleverd dat hij meer melk,¹ meer comfort¹ ² en meer efficiëntie¹ levert dan standaard afkolfsetontwerpen. Het resultaat is een nieuwe generatie afkolfsets die ertoe bijdraagt dat meer baby’s profiteren van de voordelen van moedermelk. Bij de ontwikkeling van deze afkolfset steunde Medela op baanbrekend onderzoek gebaseerd op eigen expertise op het gebied van het afkolven van moedermelk. Hieruit bleek voor het eerst hoe cruciaal de vorm van het borstschild is voor een optimale kolfervaring.

Innovatie aangestuurd door onderzoek

Hoe Medela de doorbraak
tot stand bracht

Onderzoek toont aan dat een goed passend borstschild essentieel is om comfortabel en effectief te kolven.³ Idealiter bevindt de tepel zich centraal in de schacht met voldoende ruimte om uit te zetten en vrij te bewegen. Daarom zijn de borstschilden van Medela verkrijgbaar met diverse schachtmaten. Bij het observeren van kolvende moeders stelden onderzoekers van Medela echter vast dat zelfs met een juiste schachtmaat de vorm van de borst vaak niet aansloot bij de vorm van een ander deel van het borstschild, namelijk de flens, die zoals bij de meeste andere borstschilden, al ruim 50 jaar een standaardhoek van 90° heeft.

Unieke database
met 3D-borstscans

De onderzoekers van Medela gebruikten hun unieke – en ‘s werelds grootste – database met 3D-scans van verschillende lacterende borsten om de pasvorm van het borstschild van 90° te simuleren en te beoordelen.⁴ Zij ontdekten dat de tepel in twee derde van de gevallen niet tot in de schacht reikt. Daarnaast was er puntcontact aan de rand, wat mogelijk tot lokale samendrukking van het borstweefsel leidt.⁴ Als dit weefsel wordt samengedrukt, beperkt het mogelijk de melkstroom uit de kanalen. Medela ondersteunde eerder onderzoek naar de anatomie van de borst, waaruit bleek dat de melkkanalen veel dichter bij het huidoppervlak liggen dan aanvankelijk gedacht.⁵

Door flenzen met een wijdere hoek te testen, stelden de onderzoekers vast dat een hoek van 105° beter paste bij de contouren van de gescande borsten, ongeacht hun vorm of maat. Bovendien kwam de tepel verder in de schacht en was er minder puntcontact aan de rand. Dit veronderstelt een aangenamere kolfervaring voor moeders en een mogelijk betere melkstroom.⁴

Innovatie aangestuurd door onderzoek

Hoe Medela de doorbraak tot stand bracht

Onderzoek toont aan dat een goed passend borstschild essentieel is om comfortabel en effectief te kolven.³ Idealiter bevindt de tepel zich centraal in de schacht met voldoende ruimte om uit te zetten en vrij te bewegen. Daarom zijn de borstschilden van Medela verkrijgbaar met diverse schachtmaten. Bij het observeren van kolvende moeders stelden onderzoekers van Medela echter vast dat zelfs met een juiste schachtmaat de vorm van de borst vaak niet aansloot bij de vorm van een ander deel van het borstschild, namelijk de flens, die zoals bij de meeste andere borstschilden, al ruim 50 jaar een standaardhoek van 90° heeft.

Unieke database
met 3D-borstscans

De onderzoekers van Medela gebruikten hun unieke – en ‘s werelds grootste – database met 3D-scans van verschillende lacterende borsten om de pasvorm van het borstschild van 90° te simuleren en te beoordelen.⁴ Zij ontdekten dat de tepel in twee derde van de gevallen niet tot in de schacht reikt. Daarnaast was er puntcontact aan de rand, wat mogelijk tot lokale samendrukking van het borstweefsel leidt.⁴ Als dit weefsel wordt samengedrukt, beperkt het mogelijk de melkstroom uit de kanalen. Medela ondersteunde eerder onderzoek naar de anatomie van de borst, waaruit bleek dat de melkkanalen veel dichter bij het huidoppervlak liggen dan aanvankelijk gedacht.⁵

Door flenzen met een wijdere hoek te testen, stelden de onderzoekers vast dat een hoek van 105° beter paste bij de contouren van de gescande borsten, ongeacht hun vorm of maat. Bovendien kwam de tepel verder in de schacht en was er minder puntcontact aan de rand. Dit veronderstelt een aangenamere kolfervaring voor moeders en een mogelijk betere melkstroom.⁴

Getest in drie uitvoerige klinische studies

Resultaten van meer dan 1.000 kolfsessiesumping sessions

Meer melk

Na 15 minuten was er 11% meer melk afgekolfd

Negenenveertig moeders bij wie de lactatie goed op gang was, namen deel aan een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Zij kolfden in totaal 196 keer met de standaard en nieuwe afkolfsets.


