Gør livet lettere for omsorgspersoner og mødre

PersonalFit™ PLUS pumpesættet til Symphony® giver mere optimale, effektive processer på føde-,barsels- og neonatalafdelingerne, så der spares tid og penge. Det er også med til at gøre det lettere for sundhedspersonalet at give mødrene den fysiske og følelsesmæssige støtte, de har behov for, og samtidig sikre, at spædbørnene får alle fordelene ved en kost, der udelukkende består af brystmælk.

Mere mælk, når det gælder

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med brystmælk på føde-, barsels-eller neonatalafdelingen, kan det påvirke spædbørnenes sundhed. Det er klinisk påvist, at PersonalFit™ PLUS pumpesættene fjerner 11 % mere mælk efter 15 minutter sammenlignet med standarddesignet.¹ Og når amningen ikke fungerer optimalt, kan PersonalFit™ PLUS sammen med Symphony®s unikke pumpemønster, hjælpe med hjælpe med at igangsætte og opbygge en tilstrækkelig mælkeproduktion på lang sigt.²


Derfor forbedrer PersonalFit™ PLUS chancen for, at spædbørn får en kost, der udelukkende består af brystmælk: Det er specielt vigtigt for sårbare spædbørn, for hvem hver en dråbe tæller. Madning med brystmælk reducerer for eksempel forekomsten og sværhedsgraden af en række infektionssygdomme, herunder nekrotiserende enterocolitis.³


Når der er større mængder brystmælk til rådighed, kan det også betyde:


Betydeligt lavere udgifter på neonatalafdelingen⁴ ⁵


Tidligere overførsel af spædbørn fra neonatalafdelingen⁶


Tidligere udskrivning takket være mindre sygdom⁶ og forbedret neurologisk udvikling⁷ ⁸


Færre genindlæggelser på hospitalet⁹ ¹⁰


Bedre langsigtede resultater for spædbørnssundhed¹¹


Nedsat afhængighed af donormælk og modermælkserstatning¹²


Udgiftsbesparelser for hospitaler¹³

Øget patienttilfredshed

Udover de praktiske effektivitetsfordele er det klinisk påvist, at PersonalFit™ PLUS giver mødrene en mere behagelig pumpeoplevelse.¹ Og når de bruger det med den dokumenteret effektive Symphony® brystpumpe,² kan de være sikre på, at de opbygger deres mælkeproduktion optimalt. Det kan gøre dem mere positivt indstillet over for pumpning: hvilket i sidste ende understøtter større patienttilfredshed.


Hvis en mor har behov for langvarig pumpning af mælk derhjemme, giver PersonalFit™ PLUS pumpesættet også øgede tilfredshedsniveauer med lejede brystpumper.

Mere mælk, når det gælder

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med brystmælk på føde-, barsels-eller neonatalafdelingen, kan det påvirke spædbørnenes sundhed. Det er klinisk påvist, at PersonalFit™ PLUS pumpesættene fjerner 11 % mere mælk efter 15 minutter sammenlignet med standarddesignet.¹ Og når amningen ikke fungerer optimalt, kan PersonalFit™ PLUS sammen med Symphony®s unikke pumpemønster, hjælpe med hjælpe med at igangsætte og opbygge en tilstrækkelig mælkeproduktion på lang sigt.²


Derfor forbedrer PersonalFit™ PLUS chancen for, at spædbørn får en kost, der udelukkende består af brystmælk: Det er specielt vigtigt for sårbare spædbørn, for hvem hver en dråbe tæller. Madning med brystmælk reducerer for eksempel forekomsten og sværhedsgraden af en række infektionssygdomme, herunder nekrotiserende enterocolitis.³


Når der er større mængder brystmælk til rådighed, kan det også betyde:

Betydeligt lavere udgifter på neonatalafdelingen⁴ ⁵


Tidligere overførsel af spædbørn fra neonatalafdelingen⁶


Tidligere udskrivning takket være mindre sygdom⁶ og forbedret neurologisk udvikling⁷ ⁸


Færre genindlæggelser på hospitalet⁹ ¹⁰


Bedre langsigtede resultater for spædbørnssundhed¹¹


Nedsat afhængighed af donormælk og modermælkserstatning¹²


Udgiftsbesparelser for hospitaler¹³

Øget patienttilfredshed

Udover de praktiske effektivitetsfordele er det klinisk påvist, at PersonalFit™ PLUS giver mødrene en mere behagelig pumpeoplevelse.¹ Og når de bruger det med den dokumenteret effektive Symphony® brystpumpe,² kan de være sikre på, at de opbygger deres mælkeproduktion optimalt. Det kan gøre dem mere positivt indstillet over for pumpning: hvilket i sidste ende understøtter større patienttilfredshed.


Hvis en mor har behov for langvarig pumpning af mælk derhjemme, giver PersonalFit™ PLUS pumpesættet også øgede tilfredshedsniveauer med lejede brystpumper.

Proces: Hurtigere og mere effektivt

PersonalFit™ PLUS sortimentet

Der er fire typer PersonalFit™ PLUS pumpesæt til Symphony®.

Proces: Hurtigere og mere effektivt

PersonalFit™ PLUS sortimentet

Der er fire typer PersonalFit™ PLUS pumpesæt til Symphony®.

Sterile engangspumpesæt til hospitaler, der kan bruges direkte fra emballagen.

Ready-to-Use engangspumpesæt til hospitaler, der også kan bruges direkte fra emballagen.

Flergangspumpesæt til hospitaler, der er beregnet til flere brugere og kan rengøres. De kan også steriliseres i en autoklave.

Flergangspumpesæt, der er beregnet til én bruger, til mødre, der bruger en lejet Symphony® derhjemme.

