Investering i brystmælk til den næste generation

De sundheds- og udviklingsmæssige fordele ved en kost, der udelukkende består af brystmælk, gør det til et uvurderligt investeringsområde inden for sundhed hos spædbørn. Ved at optimere processen for udpumpning af mælk, når amning ikke fungerer optimalt eller ikke kan lade sig gøre, spiller PersonalFit™ PLUS pumpesæt til Symphony® en vigtig rolle for at sikre, at spædbørn alligevel kan drage fordel af en sådan kost.

Derfor er moderens mælk medicin for for tidligt fødte spædbørn

Mødre til for tidligt fødte spædbørn er blandt dem, der med størst sandsynlighed har behov for hjælp til at igangsætte mælkeproduktionen, og deres spædbørn er dem, der har mest at vinde ved en kost bestående af brystmælk. Madning af for tidligt fødte børn med deres egen mors mælk er specielt vigtigt, fordi den indeholder flere bestanddele, der specifikt giver øget immunitet og beskyttelse end mælk fra kvinder med fuldbårne spædbørn.¹

Egen mors mælk (EMM) bidrager også til at beskytte mod en række tilstande, der er forbundet med for tidlig fødsel, herunder:

nekrotiserende enterocolitis (NEC)²

sepsis³

retinopati hos for tidligt fødte⁴

bronkopulmonal dysplasi⁵

En kost bestående af egen mors mælk er afgørende for et spædbarns neurologiske udvikling. Spædbørn, der fødes ved 32 uger, skal stadig udvikle yderligere mindst 35 % af hjernens volumen for at nå op på et fuldbårent spædbarns kapacitet.⁶ Det betyder, at de har meget at indhente i den første tid efter fødslen.


Udover de beskyttende fordele ved en kost bestående af egen mors mælk (EMM) indeholder brystmælk hos mødre til for tidligt fødte spædbørn 20 % flere mellemlangkædede fedtsyrer end mælk fra mødre med fuldbårne spædbørn: Det er de fedtsyrer, der hjælper hjernen med at vokse.⁷


Forskning har også vist, at spædbørn med meget lav fødselsvægt, der fik mere end 110 ml modermælk pr. kg pr. dag på intensivafdelingen, havde en fordel på helt op til 5 IQ-point ved en alder på 18 måneder end dem, der ikke fik modermælken.⁸


For tidligt fødte spædbørn, der får brystmælk:

udskrives i gennemsnit to uger tidligere end dem, der får modermælkserstatning⁹

har 6,8 gange mindre sandsynlighed for at vende tilbage til hospitalet det første år⁸

Der er også dokumentation, der tyder på, at amning og madning af spædbørn med brystmælk sænker risikoen for vuggedød og leukæmi samt for infektioner såsom mellemørebetændelse.¹⁰

Fordele, der varer hele livet

Omgående gevinster

Spædbørn kan begynde at nyde godt af en kost bestående udelukkende af brystmælk helt fra starten – foruden at give optimal næring til vækst er colostrum rig på faktorer, der fremmer tarmens udvikling og nedsætter risikoen for infektion.¹¹ ¹²


I de første timer, dage og uger efter fødslen er der rig mulighed for at igangsætte og opbygge mælkeproduktionen. Hvis det ikke sker, fordi amningen ikke fungerer optimalt, vil det sandsynligvis blive vanskeligt for moderen at kompensere for den manglende mælkemængde.


Det er her, PersonalFit™ PLUS kan hjælpe. Anvendt sammen med Symphony® brystpumpen skaber den et mælketømningssystem, der støtter mødre til for tidligt fødte og fuldbårne spædbørn i at igangsætte, opbygge og vedligeholde mælkeproduktionen over tid. PersonalFit™ PLUS pumpesættet øger endvidere effekten af Symphony® ved at forbedre komfort og effektivitet i hvert enkelt pumpeforløb, så mødrene får nemmere ved at pumpe større mælkemængder ud til deres spædbørn.¹³ ¹⁴

En langtidsinvestering

Fordelene ved en kost bestående udelukkende af brystmælk varer meget længere end spædbarnets ophold på hospitalet eller neonatalafdelingen, og derfor er det vigtigt at sikre, at mødrene får opbygget en tilstrækkelig mælkeproduktion til livet derhjemme med deres spædbørn.


Madning med brystmælk reducerer risikoen for sygdomme over hele livsforløbet. Spædbørn, der ammes, har 13 % lavere sandsynlighed for at blive overvægtige eller svært overvægtige som børn eller teenagere.¹⁵ Det sænker igen risikoen for tilknyttede lidelser, herunder type 2-diabetes og en række kræftsygdomme.¹⁵⁻¹⁷


Produktion af brystmælk har også positive virkninger på mødres sundhed: For hver 12 måneder en kvinde producerer mælk, falder hendes risiko for brystkræft med 4,3 %, og effekten akkumuleres.¹⁸

Fordele, der varer hele livet

Omgående gevinster

Spædbørn kan begynde at nyde godt af en kost bestående udelukkende af brystmælk helt fra starten – foruden at give optimal næring til vækst er colostrum rig på faktorer, der fremmer tarmens udvikling og nedsætter risikoen for infektion.¹¹ ¹²


I de første timer, dage og uger efter fødslen er der rig mulighed for at igangsætte og opbygge mælkeproduktionen. Hvis det ikke sker, fordi amningen ikke fungerer optimalt, vil det sandsynligvis blive vanskeligt for moderen at kompensere for den manglende mælkemængde.


