Symphony® og PersonalFit™ PLUS: Mere mælk, hvor der er størst behov for den

Symphony® er det trygge valg på tusinder af hospitaler verden over takket være den dokumenterede kvalitet og pålidelighed. Ved at efterligne naturen støtter dens unikke sugemønstre mødre i at igangsætte, opbygge og vedligeholde en tilstrækkelig mælkeproduktion over tid.¹⁻³ PersonalFit™ PLUS pumpesættet forbedrer yderligere ydeevnen på Symphony® ved at øge det enkelte pumpeforløbs komfort og effektivitet og dermed hjælpe mødre med at pumpe mere mælk på samme tid⁴ og levere optimal brugervenlighed og nem rengøring.⁵ Tilsammen optimerer Symphony® og PersonalFit™ PLUS pumpningen under spædbarnets ophold på hospitalet og i tiden derefter.

Støtter mælkeproduktionsprocessen

Mælkeproduktionsprocessen kan beskrives som et kontinuerligt forløb i fire faser:

Brystvævets udvikling som forberedelse til amning, som primært finder sted under graviditeten, når der begynder at blive dannet mælkeproducerende celler.⁶

Efter fødslen, når brystvorten stimuleres af, at spædbarnet sutter, “tændes“ der gradvist for de celler, der blev udviklet under graviditeten. Sammen med hormonale forandringer hos moderen medfører det aktiveret sekretion (at mælken løber til) to til fire dage senere.⁶

Efter aktiveret sekretion begynder mælkeproduktionen at stige. Gennem hyppig amning i den første måned opbygges mælkeproduktionen til at kunne opfylde spædbarnets løbende behov på langt sigt.⁷

Efter en måned er den fulde mælke­produktion som regel blevet etableret, og spædbarnet fjerner samme volumen over 24 timer, som det kommer til at gøre ved seks måneder.⁸ ⁹

Disse stadier er indbyrdes forbundne, så det er vigtigt at få det til at fungere fra starten. Igangsætningsstadiet mellem fødslen og aktiveret sekretion er kritisk for den fremtidige mælkeproduktion. Hvis amningen forhindres kan pumpestimulering af brystet, inden for den første time efter fødslen, frem for de første 6, medføre en væsentlig forøget mælkeproduktion senere.¹⁰ Hvis spædbarnet ikke kan ammes eller ikke kan fjerne mælk effektivt, erstatter eller supplerer pumpning amningen under opbygnings- og vedligeholdelsesstadiet.


Symphony® tilbyder en yderst effektiv pumpemetode takket være de to forskningsbaserede programmer: Medela har udviklet det unikke program START til at støtte mødre med behov for brystpumpe til at stimulere deres mælkeproduktion, omtrent som et fuldbårent spædbarn gør det. Programmet VEDLIGEHOLD er derimod udviklet til at optimere mælkemængden efter aktiveret sekretion for at opbygge og vedligeholde mælkeproduktionen.¹⁻³

Omkring 40 % af alle mødre har risiko for forsinket aktiveret sekretion (hvor mælken løber til efter 72 timer).¹¹ Disse mødre har 60 % større sandsynlighed for at holde op med at amme efter fire uger,¹² og mange angiver for lav mælkeproduktion som årsag.¹³ Sådanne udfordringer kunne være overvundet, hvis mødrene havde fået støtte til igangsætning i de første timer og dage efter fødslen.

Disse stadier er indbyrdes forbundne, så det er vigtigt at få det til at fungere fra starten. Igangsætningsstadiet mellem fødslen og aktiveret sekretion er kritisk for den fremtidige mælkeproduktion. Hvis amningen forhindres kan pumpestimulering af brystet, inden for den første time efter fødslen, frem for de første 6, medføre en væsentlig forøget……… mælkeproduktion senere.¹⁰ Hvis spædbarnet ikke kan ammes eller ikke kan fjerne mælk effektivt, erstatter eller supplerer pumpning amningen under opbygnings- og vedligeholdelsesstadiet.


Symphony® tilbyder en yderst effektiv pumpemetode takket være de to forskningsbaserede programmer: Medela har udviklet det unikke program START til at støtte mødre med behov for brystpumpe til at stimulere deres mælkeproduktion, omtrent som et fuldbårent spædbarn gør det. Programmet VEDLIGEHOLD er derimod udviklet til at optimere mælkemængden efter aktiveret sekretion for at opbygge og vedligeholde mælkeproduktionen.¹⁻³


Omkring 40 % af alle mødre har risiko for forsinket aktiveret sekretion (hvor mælken løber til efter 72 timer).¹¹ Disse mødre har 60 % større sandsynlighed for at holde op med at amme efter fire uger,¹² og mange angiver for lav mælkeproduktion som årsag.¹³ Sådanne udfordringer kunne være overvundet, hvis mødrene havde fået støtte til igangsætning i de første timer og dage efter fødslen.