Proces: Hurtigere og mere effektivt

PersonalFit™ PLUS sortimentet

Der er fire typer PersonalFit™ PLUS pumpesæt til Symphony®.

Sterile engangspumpesæt til hospitaler, der kan bruges direkte fra emballagen.

Ready-to-Use engangspumpesæt til hospitaler, der også kan bruges direkte fra emballagen.

Flergangspumpesæt til hospitaler, der er beregnet til flere brugere og kan rengøres. De kan også steriliseres i en autoklave.

Flergangspumpesæt, der er beregnet til én bruger, til mødre, der bruger en lejet Symphony® derhjemme.

Intuitivt system

PersonalFit™ PLUS pumpesæt til engangsbrug giver den nemmeste proces. Brugeren vasker simpelthen hænder, tager delene ud af emballagen og samler dem ved at:


1. sætte brysttragten på
2. fastgøre slangen
3. skrue opsamlingsflasken på


Derefter tilslutter brugeren pumpesættet til Symphony® og begynder at pumpe. Denne indledende proces er den samme for alle typer PersonalFit™ PLUS pumpesæt, selvom flergangsversionerne skal desinficeres før første brug og samles på en lidt anden måde: Se brugsanvisningen for alle detaljer.

Then, after each pumping session:


Sterile engangspumpesæt bortskaffes straks.


Ready-to-Use pumpesæt kan bruges op til otte gange inden for 24 timer, før de bortskaffes. De skilles simpelthen ad, rengøres, tørres og samles igen mellem forløbene.


Flergangspumpesæt skal desinficeres en gang om dagen og rengøres efter hver brug som angivet ovenfor. Flergangspumpesæt til hospitalsbrug skal også rengøres mellem hver bruger. Procedurerne kan være forskellige afhængigt af lokale bestemmelser og hospitalsretningslinjer. Se brugsanvisningen for alle detaljer.


Det enkle, intuitive system betyder, at sundhedspersonalet skal bruge mindre tid på at instruere i brugen af pumpesættet og kan bruge mere tid på at fokusere på moderens og barnets trivsel.


Intuitivt system

PersonalFit™ PLUS pumpesæt til engangsbrug giver den nemmeste proces. Brugeren vasker simpelthen hænder, tager delene ud af emballagen og samler dem ved at:


1. sætte brysttragten på
2. fastgøre slangen
3. skrue opsamlingsflasken på


Derefter tilslutter brugeren pumpesættet til Symphony® og begynder at pumpe. Denne indledende proces er den samme for alle typer PersonalFit™ PLUS pumpesæt, selvom flergangsversionerne skal desinficeres før første brug og samles på en lidt anden måde: Se brugsanvisningen for alle detaljer.

Derefter, efter hvert pumpeforløb:


Sterile engangspumpesæt bortskaffes straks.


Ready-to-Use pumpesæt kan bruges op til otte gange inden for 24 timer, før de bortskaffes. De skilles simpelthen ad, rengøres, tørres og samles igen mellem forløbene.


Flergangspumpesæt skal desinficeres en gang om dagen og rengøres efter hver brug som angivet ovenfor. Flergangspumpesæt til hospitalsbrug skal også rengøres mellem hver bruger. Procedurerne kan være forskellige afhængigt af lokale bestemmelser og hospitalsretningslinjer. Se brugsanvisningen for alle detaljer.

Det enkle, intuitive system betyder, at sundhedspersonalet skal bruge mindre tid på at instruere i brugen af pumpesættet og kan bruge mere tid på at fokusere på moderens og barnets trivsel.

Forbedret hygiejne

Brystmælkens bemærkelsesværdige antimikrobielle, antiinflammatoriske og immunmodulerende egenskaber betyder, at den spiller en nøglerolle i understøttelsen af spædbørns immunsystem.¹⁴ ¹⁵ Håndtering af den kræver dog hygiejniske forhold for at bevare kvalitet og sikkerhed.

PersonalFit™ PLUS Ready-to-Use engangspumpesæt er et sikkert, omkostningseffektivt valg, som kan bruges af mødre til fuldbårne spædbørn, for tidligt fødte spædbørn og syge spædbørn.¹⁶ Pumpesættene er:

formgivet ved over 150 °C for at ødelægge eventuelle patogener

produceret og pakket i et renrum med laminart flow, hvilket skaber et aseptisk arbejdsområde¹⁷

mikrobiologisk testet¹⁸ før frigivelse

PersonalFit™ PLUS Sterile engangspumpesæt er tilgængelige på markeder, hvor brug af ikke-sterile produkter ikke er tilladt, eller når der ønskes sterile produkter. Pumpesættene er:

godkendt i henhold til de gældende standarder¹⁸⁻²¹ for sterilt medicinsk udstyr

behandlet med ethylenoxid – certificeret som sterile i hele holdbarhedstiden

forseglet i individuel steril emballage


Beskyttelse af mælk mod kontaminering

Alle PersonalFit™ PLUS pumpesæt har overløbsbeskyttelse (kaldes også et lukket system) for at øge hygiejne-niveauet. Den membran, der sørger for overløbsbeskyttelse, er nem at montere i pumpesættets konnektor og er med til at sikre, at der ikke kan komme mælk i slangen, selv hvis brugeren sidder tilbagelænet.

Kun Medela

Medela har altid delt information og idéer med sundhedspersonale og har fået en dyb forståelse for de udfordringer, de står over for. Medelas Breastfeeding and Lactation Symposium er en platform til udveksling af erfaringer og viden – indsigt, som Medela bruger til at udvikle forbedrede pumpeløsninger og teknologier til madning med brystmælk.