Det er her, PersonalFit™ PLUS kan hjælpe. Anvendt sammen med Symphony® brystpumpen skaber den et mælketømningssystem, der støtter mødre til for tidligt fødte og fuldbårne spædbørn i at igangsætte, opbygge og vedligeholde mælkeproduktionen over tid. PersonalFit™ PLUS pumpesættet øger endvidere effekten af Symphony® ved at forbedre komfort og effektivitet i hvert enkelt pumpeforløb, så mødrene får nemmere ved at pumpe større mælkemængder ud til deres spædbørn.¹³ ¹⁴

En langtidsinvestering

Fordelene ved en kost bestående udelukkende af brystmælk varer meget længere end spædbarnets ophold på hospitalet eller neonatalafdelingen, og derfor er det vigtigt at sikre, at mødrene får opbygget en tilstrækkelig mælkeproduktion til livet derhjemme med deres spædbørn.


Madning med brystmælk reducerer risikoen for sygdomme over hele livsforløbet. Spædbørn, der ammes, har 13 % lavere sandsynlighed for at blive overvægtige eller svært overvægtige som børn eller teenagere.¹⁵ Det sænker igen risikoen for tilknyttede lidelser, herunder type 2-diabetes og en række kræftsygdomme.¹⁵⁻¹⁷


Produktion af brystmælk har også positive virkninger på mødres sundhed: For hver 12 måneder en kvinde producerer mælk, falder hendes risiko for brystkræft med 4,3 %, og effekten akkumuleres.¹⁸

En investering for hospitaler

Fordi brystmælken signifikant forbedrer sundhedsresultater på både kort og lang sigt, har den en høj økonomisk værdi. Det faktum, at den reducerer forekomsten og/eller sværhedsgraden af sygdomme i tilknytning til for tidlig fødsel, betyder, at den indirekte reducerer de dermed forbundne hospitalsudgifter. Tag for eksempel nekrotiserende enterocolitis (NEC) og sepsis:


For tidligt fødte spædbørn, der mades med brystmælk, har op til 10 gange lavere sandsynlighed for at få NEC.²⁰


43.818 USD = gennemsnitlig udgift

pr. tilfælde af NEC.²¹


Hver yderligere 10 ml brystmælk pr. kg pr. dag sænker et for tidligt født spædbarns risiko for sepsis med op til 19 %.³


10.055 USD = gennemsnitlig udgift pr. tilfælde af sepsis.³


Øgede mælkemængder med PersonalFit™ PLUS kan sammen med Medelas igangsætningsteknologi også være med til at reducere hospitalersudgifter til donormælk og modermælkserstatning. Foruden at have en positiv indvirkning på spædbørns sundhed kan det spare udgifter:


Mælk fra egen mor koster 60 % mindre end modermælkserstatning og 92 % mindre end donorbrystmælk (når mødre yder 300 til 399 ml pr. dag).²²


Set i et større perspektiv kan hospitaler, hvis de øger den gennemsnitlige daglige dosis brystmælk til mere end 50 ml pr. kg pr. dag i de første 28 levedage, spare 31.154 USD pr. spædbarn eller i alt 1,8 millioner USD.³

En investering for alle generationer

Hvis den næste generation af spædbørn nyder godt af en kost bestående af brystmælk, gavner det også samfundet, takket være længere forventet levetid, bedre livskvalitet¹⁰ og de økonomiske fordele ved lavere sundhedsudgifter.²³


I gennemsnit bidrager hvert for tidligt født spædbarn i Storbritannien, der får brystmælk i stedet for modermælkserstatning, med en sundhedsbesparelse i løbet af sin levetid på ca. 904 GBP.¹⁰


46,7 millioner GBP: den samlede anslåede udgiftsbesparelse i løbet af livet for Storbritanniens sundhedsvæsen, hvis 100 % af alle for tidligt fødte spædbørn fik modermælk på neonatalafdelingen.¹⁰


Der ville også være 238 færre dødsfald som følge af neonatale infektioner og vuggedød: Dette er forbundet med en økonomisk effekt på 153,4 millioner GBP i livstidsproduktivitet.¹⁰

Mens alle nyder godt af, at der bliver mere brystmælk tilgængelig, er det sundhedspersonalet, der for alvor har mulighed for at gøre en forskel for spædbørnene ved at støtte mødrene i udelukkende at made deres børn med brystmælk. PersonalFit™ PLUS bidrager til, at det ikke alene bliver muligt, men også nemmere og mere effektivt.

Prisen for egen mors mælk:

(når der udpumpes 300-399 ml pr. dag)²²Kun Medela

Medela tilbyder et sortiment af omfattende, evidensbaserede løsninger til udvikling af fødeindtagelse på neonatalafdelinger. Målet er at forsyne indlagte spædbørn med mælk på måder, der er så tæt på amning som muligt, og som også understøtter det enkelte individs fødeindtagelsesevne og modenhed.