Ondersteuning voor professionele zorgverleners wereldwijd

Als Medela-klant geniet je niet alleen van onze wetenschappelijke expertise op het gebied van kolven, maar ook van ons hoogwaardige productaanbod. Het is de missie van Medela om de gezondheid van moeder en baby te verbeteren door middel van de heilzame voordelen van moedermelk. Daarom zorgen wij met een uniek pakket van onderzoek, training, voorlichting en ondersteuning voor een echte meerwaarde. Kennis delen en uiteindelijk de gezondheidsresultaten verbeteren voor zij die ons het dierbaarst zijn: de volgende generatie baby’s onder jouw zorg.

Alleen Medela

Onderzoek

Medela ondersteunt het werk in enkele van ‘s werelds meest prestigieuze universiteiten, onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen, waarbij gevestigde uitgangspunten geregeld in twijfel worden getrokken.

Studies op basis van echografieën van de lacterende borst¹ stelden de gevestigde modellen van melkverwijdering ter discussie en herschreven de handboeken over de anatomie van de borst.

Onderzoek naar zuigpatronen² veranderde het wetenschappelijk inzicht in de voeding van baby’s.

Uit een vergelijking van dubbel kolven en sequentieel eenzijdig kolven bleek dat er bij dubbel kolven tot 18% meer melkvolume werd verkregen.³

Baanbrekende ontdekkingen over de eigenschappen van moedermelk – bijvoorbeeld dat ze stamcellen bevat⁴ – worden voortdurend verbeterd en doen de waardering voor de krachtige voordelen ervan alleen maar toenemen.

Deze en vele andere bevindingen zijn in toonaangevende medische tijdschriften verschenen en gepresenteerd op internationale conferenties, zoals het Internationale Borstvoedings- en Lactatiekundig symposium van Medela.


Innovatie

Op onderzoek gebaseerde kennis vormt een integraal onderdeel van het innovatieproces binnen Medela. Een nauwe samenwerking met professionele zorgverleners helpt ons om betere producten te ontwikkelen die worden gedragen door de technische kwaliteit en aandacht voor detail die van een toonaangevende fabrikant van medische hulpmiddelen mogen worden verwacht.

Met de PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony® hebben we de uitgangspunten voor het ontwerp van een afkolfset op basis van onze expertise opnieuw gedefinieerd. Door een exclusieve database van 3D-borstscans uit te bouwen, ontwikkelde Medela een methode om verschillend gevormde borstschilden te onderzoeken, wat uiteindelijk tot toegepast onderzoek en productontwikkeling leidde. Het resultaat is een nieuwe afkolfset waarvan klinisch bewezen is dat hij de efficiëntie en het comfort van het kolven verhoogt.⁵⁻⁷

Training

De uitermate ervaren werknemers van Medela brengen ziekenhuismedewerkers en verhuurpunten regelmatig op de hoogte van nieuwe producten en diensten. Ons doel is professionele zorgverleners te ondersteunen met geschikte, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen om moeders in elk stadium van de lactatie te helpen.

Medela biedt volledige productondersteuning (inclusief persoonlijke training), alsook begeleiding op het vlak van best practices aan de hand van informatieve video’s en technische specificaties. De kwaliteit en omvang van deze dienstverlening houden ook in dat wanneer moeders de afdeling mogen verlaten, Medela-klanten hen met vertrouwen een zorg van ziekenhuisniveau kunnen verlenen.


Voorlichting

Medela streeft ernaar om professionele zorgverleners en moeders in staat te stellen om doordachte keuzes te maken door hen via een aantal kanalen (online en offline) educatieve informatie te leveren.

Belangrijke informatie voor professionele zorgverleners:

artikelen en rapporten over moedermelk en borstvoeding

bijzonderheden van klinisch onderzoek achter de producten van Medela

wetenschappelijk onderbouwde brochures over centrale thema’s

informatiebladen over producten

posters over onderzoeksprojecten

QuickCards: handige productinstructies

educatief materiaal en infografieken

trainingsvideo’s

Belangrijke informatie voor moeders:

het bekroonde e-book De wonderlijke wetenschap van moedermelk

webartikelen over thema’s als veranderende borsten tijdens de zwangerschap, stoppen met voeden aan de borst enz. op medela.nl/borstvoeding

educatief materiaal/infografieken

video’s en animatiefilmpjes op onze YouTube-kanalen

Al deze bronnen vormen een uniek eco­systeem van kennis van Medela, alles gratis toegankelijk en te downloaden.

Langdurige samenwerkingsverbanden

Sinds 1996 heeft de relatie van Medela met de University of Western Australia het volgende voortgebracht:

16

volledige of gedeeltelijke PhD-studiebeurzen


84

collegiaal getoetste artikelen in medische tijdschriften


21

hoofdstukken in boeken


20

overzichtsartikelen


196

conferentiesamenvattingen


Langdurige samenwerkingsverbanden

Sinds 1996 heeft de relatie van Medela met de University of Western Australia het volgende voortgebracht:

16

volledige of gedeeltelijke PhD-studiebeurzen


84

collegiaal getoetste artikelen in medische tijdschriften


21

hoofdstukken in boeken


20

overzichtsartikelen


196

conferentiesamenvattingen


Toegang tot de onder­steuning van Medela

Website van Medela voor professionele zorgverleners:
medela.nl/borstvoeding-professionals

Download educatief materiaal op:
medela.nl/borstvoeding-professionals/advies/trainingsmateriaal

Internationaal Borstvoedings- en Lactatiekundig Symposium:
medela.nl/borstvoeding-professionals/nieuws-en-evenementen

Neem contact op met je plaatselijke Medela vertegenwoordiger om een trainingssessie te plannen.

Toegang tot de onder­steuning van Medela

Website van Medela voor professionele zorgverleners:
medela.nl/borstvoeding-professionals

Download educatief materiaal op:
medela.nl/borstvoeding-professionals/advies/trainingsmateriaal

Internationaal Borstvoedings- en Lactatiekundig Symposium:
medela.nl/borstvoeding-professionals/nieuws-en-evenementen

Neem contact op met je plaatselijke Medela vertegenwoordiger om een trainingssessie te plannen.

Hoogste klinische normen

Alle klinische studies van Medela zijn in overeenstemming met de onafhankelijke norm voor goede klinische praktijkrichtlijnen (ISO 14155) die door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is vastgesteld. Ze zijn goedgekeurd door alle nationale ethische en medische instanties in de landen waar ze worden verricht.