Resultaten: Na 15 minuten werd met de PersonalFit™ PLUS afkolfset 11% meer melk afgekolfd dan met het standaardontwerp.¹ Er was ook sprake van een 4% betere lediging van de borst,¹ wat belangrijk is aangezien de melkproductie hoofdzakelijk in stand wordt gehouden door de borst goed te ledigen.⁶

Meer comfort

Moeders beschreven het kolven als aangenamer en natuurlijker

Tweeëntwintig moeders die van de borstkolf afhankelijk waren, beoordeelden hun ervaringen nadat ze thuis gedurende zeven dagen de PersonalFit™ PLUS en gedurende zeven dagen de standaard­afkolfset hadden gebruikt.


Resultaten: Kolven met de PersonalFit™ PLUS afkolfset werd als aangenamer

en natuurlijker omschreven.⁷

Meer efficiëntie

Duidelijke verbetering van bruikbaarheid en hantering

Vijfentwintig professionele zorgverleners observeerden moeders die in het ziekenhuis gedurende vijf dagen de nieuwe afkolfset gebruikten.


Resultaten: Zij stelden aanzienlijke verbeteringen vast in het reinigen, gebruiken en hanteren van de PersonalFit™ PLUS.⁷

Meer melk

Na 15 minuten was er 11% meer melk afgekolfd

Negenenveertig moeders bij wie de lactatie goed op gang was, namen deel aan een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Zij kolfden in totaal 196 keer met de standaard en nieuwe afkolfsets.


Resultaten: Na 15 minuten werd met de PersonalFit™ PLUS afkolfset 11% meer melk afgekolfd dan met het standaardontwerp.¹ Er was ook sprake van een 4% betere lediging van de borst,¹ wat belangrijk is aangezien de melkproductie hoofdzakelijk in stand wordt gehouden door de borst goed te ledigen.⁶

Meer comfort

Moeders beschreven het kolven als aangenamer en natuurlijker

Tweeëntwintig moeders die van de borstkolf afhankelijk waren, beoordeelden hun ervaringen nadat ze thuis gedurende zeven dagen de PersonalFit™ PLUS en gedurende zeven dagen de standaard­afkolfset hadden gebruikt.


Resultaten: Kolven met de PersonalFit™ PLUS afkolfset werd als aangenamer

en natuurlijker omschreven.⁷

Meer efficiëntie

Duidelijke verbetering van bruikbaarheid en hantering

Vijfentwintig professionele zorgverleners observeerden moeders die in het ziekenhuis gedurende vijf dagen de nieuwe afkolfset gebruikten.


Resultaten: Zij stelden aanzienlijke verbeteringen vast in het reinigen, gebruiken en hanteren van de PersonalFit™ PLUS.⁷

Waarom ovaal?

De productontwikkelaars van Medela veranderden ook de vorm van de opening van het borstschild van een cirkel in een ovaal die 360° kan worden gedraaid. Dit betekent dat de moeder het borstschild in de positie (horizontaal, verticaal of schuin) kan plaatsen die voor haar het meest comfortabel aanvoelt. Hij behoudt in al deze posities een goede aansluiting en pasvorm.

Ontworpen voor drukke zorgverleners en moeders

Medela ontwierp niet alleen het borstschild opnieuw, maar verfijnde ook de constructie van de afkolfset waardoor deze nu nog maar uit enkele onderdelen bestaat, zoals het borstschild, de connector met deksel, het overloopbeveiligingsmembraan en de slangen met Symphony® kap. Het doel was om het melkverwijderingsproces te stroomlijnen om tijd en inspanningen te beperken, een verbetering die aan de hand van bruikbaarheidstesten in ziekenhuizen en bij moeders thuis werd gevalideerd.

Alleen Medela

Research zit in het DNA van Medela. Medela heeft duurzame relaties opgebouwd met vooraanstaande onderzoekers, waardoor kennis wordt vergaard die de gevestigde uitgangspunten vaak in twijfel trekt. Dit garandeert een wetenschappelijke basis voor productontwikkeling en klinische testen.