Derfor er Symphony® programmerne så effektive

Programmerne er baseret på Medelas omfattende forskning i spædbørns dieadfærd. Det er ikke kun mødrenes mælkeproduktion, der følger et kontinuum: Det gør spædbørns sutte- og sugemønstre også.


I den allerførste tid efter fødslen består det meste af den nyfødtes tid ved brystet stort set af “ikke-næringsgivende“, stimulerende sutning. De afbrydes af små, intense perioder med “næringsgivende“ sugning, hvor der indtages små mængder colostrum, samt pauser.¹⁴ Programmet START efterligner disse uregelmæssige sutte-, suge- og pausemønstre.


Efterhånden som moderens mælkeproduktion øges under opbygningsstadiet, begynder spædbarnet at die på en anden måde: Begyndende med hurtig sutning for at stimulere flowet og derefter nedsat hastighed for at indtage mere mælk.¹⁵ Det er derfor VEDLIGEHOLD følger en 2-Phase Expression® model, der begynder med en stimuleringsfase med højere frekvens¹⁶ efterfulgt af en langsommere udpumpningsfase, hvor der suges mælk ud.¹⁷

Mere mælk nu og i fremtiden

Et randomiseret, kontrolleret forsøg¹ med 105 mødre til for tidligt fødte spædbørn, der brugte START efterfulgt af VEDLIGEHOLD, efter aktiveret sekretion havde fundet sted, opnåede en produktion på 50 % mere mælk inden for de første 14 dage (se nedenstående diagram), og mødrenes produktion “indhentede“ efterhånden mælkeindtaget hos et ammet fuldbårent spædbarn.¹⁸


Desuden igangsætter programmet VEDLIGEHOLD hurtigere tømningrefleks af mælk.¹⁶ ¹⁹ Mødrene kan ikke altid mærke det, men de kan se det ske, når mælken begynder at løbe under pumpningen. Hvis der skiftes til udpumpningsfasen på dette tidspunkt, bidrager det til at frembringe mere mælk, da den første tømningsrefleks typisk giver omkring 36 % af det enkelte pumpeforløbs mælkemængde.²⁰


For at få gavn af disse programmer, skal moderen have det rigtige pumpesæt. Det er her, den seneste innovation fra Medela, PersonalFit™ PLUS pumpesættet til Symphony®, virkelig gør en forskel.

Derfor er Symphony® programmerne så effektive

Programmerne er baseret på Medelas omfattende forskning i spædbørns dieadfærd. Det er ikke kun mødrenes mælkeproduktion, der følger et kontinuum: Det gør spædbørns sutte- og sugemønstre også.


I den allerførste tid efter fødslen består det meste af den nyfødtes tid ved brystet stort set af “ikke-næringsgivende“, stimulerende sutning. De afbrydes af små, intense perioder med “næringsgivende“ sugning, hvor der indtages små mængder colostrum, samt pauser.¹⁴ Programmet START efterligner disse uregelmæssige sutte-, suge- og pausemønstre.


Efterhånden som moderens mælkeproduktion øges under opbygningsstadiet, begynder spædbarnet at die på en anden måde: Begyndende med hurtig sutning for at stimulere flowet og derefter nedsat hastighed for at indtage mere mælk.¹⁵ Det er derfor VEDLIGEHOLD følger en 2-Phase Expression® model, der begynder med en stimuleringsfase med højere frekvens¹⁶ efterfulgt af en langsommere udpumpningsfase, hvor der suges mælk ud.¹⁷

Mere mælk nu og i fremtiden

Et randomiseret, kontrolleret forsøg¹ med 105 mødre til for tidligt fødte spædbørn, der brugte START efterfulgt af VEDLIGEHOLD, efter aktiveret sekretion havde fundet sted, opnåede en produktion på 50 % mere mælk inden for de første 14 dage (se nedenstående diagram), og mødrenes produktion “indhentede“ efterhånden mælkeindtaget hos et ammet fuldbårent spædbarn.¹⁸


Desuden igangsætter programmet VEDLIGEHOLD hurtigere tømningrefleks af mælk.¹⁶ ¹⁹ Mødrene kan ikke altid mærke det, men de kan se det ske, når mælken begynder at løbe under pumpningen. Hvis der skiftes til udpumpningsfasen på dette tidspunkt, bidrager det til at frembringe mere mælk, da den første tømningsrefleks typisk giver omkring 36 % af det enkelte pumpeforløbs mælkemængde.²⁰


For at få gavn af disse programmer, skal moderen have det rigtige pumpesæt. Det er her, den seneste innovation fra Medela, PersonalFit™ PLUS pumpesættet til Symphony®, virkelig gør en forskel.

Symphony® er med til at gøre 50 % mere mælk tilgængelig over de første 14 dage:¹⁸

Symphony® er med til at gøre 50 % mere mælk tilgængelig over de første 14 dage:¹⁸

Fordele ved PersonalFit™ PLUS til Symphony®⁴

PersonalFit™ PLUS:
Mere mælk og mere komfort

PersonalFit™ PLUS pumpesættets banebrydende design er baseret på unikke kliniske forsøg udført af Medela. De påviste – for første gang – den rolle, som brysttragtens design spiller for optimeringen af mælketømning.⁴ ⁵ ²¹


Anvendelse af Symphony® med PersonalFit™ PLUS, når mælken er løbet til, fjerner 11 % mere mælk efter 15 minutter sammenlignet med standardpumpesæt. Brystet tømmes også 4 % mere effektivt⁴ – god brysttømning er et nøgleprincip for vedligeholdelse af mælkeproduktion.⁷


Komfort er afgørende for mødre med behov for brystpumpe, og derfor er Symphony® udviklet med en særligt skånsom²² gradvis øgning af vakuum. Det suppleres yderligere af PersonalFit™ PLUS med den unikke brysttragt, der har bedre pasform for at fremme skånsom pumpning.²¹

PersonalFit™ PLUS pumpesættet har desuden overløbsbeskyttelse (kaldes også et lukket system). Membranen inde i konnektoren er med til at forhindre, at mælken løber ind i slangen eller motoren under brug. Det betyder, at mødrene ikke behøver sidde opret, mens de pumper, men kan finde den stilling, de synes er mest behagelig. Afslapning er vigtigt for, at pumpningen lykkes, da ubehag kan hæmme produktionen af oxytocin, som er afgørende for frigivelse af mælk.²³

Alle disse fordele betyder, at Symphony® og PersonalFit™PLUS arbejder sammen om at tilbyde mere mælk til spædbørn i livets første dage og uger og i tiden derefter. Og jo mere mælk spædbørn får, jo bedre understøttes deres sundhed.²⁴⁻²⁸

PersonalFit™ PLUS pumpesættets banebrydende design er baseret på unikke kliniske forsøg udført af Medela. De påviste – for første gang – den rolle, som brysttragtens design spiller for optimeringen af mælketømning.⁴ ⁵ ²¹


Anvendelse af Symphony® med PersonalFit™ PLUS, når mælken er løbet til, fjerner 11 % mere mælk efter 15 minutter sammenlignet med standardpumpesæt. Brystet tømmes også 4 % mere effektivt⁴ – god brysttømning er et nøgleprincip for vedligeholdelse af mælkeproduktion.⁷


Komfort er afgørende for mødre med behov for brystpumpe, og derfor er Symphony® udviklet med en særligt skånsom²² gradvis øgning af vakuum. Det suppleres yderligere af PersonalFit™ PLUS med den unikke brysttragt, der har bedre pasform for at fremme skånsom pumpning.²¹


PersonalFit™ PLUS pumpesættet har desuden overløbsbeskyttelse (kaldes også et lukket system). Membranen inde i konnektoren er med til at forhindre, at mælken løber ind i slangen eller motoren under brug. Det betyder, at mødrene ikke behøver sidde opret, mens de pumper, men kan finde den stilling, de synes er mest behagelig. Afslapning er vigtigt for, at pumpningen lykkes, da ubehag kan hæmme produktionen af oxytocin, som er afgørende for frigivelse af mælk.²³


Alle disse fordele betyder, at Symphony® og PersonalFit™PLUS arbejder sammen om at tilbyde mere mælk til spædbørn i livets første dage og uger og i tiden derefter. Og jo mere mælk spædbørn får, jo bedre understøttes deres sundhed.²⁴⁻²⁸

Kun Medela

Medela har konstant sat branchestandarder siden lanceringen af virksomhedens første brystpumpe i hospitalskvalitet i 1980. Da den forskningsbaserede Symphony® med 2-Phase Expression® teknologi kom frem i 2001, var det begyndelsen på en ny æra inden for udpumpning af brystmælk. Overliggeren blev hævet yderligere i 2009 med frigivelsen af den unikke igangsætningsteknologi. PersonalFit™ PLUS er den seneste innovation til at sætte nye standarder inden for pumpeydeevne.